Back to basics of vrij vertaald, terug naar de Bron Back to basics of vrij vertaald, terug naar de Bron
Meditatie.     ‘Back to basics of vrij vertaald, terug naar de Bron’.                                      Lezen Efeze 4vers 1 - 6
Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is,
Het woord roeping heeft in ons taalgebruik een wat bijzondere klank. Het wordt veelal gebruikt voor mensen die in hun leven een weg gaan die afwijkt van wat als de `gangbare weg’ wordt gezien. In de christelijke leefwereld geldt dit dan bijvoorbeeld voor mensen die er naar verlangen om dominee of zendingswerker te worden. Hij of zij heeft het als een roeping van God ervaren om die weg door het leven te gaan. In zijn brief aan de gemeente in Efeze maakt Paulus dit onderscheidt echter niet.
Paulus heeft niet de dominee of zendingswerker in die gemeente op het oog, als hij deze woorden schrijft. Nee, Paulus schrijft deze woorden aan elk lid van die gemeente in Efeze. Sterker nog, ieder mens die dit leest wordt aangesproken door deze woorden en zo geloven wij dat deze woorden ook aan ons gericht zijn. Ook wij zijn geroepen ons leven op zodanige wijze te leiden, dat wij onze roeping waard blijken.
 
Wat is dan onze roeping of waarvoor zijn wij geroepen? Anders gezegd, waarom zijn wij, mensen, op deze wereld? Of persoonlijker, wat is de bedoeling van mijn leven, waar leef ik voor? Deze vraag is in onze tijd, wellicht meer dan ooit, bijzonder actueel. Veel jongeren, maar ook ouderen, worstelen met deze vraag. Het antwoordt op deze vraag lijkt in onze tijd van secularisatie en ontkerkelijking naar de achtergrond verdwenen.
 
Uit bovenstaande tekst kunnen wij de conclusie trekken dat Paulus wel weet wat onze roeping is en dat is ook zo. Paulus is er, als verkondiger van het evangelie van Jezus Christus, deze brief mee begonnen.
Zo maakt Paulus zijn bijzondere roeping als verkondiger van het evangelie helemaal waar. Paulus begint zijn brieven met de verkondiging van het evangelie en daarbij dankt en looft hij God voor het geloof van zijn lezers. Zo begint hij ook zijn brief aan de gemeente in Efeze en daar, in de eerste verzen, schrijft Paulus klip en klaar wat onze roeping is.
 
Onze roeping is: Dat wij door God de Vader, in Christus uitverkoren/geroepen zijn, om in Christus heilig en smetteloos te zijn in de liefde en om als kinderen van God de Vader aangenomen te worden. En dit alles omdat God het in zijn welbehagen wil. (Efeze 1 vers 4 en 5)  Dit is dus onze roeping, hiervoor zijn u, jij en ik op aarde, hiervoor heeft God ons geschapen.
Nadat Paulus onze roeping in de eerste drie hoofdstukken van deze brief verder heeft toegelicht, komt hij in hoofdstuk vier met de oproep om gehoor te geven aan die roeping en een leven te leiden dat beantwoordt aan die roeping. Het is dus niet om het even hoe wij ons leven leiden. Wij leven niet voor onszelf, maar wij leven voor onze Schepper. Hij heeft ons geschapen en als schepsel zijn wij geroepen te leven zoals onze Schepper heeft bedoeld.
 
Hoe wij behoren te leven is te lezen in de genoemde verzen voor deze meditatie en wat er staat in het vervolg van deze brief. Tegen elk mens die worstelt met de vraag, waar leef ik voor, zegt Paulus in hoofdstuk vijf; Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Met andere woorden zegt Paulus, ga terug naar de bron. Ga terug naar God, volg Hem, koester je aan Zijn liefde en leef in- en vanuit die liefde.
Wat voor een mens persoonlijk geldt, is ook voor de kerk, als lichaam van Christus, van groot belang.
Back to basics is de slogan uit de nota; `Kerk 2025. In deze nota zet de Protestantse Kerk haar visie voor de komende jaren uiteen. Wij zijn de kerk dus laten wij ons persoonlijk en als gemeente richten naar wat Paulus zegt in zijn brief aan de gemeente in Efeze. Want een kerk die teruggaat naar God, als De Bron van Liefde, die kerk heeft toekomst!
Zo blijven dan Geloof, Hoop en Liefde, maar de meeste van deze is de Liefde.
 
Terug naar de Bron? Ja toch!!
 Kees Kersbergen, pastoraal medewerker in Wilnis en op Marken
terug