Liturgie zondagmorgen 20 maart 2022 Liturgie zondagmorgen 20 maart 2022
Voorzang Psalm 116: 1
 
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 42: 1
Belijdenis
Zingen: Psalm 42: 3
Gebed
Schriftlezing: Marcus 14: 12-24
Tekst: Marcus 14: 22-24
Zingen: WK lied 51: 1, 4
Preek: Jezus geeft en wij ontvangen
Zingen: Psalm 72: 6, 7
Lezing van het 2de gedeelte van het formulier
Zingen: Psalm 22: 6, 13
Nodiging
Meditatief orgelspel 
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 115: 6
Dankgebed en voorbede
Zingen: WK lied 477: 1, 2
Zegen
 
 
terug