Liturgie Biddagavond 9 maart Liturgie Biddagavond 9 maart
Voorzang WK lied 348: 1,3
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 33: 10
Geloofsbelijdenis
Zingen: WK Psalm 34: 2, 3
Gebed
Schriftlezing: Daniël 6
Tekst: Daniël 6:11
Zingen:  Psalm 135: 3 
Preek: Blijven bidden
Zingen: MZ: 3, 4, 6,7 
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 84: 3, 6
Zegen

 
terug