Bijbeltekst van vandaag

Bijbeltekst van vandaag
Uit: DagelijksWoord.nl
 
Solitudo Maart 2020 Solitudo Maart 2020
Klik Hier om de Solitudo van April 2020 te lezen
 
Verzoek tot opgave van uw emailadres aan de scriba Verzoek tot opgave van uw emailadres aan de scriba
In de ledenadministratie is niet van alle leden het (juiste) emailadres geregistreerd. Het is echter heel efficiënt wanneer de Hervormde Gemeente te Wilnis van elke pastorale eenheid (dat wil zeggen: elk huisadres waar leden wonen) ook het emailadres heeft. Zodat in bepaalde situaties de gemeente snel en zo breed mogelijk bereikt kan worden voor het doen van mededelingen. Te denken valt aan bijzondere situaties, zoals in de afgelopen weken het geval was (en nog steeds is) met maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar ook voor bijvoorbeeld een oproep om hulp bij bepaalde kerkelijke activiteiten.
Daarom hierbij het verzoek om uw emailadres door te geven aan de scriba. Praktisch gaat het per pastorale eenheid om één emailadres (van de hoofdbewoner).
Vanwege de toepassing van de AVG (privacybescherming) wordt dit emailadres uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel (doen van medelingen, oproepen die de gehele gemeente aangaan) en vastgelegd in de ledenadministratie. Uw gegevens worden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming, nooit aan derden ter beschikking gesteld.
U kunt uw emailadres doorgegeven aan Dick Stam: .
 
 
Verspreiding van Solitudo Verspreiding van Solitudo
Ons kwartaalblad Solitudo wordt gewoonlijk op de eerste zondag van het nieuwe kwartaal bij de uitgangen van de kerk aan de bezoekers uitgereikt. Een beperkt aantal wordt bezorgd bij leden die meeleven, maar niet meer naar de kerk kunnen komen. Nu de erediensten vanwege de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus niet kunnen worden bijgewoond, wordt Solitudo, samen met het Paasnummer van de Echo,  bij alle gemeenteleden thuis bezorgd. Het Paasnummer van Echo gaat dit keer over “Geluk vinden”. Wij zouden het fijn vinden als u, na lezing van de Echo, dit blad doorgeeft aan iemand, die u ook zo graag het ware geluk gunt.
 
 
Kerkgeld App

Kerkgeld App
Onze gemeente heeft al een tijdje de Kerkgeld- app. Deze app is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van financiële kerkzaken. Met deze Kerkgeld app kunt u op een eenvoudige manier giften doen. Wilt u meer weten over de stichting SKG die dit voor ons regelt, klik dan Hier. De app kan direct worden gedownload via de App Store (Apple) of via Google Play (Android). Na installatie selecteert u onze gemeente in de app en bent u klaar om ‘m te gebruiken.
Alle soorten collectebonnen zijn mogelijk in deze app. Als extra informatie is een korte handleiding beschikbaar. U vindt deze op www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app of vraag een exemplaar aan bij de kerkrentmeesters.
 
Hoopvolle berichten van het Front Hoopvolle berichten van het Front
U weet wel, een front. Dat is waar gevochten wordt. Op dit moment is de hele wereld een front geworden, waar gevochten wordt voor het behoud van mensenlevens. Als je de verhalen zo nu en dan voorbij ziet komen kunje er wanhopig van worden.. Maar zo nu en dan komt er een bericht van het front wat je moed geeft, je verwarmt en God laat danken voor wat er ookgebeurt tussen alle ellende door. Zo is er een bericht vanuit Wuhan, of vanuit het noorden vanItalië. U kunt ze vinden onder het hoofdstuk "Over geloof gesproken". Hier staaneen aantal Blogs in. Mogelijk kent u ook wel bemoedigende gebeurtenissen. Stuur ze maar op zodat we ze ter vertroosting kunnen plaatsen
 
Samen... Zingen? Samen... Zingen?
Een aantal jongeren gaat de komende vrijdagavonden met liederen en zang bemoedigend toezingen. Luisteren, of eigenlijk beter nog, zingen we met ze mee? Vrijdagavond om 19:30 zingen we samen een uurtje met elkaar. Ter bemoediging en versterking. Want we weten dat we niet alleen zijn! Het is op dezelfde wijze te horen als de kerkdiensten.
Wilt u meezingen, dat kan, klik Hier voor de teksten. U kunt ze uitprinten en meedoen. Ze staan er niet allemaal in, er wordt ook uit de bundel van Weerklank gezongen. Fijne avond gewenst!
 
