Gesprekskring

Gesprekskring
In de gesprekskring gaat het vooral om het gesprek en als wij samenzijn is het ook nooit stil. Er is altijd wel iemand aan het woord en dat maakt de gesprekskring tot wat het is; een groep mensen die met elkaar het gesprek aangaan over wat hen in het leven bezighoudt.
 
De kring is heel divers van samenstelling en dat maakt het heel waardevol. Ieder heeft zijn of haar eigen plekje in deze kring en mag er zijn en wordt gewaardeerd om zijn of haar inbreng. We zijn met gemiddeld 12 leden van onze gemeente, in gesprek over zaken in ons dagelijks leven aan de orde komen. In deze zaken proberen wij Gods stem en leiding te ontdekken. Zo zijn onze gesprekken dus ook geloofsgesprekken.
Als leidraad bij onze gesprekken gebruiken we vaak een boek wat ons als kring aanspreekt. Welk boek dat wordt in het nieuwe seizoen is nog niet helder, maar daar komen we vast wel uit.
We komen 1 keer per twee weken samen op woensdagavond. Meestal zitten we in de kleine zaal van de Roeping. We beginnen om 20.00 uur en rond 22.00 uur sluiten we af om de volgende keer weer verder te gaan.
 
De gesprekskring is er voor ieder die het fijn om de gewone of bijzondere zaken in het leven met anderen te delen en zo elkaar tot hand en voet te zijn. Met elkaar Gods stem en leiding in ons leven te ontdekken en te leren leven zoals God dat heeft bedoeld.
 

 
 
terug