Liturgie Zondagavond 10 april 2022 Liturgie Zondagavond 10 april 2022
Johannes 18: 40 ‘Niet Deze, maar     Barabbas!’                                                         
 
Voorzang Psalm 43 vers 1 en 5.
Votum en groet
Ps. 100: 3 en 4 
Geloofsbelijdenis
Ps. 106: 5 en 26
Gebed
Bijbellezing: Johannes 18: 28-40
Weerklank lied 157: 1, 3 en 6
Woordverkondiging
Het gebed des Heeren: 8 en 9
Gebed
Weerklank Psalm 86: 5
Zegen
 
terug