Woendagavond: Vespers Woendagavond: Vespers
(vesper = avond) Avondgebed. De gewoonte in de vroege Christelijke kerk om tweemaal daags bijeen te komen voor het morgen en het avondgebed is dankzij de monniken bewaard gebleven. Er is besloten om in deze moeilijke tijden daar aandacht aan te geven. U bidt nu toch ook vaker en intenser door alles wat er deze dagen door de wereld heengaat? Elke woensdagavond wordt er vanuit onze gemeente een Vesper gehouden. Deze bestaat uit een bezinning, een gebed en bijbehorende muzikale begeleiding. Het begint om 19:15. Gewoon op dezelfde wijze te horen als de kerkdiensten.
 
Nieuw! De liturgieën

Nieuw! De liturgieën
Vanaf 23 Maart komen de liturgieën van onze kerkdiensten op de website te staan. Kijk maar onder het Tekstkopje Kerkdiensten. Het kan zijn dat niet alle liturgieën er even snel op komen. Maar als de koster ze binnenheeft komen ze vanzelf op de website te staan. Dat is wel fijn in deze tijd waarin de totale gemeente thuis luistert.  Wel een beetje jammer dat je nu niet meer zo hoeft op te letten bij het afkondigen van een Psalm of lied.. Veel plezier met dit hulpmiddel. En allen thuis gezegende diensten gewenst!
 
Zendingsbrief Maart 2020 Zendingsbrief Maart 2020
Hierbij nog de zendingsbrief die alweer even geleden is uitgedeeld in de kerk. Met niet alleen info van dingen die ver  "buiten" maar ook dichtbij of zelfs binnen de muren van het kerkgebouw gebeuren. Klik Hier om de brief te lezen.
 
Kijk om je heen! Kijk om je heen!
Heeft u, heb jij in de buurt ouderen wonen die nu niet meer op straat durven of kunnen komen? Bel even aan en vraag of je iets voor ze kunt doen, boodschappen halen of het hondje uitlaten.. Binnenkomen zal niet gaan maar je kunt op deze manier iets doen voor deze mensen die nu nog eenzamer zijn dan ooit. Het oude "heitje voor een karweitje", weet u dat nog?
 
Zondag special voor de kinderen Zondag special voor de kinderen
Wat gaan we met de kinderen doen als de kerken vanwege het coronavirus een aantal weken dicht zijn? "De komende weken zullen praktisch alle kerken dicht zijn. Dat betekent dat kinderen op zondag ook niet naar de kerk kunnen", schrijft verhalenverteller Matthijs Vlaardingerbroek."Kunnen wij ze alsnog een leuk online programma rondom een Bijbelverhaal aanbieden?" JA dus! Op de homepagina van Creatief Kinderwerk wordt elke zondag een superleuk, online kinderprogramma aangeboden met video’s, goocheltrucs, proefjes en knutsels. Hierdoor kunnen de kinderen thuis, op de pc of achter de ipad op een leuke en aantrekkelijke manier zelf toch iets met een Bijbelverhaal en geloven doen. Klik hier voor het programma.  Scroll dan op de bladzijde naar beneden om het filmpje (verhaal over Abraham) te bekijken. Fijne zondag gewenst!
 
Klokken luiden: Klokken van Hoop

Klokken luiden: Klokken van Hoop

Om in deze onzekere tijd een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, riep de Raad van Kerken alle kerken in Nederland op om op woensdagen (tenminste tot eind april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Al bijna 600 "klokken" hebben zich aangemeld.  De kern van deze actie:
§  We luiden de klokken als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
§  We luiden de klokken als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
§  En we luiden de klokken als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.
Meer informatie vindt u op: www.klokkenvanhoop.nl
Aansluitend aan het klok luiden zal er vanaf 19.15 uur een Vesper worden uitgezonden met afwisselend meditatief orgelspel en Schriftlezing/meditatie. Zo houden we ook "doordeweek" contact.
 

 
Filmpjes kijken voor de kinderen Filmpjes kijken voor de kinderen
Omdat veel kinderen in deze tijd helaas moeten thuisbijven is het misschien wel leuk om ze af en toe eens naar een filmpje uit de Bijbel te laten kijken. Hier staan er een paar:
https://www.youtube.com/watch?v=1E0lcFtsgXY Over Jezus
https://www.youtube.com/watch?v=qjrEZSBAXfg over Jozef
https://www.youtube.com/watch?v=_1J50CxKxZU over David en Goliath
Kijk er zelf eerst even naar om te zien of het qua leeftijd kan!

