Liturgie zondagmorgen 17 april 2022 Liturgie zondagmorgen 17 april 2022
Voorzang Weerklank lied 179, 175, 581 en Ps. 118 : 13a en 14b

Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 92: 1, 2
Wetslezing
Zingen: Weerklank lied 237: 1
Gebed
Schriftlezing: Jesaja 26:19 -21 en Mattheus 28: 1 - 6.
Tekst: Jesaja 26:19 en Mattheus 28: 6.
Zingen: Psalm 89: 1, 7
Preek: Pasen als allesomvattende verlossing
Zingen: Psalm 118: 10, 12
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 27: 7
Zegen
Zingen: Weerklank lied 183

 
terug