Liturgie Pinkstermaandag 6 juni 2022 Liturgie Pinkstermaandag 6 juni 2022
Voorzang: WK lied 34
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 42: 1, 3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 33:3
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 2 :4-13;  1 Petrus 2: 4-10
Tekst: 1 Petrus 2: 9,10
Zingen: Psalm 118: 10, 11
Preek: De Heilige Geest roept ons samen.
Zingen: WK lied 242
Dankgebed en voorbede
Zingen: Psalm 150: 1, 3
Zegen
terug