Week van Gebed Week van Gebed
Week van Gebed
Elk jaar houden we in de maand januari  weer met diverse kerken uit de ronde venen de week van gebed,
terug