Liturgie Vrijdagavond 15 april 2022 Liturgie Vrijdagavond 15 april 2022

Voorzang WK lied 151
 
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 105: 5, 22
Belijdenis
Zingen: WK Psalm 139: 14
Gebed
Schriftlezing: Johannes 19: 25-37
Tekst: Johannes 19: 30
Zingen: Psalm 85: 3 
Preek: Het is volbracht
Zingen: Psalm 68: 10
Lezing van het verkort formulier
Zingen: WK lied 393: 1, 2, 3
Nodiging
Meditatief orgelspel 
Viering van het Heilig Avondmaal
Zingen: Psalm 31: 5, 17
Dankzegging
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 71: 10, 11
Zegen

 
terug