Bijbeltekst van vandaag Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
Bedankje uit Colombia Bedankje uit Colombia

Klik Hier om de bedankbrief uit Colombia te lezen. Nog mooier is om het filmpje van het dagje uit te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=cO1uk_jqMPw
Gracias, Wilnis! roepen vele kinderstemmen.

 
Bezoek Kenia Bezoek Kenia

 Zoals u al in “Ons Kerkblad” hebt kunnen lezen zijn er een aantal gemeenteleden, die over 3 weken naar Kenia vertrekken voor een 10 – daags bezoek. Ds. Joel en Magdalene, maar ook wij, zien uit naar die ontmoeting. Vanuit onze gemeente willen wij,  jong en oud daar, niet alleen een persoonlijke groet brengen in de vorm van iets blijvends, maar ook  de nodige spullen meenemen voor de (zondags)school daar. Daarvoor is nagenoeg alles al aangeschaft en zullen het daar dan ook overhandigen. Alleen …… het financiële plaatje is nog niet helemaal rond. De uitgaven zijn al gedaan, maar ……. de inkomsten ( dankbaar voor wat wij al hebben gehad !) blijven nog wat achter. 
Als u en jullie wat willen en kunnen missen in de vorm van geld en/of kollektebonnen, denk dan aan de bus onder de toren of geef het aan 1 van de “reizigers” ( Jolanda, Annette, Corien, Koos, Mariska of Siem). Alvast hartelijk bedankt!
 

 
De VBW komt er weer aan De VBW komt er weer aan

In 2018 mag er voor de 38e keer namens onze gemeente een grote blauwe tent in het Speelwoud staan. Van 17 t/m 20 juli is er iedere ochtend, middag en avond een programma. Voor deze week zijn veel handen en harten nodig. Het zou geweldig zijn als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger! U kunt dit doen door op het uitgedeelde formulier aan te geven wat u of jij graag voor de VBW wilt betekenen. Er staan nu nog een aantal verschillende taken open o.a. tent-oppas. U zich ook nog aanmelden via het mailadres:

 
Nieuws van de Ontmoetingskerk Nieuws van de Ontmoetingskerk

In de gemeente (broeders en zusters) van de Ontmoetingskerk is op zondag 15 april een nieuwe predikant, dominee Ravensbergen bevestigd. In dezelfde dienst heeft hij ook intrede gedaan. Vanuit onze gemeente is er een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig geweest om hem welkom te heten in Wilnis. We bidden de Heere dat hij in de Ontmoetingskerk tot een zegen is.

 
De nieuwe Solitudo is uit De nieuwe Solitudo is uit

De Solitudo van April 2018 staat op de website. Klik Hier om de Solitudo te lezen. Bij de digitale versie zijn trouwens hier en daar stukken tekst weggelaten in verband met privacy.

 
Beleidsplan 2018-2021 Beleidsplan 2018-2021

Het beleidsplan 2018-2021 is nu na enkele aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld door de Kerkenraad. klik Hier om het beleidsplan in te zien.

 
Het Evangelie... Op de markt Het Evangelie... Op de markt

Sinds een poos is er een Evangelisatie kraam op de weekmarkt in Mijdrecht.
Klik Hier om meer informatie hier over te lezen. En, ga er natuurlijk eens langs als u in de buurt bent! Al is het maar voor een praatje..

 
Collectebus Catecheseproject Collectebus Catecheseproject

Dit seizoen zijn we aan het sparen voor de Koptische Kerk in Egypte. De opbrengst van het diaconaal project van de HGJB gaat naar nieuwe christelijke gemeenten in dit islamitische land.
In Egypte leven zo’n 85 miljoen mensen van wie er ongeveer 10 procent een christelijke achtergrond hebben. Deze christenen behoren bij de Koptische kerk of de Presbyteriaanse kerken. In deze kerken is het bewustzijn gegroeid dat zij er niet alleen zijn voor zichzelf, maar dat het belangrijk is om de samenleving te dienen.
Hoe de kerk in Egypte dit doet, wordt zichtbaar in een serie filmpjes die de komende maanden op verschillende plaatsen te zien zijn en waarmee gemeenten in Nederland aan de slag kunnen met het HGJB-jaarthema Open je ogen.

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp ‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Elke dinsdagmorgen is de Roeping van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen zo maar een keertje binnenlopen voor een kop koffie of thee, voor ontmoeting, een praatje en gezelligheid.
Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Soms wordt er wat geknutseld of ervaringen hierover uitgewisseld. We merken dat u dit uurtje waardeert door te komen! Als u ook eens iemand meeneemt die er ook eventjes uit zou moeten, dan is dit meteen een mooie gelegenheid. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander &!)
 

 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier

Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.

 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.

Onze kerkdiensten worden al een poosje ook uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl.  De oude situatie (uitzending) blijft nog even gehandhaafd. Via de nieuwe website is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier tevens de mogelijkheid geven dat u via de website financieel kunt bijdragen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente.
De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten)
33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling

 
Is de Vakantie al bekend? Is de Vakantie al bekend?

Voor wie dit jaar nog geen vakantie heeft gepland, hebben we een aantal links van Christelijke vakanties, reizen, campings enzovoort bij elkaar gezocht. Klik Hier om eens een kijkje te nemen. Ook staan er een aantal organisaties bij speciaal gericht op jongeren. Wij wensen u en jou een fijne vakantie toe.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen