Ingestort Ingestort
Ook deze kerk houdt het maar ruim 100 jaar uit. Op last van de burgemeester mag er namelijk op 6 augustus 1876 wegens de slechte staat van toren en kerk geen dienst meer gehouden worden. Een juist genomen besluit, dat blijkt uit het feit dat de toren op 16 augustus van dat zelfde jaar omvalt - gedeeltelijk achterover - zodat de kerk eveneens verwoest wordt.

Het instorten van de toren mag deze keer haast zeker worden toegeschreven aan de gevolgen van het droog maken van de polder Groot-Mijdrecht. Deze droogmaking veroorzaakte namelijk een grote daling van de grondwaterstand, waardoor de houten palen onder toren en kerk droog kwamen te staan en binnen korte tijd verrotten. Een dorpsbewoner, D.van Charterden die vlak bij de kerk woonde, schreef in een schrift de volgende woorden:

"En zoo is het oude Kerkgebouw door de hooggebouwde toren op den 16 Augustus des morgens tegen acht uur met een ontzettend gekraak en gedruis neergestord en heeft zoo ook het Kerkgebouw geheel vernield en nu zijn we zonder kerkgebouw, dit is gebeurd op den 16 de Augustus 1876." De toren is, terwijl deze viel, in stukken gebroken. De spits en het bovenste deel, met klok en al, zijn oostwaarts door het dak van de kerk gevallen en het onderste deel viel westwaarts.

Na de verwoesting van de toren en kerk bestonden er lange tijd plannen om een nieuwe kerk weer op dezelfde plaats en dezelfde fundering te bouwen, maar uit een oogpunt van volksgezondheid - tot dan toe was het namelijk gewoonte geweest om de overledenen in en om de kerk te begraven - werd geen vergunning van de overheid verkregen om die plannen uit te voeren. Ook de architect, een broer van de toenmalige predikant ds A.Reinier, had bovendien zijn bedenkingen tegen de fundering van de oude kerken.

Op 1 mei 1877 vond de aanbesteding plaats voor een nieuwe kerk, zoals deze er nu nog staat en niet meer op de locatie en fundering van de vorige 3 kerken.
terug