Liturgie Zondagavond 13 maart 2022 Liturgie Zondagavond 13 maart 2022
Voorzang Ps. 118: 1
Ps. 42: 1, 5,
Ps. 150: 1, 3,
WK Ps. 131 (geheel),
Ps. 103: 2, 6, 7,
WK 356: 1, 2, 3 
Schriftlezingen: Mat. 26: 14-16 en 47-49. Mat. 27: 1-10. Tekst voor de 
preek: Mat. 27:3.
terug