Liturgie Zondagavond 20 maart 2022 Liturgie Zondagavond 20 maart 2022

Voorzang WK Psalm 118: 10
 
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 43: 3, 4
Verkort formulier
Zingen: WK Psalm 22a: 7, 9
Nodiging
Meditatief orgelspel 
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 115: 7
3de gedeelte van het formulier
Gebed
Schriftlezing: Marcus 14: 22-31
Tekst: Marcus 14: 26
Zingen: Psalm 27: 1, 8
Preek: Zingend de toekomst tegemoet
Zingen: WK lied 471: 1, 4
Wetslezing
Zingen: Psalm 116:9
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 146: 1, 8
Zegen

 
terug