Collectebonnen Collectebonnen
Bij de boekentafel zijn zoals u al gewend bent, de collectebonnen te krijgen. Wanneer u echter niet in de gelegenheid bent om collectebonnen op te komen halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.
0297 – 25 42 72 of mail:strubbe.ada#gmail.com
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij u komen.

Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn
zijn als u de aankoopdatum er bij vermeldt. Dat is voor de administratie en stuk makkelijker. Het IBAN is:
NL98 RABO 0373 7116 46 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis.
terug