Bijbeltekst van vandaag

Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
Friedenstimme Kerstgroetactie 2018 Friedenstimme Kerstgroetactie 2018

Op zondag 9 december a.s. liggen er kerstkaarten en leespakketten bij de uitgang van de kerk.
Doet u ook weer mee met het verzenden van deze kaarten? Uw deelname is heel waardevol. Hierdoor wordt in korte tijd heel veel evangelisatiemateriaal verspreid tot in de meest afgelegen gebieden van de voormalige Sovjet-Unie. Russische christenen kijken hier met verlangen naar uit!!
Zie ook de website van Friedensstimme: www.friedensstimme.nl.Wilt u ook voor hen bidden? Hartelijk dank voor uw deelname! 
Namens commissie voor zending en werelddiaconaat.

 
Kerststukjes (maken)

Kerststukjes (maken)

Op de winterfair in Wilnis (Beatrixstraat 8) kunt u terecht voor kerststukjes, cadeauartikelen, etc. Kom vrijblijvend een kijkje nemen. De opbrengst is bestemd voor het Wilma Training Centrum in de sloppenwijk in Kenia! De winterfair is open op: Woensdag 12 december van 19.00-22.00 + workshop, Donderdag 13 december van 13.30-17.00, Vrijdag 14 december van 13.30-17.00, Zaterdag 15 december van 10.00-16.00 + workshop, Maandag 17 december van 13.30-17.00, Dinsdag 18 december van 13.30-17.00,Woensdag 19 december van 13.30-17.00 + workshop. 

Ook kunt u een leuke workshop volgen, hierbij is er keuze uit verschillende dingen voor groot en klein. Heeft u nog vragen? Of wilt u zich vast opgeven voor een workshop? Bel dan 0297-283566

 
VBW-Kerstevent op 22 december

VBW-Kerstevent op 22 december

‘Kom vier Kerst met ons’. Zo nodigen we alle inwoners van Wilnis namens de VBW uit om op zaterdagavond 22 december naar onze kerk te komen. We beginnen de avond met een kinderkoor en inspirerend Kerstverhaal. Daarna is er een uitdagend spellencircuit voor de kinderen en een sfeervol kerstcafé voor de volwassenen in De Roeping. We sluiten de avond af met een gezamenlijk kampvuur op het kerkplein! Dat wil je toch niet missen? Flyers worden in Wilnis huis-aan-huis verspreid vanaf 10 december en liggen ook bij de uitgang van de kerk. Heel hartelijk dank aan iedereen die mee helpt om deze flyers rond te brengen! Kunt u/jij helpen op 22 december? Heel graag! Mail even naar of spreek Melane, Renate, Elsemarie of Jopie aan.
 

 
Zingen op straat Zingen op straat

Komt allen te samen, jubelend van vreugde. Zingen en getuigen van Gods grote liefde! Wij nodigen u/jullie van harte uit om mee te komen zingen. Op zaterdagmiddag 22 december. Verzamelen in ‘het Kruispunt’ bij de Chr. Geref. Kerk om 13.30 uur en om 14.00 uur zingen bij ‘de Lindeboom’ in Mijdrecht. Iedereen is welkom! Komt u, kom jij ook?
 

 
Kerstzang 24 december Kerstzang 24 december

Op maandag 24 december wordt er in de hervormde gemeente van Wilnis een volkskerstzang gehouden. Het thema is dit jaar: ‘Amazing Grace’ en de meditatie wordt verzorgd door Albert Jan Treur. De muzikale omlijsting zal verzorgd worden door het kinderkoor ‘Ismaël’ en het Chr. Gem. koor ‘Hiddai’. De avond begint om 19.00 uur. Allen heel hartelijk welkom om te komen luisteren en mee te zingen! Na afloop bent u/jij van harte welkom in De Roeping voor drinken en wat lekkers.
 

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Elke dinsdagmorgen is de Roeping van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen zo maar een keertje binnenlopen voor een kop koffie of thee, voor ontmoeting, een praatje en gezelligheid.
Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Soms wordt er wat geknutseld of ervaringen hierover uitgewisseld. We merken dat u dit uurtje waardeert door te komen! Als u ook eens iemand meeneemt die er ook eventjes uit zou moeten, dan is dit meteen een mooie gelegenheid. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander de &!) Heeft u geen vervoer maar wilt u toch een keertje komen? Dat kan ook geregeld worden. Bel dan even 06-57434312. Groetjes Thera en Marjan.
PS: Tussen Kerst en de jaarwisseling zijn we gesloten.
 

 
Privacy statement (AVG) Privacy statement (AVG)

In November 2019 is er door de kerkenraad een nieuwe privcacy verklaring opgesteld. Klik Hier als u deze wilt inzien. Er zijn wat zaken aangepast o.a. in verband met de nieuwe camera bewaking.
 

 

 
VBW-Kerstevent VBW-Kerstevent

Zoals in het kerkblad al genoemd is er op 22 december vanaf 18.45 uur een VBW-Kerstevent voor kinderen, ouders en andere belangstellenden. We zijn nog op zoek naar mensen die willen helpen met flyeren (in week 50, vanaf 10 december) of beschikbaar zijn voor hand- en spandiensten tijdens het event. Kunt u/jij helpen? Mail even naar: vbwwilnis#gmail.com of spreek Melane, Renate, Elsemarie of Jopie aan. Er is ook een flyer gemaakt, die zal worden uitgedeeld. Klik Hier om de flyer te zien, u kunt hem ook printen en in een raam hangen.

 
De nieuwe Solitudo is uitgekomen De nieuwe Solitudo is uitgekomen

De Solitudo van Oktober 2018 staat op de website. Klik Hier om de Solitudo te lezen. Bij de digitale versie zijn trouwens hier en daar stukken tekst weggelaten in verband met privacy.

 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD)

Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van de christelijke kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op zoveel verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. En we kunnen ook veel leren van broeders en zusters in de wereldwijde kerk!
Als "orgaan van bijstand van de kerkenraad" is het de taak van de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.
Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke zendingsorganisatie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN) zendingswerkers uitzendt en contacten met buitenlandse kerken en partners onderhoudt. Wat doet de commissie allemaal?
Klik Hier om verder te lezen.
U kunt de informatie (Blogs) over het wel en wee van de zendingsactiviteieten lezen in de blogs aan de zijkant van de website.
Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid:
Klik Hier voor de nieuwsbrief van Juli 2018
Klik Hier voor de nieuwsbrief van Oktober 2018
Klik Hier voor info over Umoja
 

 
De koren zijn weer gestart! De koren zijn weer gestart!

Na een prachtige zomer zijn we in September weer met de koren gestart.
Lees Hier de nieuwe informatie en natuurlijk.. een uitnodiging!
 
 

 
NIEUW! de Activiteitengids 2018-2019 NIEUW! de Activiteitengids 2018-2019

Er is opnieuw veel werk verzet om zo veel mogelijk informatie over alle vormen van activiteiten in het nieuwe seizoen bekend te maken.
Klik Hier om de activiteitengids in te zien.

 
Umoja: Verslag van de Kenia reis 2018 Umoja: Verslag van de Kenia reis 2018

Klik Hier voor het verslag van de Kenia reis van vrijdag 8 juni 2018 tot en met maandag 18 juni 2018.

 
Groet uit Kenia Groet uit Kenia
lees meer »
 
Bedankje uit Colombia Bedankje uit Colombia

Klik Hier om de bedankbrief uit Colombia te lezen. Nog mooier is om het filmpje van het dagje uit te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=cO1uk_jqMPw
Gracias, Wilnis! roepen vele kinderstemmen.

 

 
Beleidsplan 2018-2021 Beleidsplan 2018-2021

Het beleidsplan 2018-2021 is nu na enkele aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld door de Kerkenraad. klik Hier om het beleidsplan in te zien.

 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier

Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.

 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.

Onze kerkdiensten worden al een poosje ook uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl.  De oude situatie (uitzending) blijft nog even gehandhaafd. Via de nieuwe website is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier tevens de mogelijkheid geven dat u via de website financieel kunt bijdragen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente.
De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten)
33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen