Liturgie zondagmorgen 15 mei 2022 Liturgie zondagmorgen 15 mei 2022
Voorzang Ps.79 : 7  
Votum en groet
WK Ps. 108 : 1, 2  
Wetslezing
Ps.119 : 1, 3
Gebed
Schriftlezing:  1 Korinthe 15 : 12 t/m 28
Ps.103 : 1, 2
Preek over 1 Korinthe 15 : 20
Ps. 73 : 12, 13
Dankgebed en voorbeden
(Digitale) collecte
WK Lied 468 : 1, 2, 3
Zegen
terug