Liturgie zondagmorgen 12 juni 2022 Liturgie zondagmorgen 12 juni 2022
Voorzang Psalm 81: 12
 
Stil gebed
Votum en groet 
Zingen: Psalm 119: 45, 47
Wetslezing
Zingen: Psalm 6: 1, 2
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 1-11
Tekst: Romeinen 8: 1
Zingen: Psalm 43: 1, 3
Preek: God strijdt met Zijn Geest in ons.
Zingen: WK lied 326: 1, 2, 3
1ste gedeelte van het formulier om het Heilig Avondmaal te houden
Dankgebed en voorbede
Zingen: WK Psalm 139: 8, 14 
Zegen
 
terug