Liturgie zondagmorgen 10 april 2022 Liturgie zondagmorgen 10 april 2022
Voorzang Psalm 36: 3
 
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: WK Psalm 44: 2, 7
Wetslezing
Zingen: Psalm 79: 4
Gebed
Schriftlezing: Markus 15: 16 -32 
Tekst: Markus 15: 21
Zingen: Psalm 140: 1, 6, 7
Preek: Kruisdrager of wapendrager
Zingen: Psalm 22: 11, 12
Dankgebed en voorbede
Zingen: WK lied 144
Zegen

 
terug