 
 
Nieuws over coronavirus en onze gemeente Nieuws over coronavirus en onze gemeente
Vrijdagavond 13 maart heeft de kerkenraad een bijzondere vergadering gehouden over bovengenoemd onderwerp. Om recht te doen aan het principe om onze onderlinge bijeenkomsten niet na te laten, is er een oplossing gezocht die pijn doet maar ook de ernstige situatie in ogenschouw neemt.
Besloten is dat er komende zondagen WEL DIENSTEN worden gehouden op de gebruikelijke tijden,
maar ZONDER BEZOEKERS.
Alleen voorganger, kerkenraad, koster en organist zullen in het kerkgebouw aanwezig zijn.
U en jij kunnen de diensten meebeleven via onze eigen website (HIER klikken) of via  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1565-Hervormde-Gemeente-Wilnis
Naast de kerkdiensten zijn er in onze gemeente velerlei andere activiteiten.
Hiervoor geldt dat deze activiteiten geen doorgang vinden, tenminste tot D.V. 6 april.
We hopen en bidden dat dit een zeer tijdelijke maatregel zal zijn en wensen alle luisteraars gezegende diensten. Uiteraard kunnen de diensten ook thuis samen met anderen, in kleine groepen worden gevolgd.

Graag wijzen wij u nog op de mogelijkheid om toch voor de collecten te doneren via de Kerkgeld app. 
Voor luisteraars via kerkradio/kerktelefoon verandert er niets.
 
Rommelmarkt info Rommelmarkt info
Beste gemeenteleden,

Zoals u misschien al heeft gehoord is de rommelmarkt van 2 mei aanstaande afgelast. Dit is besloten met oog op de veiligheid van gemeenteleden en bezoekers i.v.m. het coronavirus. We vinden het een te groot risico om spullen op te halen en we kunnen niet goed inschatten hoe de komende periode gaat lopen. Het is dan ook niet mogelijk om spullen op te laten halen of langs te brengen. De spullen die al opgehaald en gesorteerd zijn zullen blijven staan tot de volgende rommelmarkt. Het is nog onzeker wanneer en of de rommelmarkt op een later tijdstip zal plaatsvinden dit jaar. Bij meer informatie zult u verder worden geïnformeerd. Voor verdere vragen kunt u mailen naar contact#rommelmarktwilnis.nl of kunt u Hanna van de Ruitenbeek bereiken op tel.: 06-46777671 of Alette Meijers op tel.: 06-31490717.Met vriendelijke groeten, de rommelmarktcommissie.

 
Nieuws uit de Classis! Nieuws uit de Classis!
Klik Hier voor de laatste info uit de classis Utrecht (een nieuw hoofdstuk in de website)
 
Umoja nieuws Umoja nieuws
Let op, nieuwe informatie en wat foto's van de geplaatste energie voorziening in Mathare. Zie bij Activiteiten/Project  Umoja.
 
Paas event!

Paas event!
Helaas zullen door de ontwikkelingen rond het Coronavirus en de beslissingen die genomen zijn/worden om verdere verspreiding tegen te gaan een flink aantal activiteiten moeten worden stilgezet. We hebben moeten besluiten om het Paasevent dit jaar af te zeggen. We danken de vele enthousiaste vrijwilligers die zich hier al voor hadden opgegeven en we gaan er DV volgend jaar gewoon weer voor! Julllie ook?
 
Foto's van de kerstmaaltijd 2019 Foto's van de kerstmaaltijd 2019
Er staan nog een aantal foto's op de website van de gezellige kerstmaaltijd. Klik Hier als u de foto's wilt zien. Als u een foto beter wil bekijken moet u er met de muis op klikken en dan worden ze groter.
 
Zendingsnieuws!

Zendingsnieuws!
Klik Hier om de laatste nieuwbrief (November 2-019) over zending en evangelisatie te lezen. Allemaal nieuwtjes van het "front", zowel ver weg als heel dichtbij..
 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp
Helaas, tot nader order geen Komkoffie ontmoetingen vanwege het Coronavirus

 
lees meer »
 
Activiteitengids 2019-2020 Activiteitengids 2019-2020
Klik Hier om de activiteitengids 2019-2020 in te zien. Opnieuw bomvol met diverse activiteiten. Er is vast wel iets voor jou of u bij.
 
