Kerkblad 10 september 2023 Kerkblad 10 september 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 10 september

Bediening Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. J. Niesing, Kesteren

Voorzang: WK 21 : 1 en 4

Kinderoppas: Debora van Eijk, Karin de Haan, Carlijn Meijers

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Dhr. J. Kroon, Barneveld

Voorzang: WK 64 : 1 en 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Ver. ‘Tot Heil des Volks’

 

Vrijdag 15 september

Huwelijksbevestiging Gerdiëtte Vermeij en Wilmer Hoogendoorn

15.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

 

Zondag 17 september

Opening winterwerk

10.00 uur: Ds. P. Veerman, Ede en voorganger uit Mathare

Voorzang: Ps. 133 : 3 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: José Kool, Els Leeflang, Joëlle Meijers

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. G.M. van Meijeren, Zeist

Voorzang: Ps. 132 : 5

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. HGJB.

===================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

09 sept. 09.30 uur Open monumentendag, open kerk (v.m.)

09 sept                           Kinderkoor op podium najaarsmarkt

12 sept        19.30 uur   Thuisfrontcommissie fam. Matze in “De Roeping”

13 sept        19.45 uur   Kerkenraad

14 sept. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

15 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

16 sept. 08.00 uur Klusdag

16 sept        17.30 uur   Barbecue en Sing-In vanaf 19.00 uur

18 sept. 19.30 uur Kroonbede (De Rank, Mijdrecht)

19 sept. 19.15 uur Vrouwencontact inleidende Bijbelstudie

20 sept.       20.00 uur   Gemeenteavond Umoja

22 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

15 t/m 25 sept. Bezoek vanuit Mathare

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 15 september 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen - zie papieren kerkblad

Bij de diensten

In de ochtenddienst van 10 september zal de bediening en viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden en de avonddienst staat in het teken van de dankzegging.

In de ochtenddienst van 17 september staat de opening van het winterwerk centraal. Aan deze dienst wordt meegewerkt door pastor Joël uit Mathare.

Meeleven in en rondom de gemeente

Huwelijksjubileum

We danken met Bertus en Ria Braamskamp-Bluemink (Bonkelaar, Mijdrecht) die op 04 september met hun kinderen en kleinkinderen mochten gedenken dat zij 55 jaar getrouwd zijn.  Zij weten zich door de Heere gedragen in tijden van zorg en geluk en zijn dankbaar voor alles wat zij hebben ontvangen.

Ziekte en zorg

We leven mee met de familie Vos (Burg. De Voogtlaan) nu Piet behandeld wordt met een chemokuur. We bidden hen en hun kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in deze moeilijke omstandigheden.

We bidden om herstel voor Leny Treur, die na een val met de fiets een botbreuk heeft opgelopen en nu revalideert in de Residentie te Mijdrecht. We danken dat Leny na een eerdere ziekenhuisopname kon worden overgeplaatst naar dit revalidatieadres dichter bij huis.

We denken aan hen die chronische gezondheidsklachten hebben, onderzoeken ondergaan of nog wachten op uitslagen. Daarnaast zijn er ook gemeenteleden die korter of langer geleden afscheid  hebben moeten nemen van een dierbare, soms al heel lang geleden, en niet meer een jubileum  of verjaardag zullen kunnen vieren omdat de ander er niet meer is. Of misschien gaat het in het gezin of in de relatie niet zo goed. Al deze zorgen, het stille gemis en verdriet mogen we in de hand van de Heere leggen.  “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u”. 1 Petrus 5:7.

Bij de agenda

Open monumentendag

Ook dit jaar doen we als gemeente mee met open monumentendag. De kerk zal open zijn tussen 9.30 en 12.00 waar koffie en thee is voor de bezoekers. De toren kan (onder begeleiding) beklommen worden. Bent u/jij niet in de gelegenheid en wilt u/jij toch een moment in de kerk zijn voor gebed, stilte, bezinning, gesprek: de kerk is elke week op vrijdagmorgen open van 10.00 uur – 12.00 uur. Heel hartelijk welkom!

