Liturgie Maandagmorgen 18 april 2022 Liturgie Maandagmorgen 18 april 2022
voorzang: WK. 172, 1.3.
stil gebed
votum en groet
zingen: Ps. 71, 5.
geloofsbelijdenis
zingen: Ps. 84, 5.6.
gebed
Schriftlezing: Johannes 20, 11-18
zingen: Ps. 103, 8.9.
preek
zingen: Ps. 62, 4.5.
gebed
zingen: Ps. 98, 2.3.
zegen
terug