Liturgie zondagmorgen 24 April Liturgie zondagmorgen 24 April
Afkondigingen
Zingen: Psalm 57 vers 7
Stil gebed.
Votum en bedegroet.

Zingen: Psalm 122 vers 1 en 3 (OB)
Lezing van de wet.
Zingen: Psalm 17 vers 3 (OB).
Gebed: Verlichting om de Heilige Geest.
Lezen: Markus 2 vers 13 tot 17.
Zingen: Er is een Verlosser (Weerklank 428).
Preek.
Zingen: Psalm 85 vers 1 en 4 (OB).
Dankgebed.
Zingen: Psalm 46 vers 1 en 4 (Weerklank).
Zegenbede (2 Korinthe 13).

 
terug