Liturgie zondagmorgen 19 juni 2022 Liturgie zondagmorgen 19 juni 2022
Voorzang: WK lied 393 : 1, 4 en 8
 
Stil gebed, votum en groet
WK Psalm 73: 10, 11
Belijdenis
Psalm 105: 22
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 8: 12-25
Tekst: Romeinen 8: 12-25
Psalm 51: 6
Preek met als thema: Bij Vader aan tafel gebracht.
Psalm 25: 3, 7
2de gedeelte van het Avondmaalsformulier
Toeleiding tot de tafel: WK lied 419
Afsluiting van de tafel: Psalm 136: 22, 23
Dankgebed 
WK lied 200: 2, 3
Zegen
 
terug