Liturgie zondagmorgen 3 april 2022 Liturgie zondagmorgen 3 april 2022

Voorzang Ps. 22:16 
Ps. 2:1 en 2 WK
Ps. 25:3
Ps. 35:9 en 10
Ps. 118:11
WK 514:1,3,4
Schriftlezing: Lev. 16:5-10 en 20-22 en Joh. 19:6-18
Tekst: Joh. 19:15-16

 
terug