Nieuwsbrief Gebed voor de Venen Nieuwsbrief Gebed voor de Venen
We zijn heel dankbaar wij in deze tijd mogen leven en in deze dagen onze taak in Gods Koninkrijk invulling mogen geven. Dat we dit nog steeds in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Dat is niet vanzelfsprekend, ook in Nederland niet;  want sommigen van onze broeders en zusters ervaren hier en daar net zo goed behoorlijke belemmeringen (zo lezen wij in de krant). Wel mogen wij ons verheugen dat het evangelie ook daar ingang krijgt en doorwerkt!! Verder zien wij uit naar de maandelijkse ontmoetingen; we mogen elkaar daar als leden van verschillende kerken en gemeenschappen bemoedigen. Wij weten ons verbonden met groepsleden die op een andere plaats, tijd of moment meebidden.

Soli Deo Gloria.

Klik op de tab hieronder om de agenda te bekijken
 
lees meer »
 
Bezoekers!

Bezoekers!
Vanaf Januari dit jaar wordt onze website druk bezocht en wel tussen de 1500 en 2000 bezoekers per maand! op een zondag kunnen dat er zo maar 150 zijn. U zou er niet eens allemaal bij kunnen in ons kerkgebouw.. We controleren zo nu en dan waar de bezoekers/sters zo'n beetje vandaan komen en we vinden u over de hele wereld.. Iets om stil van te worden. Ontzettend fijn dat u ons weet te vinden maar wat belangrijker is, dat u Gods woord blijkbaar graag wilt ervaren. We zijn natuurlijk primair op onze gemeente gericht maar u bent als digitale bezoeker natuurlijk ook van harte welkom. Heeft u opmerkingen of woont u in de regio en wilt u een gesprek, gebruik dan ons mailadres redactie#hervormdwilnis.nl (de # wijzigen in @, dit is om spam tegen te gaan).
 
Een Bijbel! Maar welke dan? Een Bijbel! Maar welke dan?
Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die de Bijbel lezen. Ze beginnen en eindigen de dag met een stukje lezen uit de Bijbel. Dat lukt niet altijd, als je eerlijk bent. Gelukkig zijn er handige hulpmiddelen voor. Een Bijbel-App onder andere. Daar kun je niet alleen een Bijbel gaan lezen maar ook een dagelijkse tekst toegestuurd krijgen. (Dat is dan eindelijk een voordeel als je maar niet van je mobieltje kunt afblijven..) Maar, zult u zeggen: "Welke Bijbel app is dan voor mij het meest geschikt?" Klik HIER dan voor een overzicht. Het kan zijn dat de keuze nu nog wat moeilijker is geworden, maar je kunt een app openen om te zien wat er allemaal in zit en bij enkele deelt men ook gebruikservaringen. 
 
Privacy statement (AVG) Privacy statement (AVG)
In November 2018 is er door de kerkenraad een nieuwe privcacy verklaring opgesteld. Klik Hier als u deze wilt inzien. Er zijn een aantal zaken aangepast o.a. in verband met de geplaatste camera bewaking.
 

 
 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD)
Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van de christelijke kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op zoveel verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. En we kunnen ook veel leren van broeders en zusters in de wereldwijde kerk!
Als "orgaan van bijstand van de kerkenraad" is het de taak van de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.
Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke zendingsorganisatie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN) zendingswerkers uitzendt en contacten met buitenlandse kerken en partners onderhoudt. Wat doet de commissie allemaal?
Klik Hier om verder te lezen.
U kunt de informatie (Blogs) over het wel en wee van de zendingsactiviteieten lezen in de blogs aan de zijkant van de website.
Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid:
 
Klik Hier voor de nieuwsbrief van Oktober 2018
Klik Hier voor info over Umoja
Klik Hier voor de nieuwsbrief (samen met de EC) Maart 2019
 
 
Beleidsplan 2018-2021 Beleidsplan 2018-2021
Het beleidsplan 2018-2021 is nu na enkele aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld door de Kerkenraad. klik Hier om het beleidsplan in te zien.
 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier
Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.
 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.
Onze kerkdiensten worden niet alleen via deze website, maar ook door  www.kerkdienstgemist.nl uitgezonden. Via kerkdienst gemist is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier u als luisteraar tevens de mogelijkheid geven dat u via de website ons financieel kunt ondersteunen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente. De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten) 33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling
 
Collectebonnen Collectebonnen
Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Christiaan onder de toren komen. U kunt dan aan Christiaan vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Giften" daarna op "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.
 
Christelijke links Christelijke links
Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.
 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen
Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen