Bijbelstudie-huiskring Bijbelstudie-huiskring
Deze kring bestaat op dit moment uit 9 mensen van onze kerkelijke gemeente, die er overigens niet altijd allemaal zijn i.v.m. oppas van de kinderen. We zijn op zoek naar mensen die mee willen doen. Ook ouderen of jongeren vragen we om mee te doen. Door met verschillende mensen op zo’n kring te zitten, kun je veel van elkaar leren! Ongeveer 1x per maand komen we op zondag na de avonddienst bij elkaar. We starten met een kopje koffie, praten even bij en starten dan met een lied en gebed.
Iedereen heeft zich thuis voorbereid, waardoor er vanuit het Bijbelgedeelte verschillende vragen, opmerkingen, bemoedigingen of onduidelijkheden op tafel komen. De Bijbel komt zo heel dicht bij en heeft ons heel wat te zeggen! Het grote voordeel van een kleine kring is dat je eerlijk je dingen op tafel kunt leggen en dat het uit nodigt om met elkaar mee te leven.
Aan de hand van een boekje van Bernhard Reitsma over de brief aan de Romeinen denken we na over wat “genade” is, en hoe we uit genade mogen leven, meer dan we nu doen! Als je zin hebt om mee te doen ben je van harte welkom!

Tonnie en Annet Meijers, Corine Nagel, Stephan en Petra Vree, Sandra en Jacco van de Wilt en Koos en Corien Bos, Burg Padmosweg 154, tel 0297-274264, email: kocobo@filternet.nl


 
terug