Bezoek uit Mathare

In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen over het bezoek van pastor Joël, Magdaline en pastor Daniël vanuit de Redeemed Gospel Church in Mathare, Kenia van D.V. 15 -25 september. We zijn nog op zoek naar +/- 4 personen die mee zouden willen tijdens een uitstapje: op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21. En ook maandag de 25e is er nog ruimte. Daarnaast zoeken we 2 koks. In overleg voor maandag 18, woensdag 20, zaterdag 23 of maandagmiddag 25e (warme lunch op de boot). Verder herinneren we u en jou ook graag aan de gemeenteavond van D.V. woensdagavond 20 september om 20.00 uur, waar Magdaline ons zal vertellen over het Wilma Trainingscentrum, het sponsorprogramma en het water bottelen. Van harte welkom! Het programma tijdens het bezoek zullen we in ‘de Roeping’ ophangen en we zullen deze informatie ook delen via de gemeente app. Als laatste vragen we u en jou voor gebed om een mooi en zegenrijk bezoek, zowel voor onze gasten als voor de gemeente van Wilnis. Bedankt alvast voor uw meedenken, meehelpen en meebidden. Aanmeldingen graag naar Annet Meijers (familie#tmeijers.nl of 06-51291036) De Umoja taakgroep

Klusdag

Zaterdag 16 september is er weer de jaarlijkse klusdag. We maken er dit jaar een klusochtend van en hopen dat jullie weer komen klussen in en rondom de kerk en ‘Roeping’. Van harte welkom. We starten om 8.00 uur met koffie en thee. Je kunt je opgeven bij de kerkrentmeesters Gerton (0653344622) of Martien (0659388524).

Opening winterwerk

Hartelijk uitgenodigd voor de BBQ en Sing In op zaterdag 16 september vanaf 17.30 uur. Deze dag vormt samen met de ochtenddienst van 17 september de opening van het winterwerk. Je kunt je voor de BBQ opgeven bij Corine (0640645392). Tijdens de avond staat er bij de ingang van ‘de Roeping’ een pot voor de kosten van de BBQ. Graag tot dan! Nemen jullie zelf borden en bestek mee?

Kroonbededienst 2023

In het besturen van ons dorp/land & wereld gaat het vaak niet zo als wij denken dat het moet en daar praten wij vaak (negatief) over. In de brief aan Timotheüs worden wij opgeroepen om voor onze regeerders te bidden. Gedachten die nu opkomen zijn: Welk gesprek bouwt op? Welk gesprek heeft in ons leven de overhand? Aan de vooravond van de Troonrede organiseert ‘Gebed in de Venen’ een Kroonbededienst. Daar willen wij onze Heere eren, onszelf klein maken, schuld belijden, ons buigen om Hem om een zegen te bidden voor ‘hen die ons regeren’. Wij nodigen u/jullie uit voor dit moment van gebed. Maandag 18 september, van 19.30-20.30 uur in ‘de Rank’, Pr. Bernardlaan 2 in Mijdrecht.

Het Vrouwencontact 

Na een zomerperiode hopen wij weer als Vrouwencontact bij elkaar te komen, onze 1e bijeenkomst is  19 september om 19.15 uur in de Roeping gezamenlijk. We hopen dan met onze zuster en broeders uit Kenia de inleidende Bijbelstudie over Openbaringen te doen, neemt u het blad met de Bijbelstudies mee? Wij willen ook graag aan vrouwen die overdag niet kunnen een mogelijkheid bieden om op een avond de Bijbelstudie te doen. Dit wordt dan de dinsdag- of woensdagavond, als u hiervoor belangstelling heeft dan kunt u contact opnemen met Adeline Stam, stamadel#xs4all.nl

Wij hebben ook een vrouwen-app gestart, u kunt zich hiervoor opgeven bij Ida van Kreuningen  idavankreuningen#ziggo.nl. Tot slot: op 28 september hopen we naar de bondsdag van Vrouw tot Vrouw te gaan, wie gaat er mee? aanmelden kan bij Ida van Kreuningen. Het bestuur.

Nieuwe huiskring

Lijkt het je leuk om mee te doen in een huiskring, kom dan gerust een keer kijken en geef je op bij Corine van der Schaft, tel. 0640645392. Ongeveer 1 keer per maand komen we bij elkaar thuis en zingen en bidden we. We lezen in de Bijbel en praten erover. Welkom!

Alpha

Uit de Alpha-groep van het afgelopen voorjaar kwam de vraag of de avonden niet op de een of andere wijze konden worden voortgezet. Dat was een zeer verblijdende vraag. Dat betekent Honger naar Gods Woord! Bij eerdere Alpha's is er ook wel geprobeerd om de mensen wat langer ‘vast te houden’ maar dat is toen niet zo gelukt. En nu kwam nota bene de vraag om door te gaan uit de groep zelf. Geweldig om te horen! Natuurlijk gaan we dat doen. Alpha met een plus… Bij de start van het nieuwe seizoen hopen we maandelijks op een dinsdagavond bij elkaar te komen. We gaan het boekje ‘De uitdaging van een Christelijke levensstijl’ van Nicky Gumbel behandelen. Dit gaat over de zaligsprekingen van Jezus. Niet al te moeilijk of ingewikkeld. Uiteraard is er ruimte voor Alpha-mensen van eerdere jaren, om mee te komen doen. Maar ook als je een Bijbelkring te ingewikkeld vindt kun je bij ons aanschuiven. We beginnen op dinsdagavond 5 september in ‘de Roeping’. En dan verder maandelijks. Contact: Andre of Thera Visser, email: vissera#t-mobilethuis.nl.  Groeten namens het Alpha Team.

NPV (Nederlandse Patiënten Vereniging) De Ronde Venen

Wij krijgen de laatste tijd regelmatig verzoeken vanuit de plaatselijke gemeente, via Tympaan-DeBaat of de Servicepunten, waar we geen invulling voor kunnen vinden, omdat we niet genoeg vrijwilligers hebben. Het gaat om lichte huishoudelijke werkzaamheden ter overbrugging voor maximaal zes keer, en om bezoekwerk. Dit bezoekwerk bestaat vaak uit gezelschap houden voor 2 á 3 uurtjes of eenvoudige uitstapjes zoals ergens koffiedrinken. Dit kan bijvoorbeeld om de twee á drie weken. Mooi dat deze vragen bij ons terecht komen, maar jammer dat we niet kunnen helpen. Wie wil ons helpen om te helpen? Wij willen ook aandacht vragen voor de week van ontmoeting van 28 september tot 4 oktober. In de Ronde Venen is er dan een breed aanbod van activiteiten voor u op een rij gezet. Het zal binnenkort in de krant verschijnen of kijk op de website van Tympaan-DeBaat. Eenzaamheid is een groot thema onder jongeren en ouderen. De NPV heeft een website: www.stopeenzaamheidzelf.nl  hier vind je informatie over een werkboek om zelf aan de slag te gaan met eenzaamheidsgevoelens. Misschien zegt u daar heb ik geen last van, dan is misschien de e-training voor vrijwilligers zinvol, zodat je anderen kan helpen om in actie te komen met hun eenzaamheidsgevoelens. Deze is ook hier te vinden, een aanrader! Corien Bos, bestuurslid NPV-afdeling de Ronde Venen, kocobo#solconmail.nl, 0297-274264

Mannenvereniging BOAZ

Een groep mannen rond de geopende Bijbel, een bak koffie er bij en goede gesprekken. Als je je daarbij denkt thuis te voelen dan nodigen we je hartelijk uit voor de Mannenvereniging, DV maandag 25 september om 20.00 uur in De Roeping.

Heb je het tijdschrift MANkracht, dan vind je de stof in het aprilnummer: het begin van de Efeze-brief (blz 10). Ben je geïnteresseerd in dit artikel dan is dat ook op te vragen bij Aad van Strien (email: avstrien#gmail.com ).

Zien we je 25 september? Alle mannen vanaf ca. 30 jaar hartelijk welkom!

Vanuit de Kerkenraad

Woensdag 13 september vergadert de kerkenraad weer. Daar zal o.a. aan de orde komen het aftreden en wel/niet herkiesbaar stellen van ambtsdragers. Naast de nog twee bestaande vacatures zal dan bekend worden welke lege plaatsen er nog bijkomen. Draag het kerkenraadswerk in uw/jouw voorbede op, in het bijzonder de broeders die biddend hun herkiesbaarheid overwegen.

Tenslotte

We mogen als gemeente uitzien naar de komende tijd met veel activiteiten, maar ook naar de rust die de Heere ons geeft in de samenkomsten. De kerkenraad.

 

 

 

 

terug