Bijbeltekst van vandaag

Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
Rommelmarkt

Rommelmarkt

Beste gemeenteleden, de voorbereiding van de 45ste Wilnisse rommelmarkt is weer van start gegaan! De eerste vergadering is weer een feit en wij hebben als bestuur er weer veel zin in. Dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor de VOOR ELKAAR vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. Deze Vrouwenbond organiseert vakanties voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Ook dit jaar gaan wij natuurlijk voor een zo groot mogelijke opbrengst en zien wij er naar uit om de rommelmarkt samen met jullie tot een succes te maken. Hiervoor hebben wij natuurlijk veel ‘rommel’ nodig wat ook in de tussentijd een onderdak nodig heeft. Wij zijn daarom op zoek naar een opslag locatie voor de grote spullen. Deze zal gebruikt worden in de periode van maart tot begin mei. Kunt u ons helpen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Tim Meijers (0616863656) of stuur een mailtje naar: . Overige informatie en updates over folderavonden en het verloop van de voorbereidingen volgt snel. Alvast bedankt voor het meedenken! 
De Rommelmarktcommissie 

 
Een Bijbel! Maar welke dan? Een Bijbel! Maar welke dan?

Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die de Bijbel lezen. Ze beginnen en eindigen de dag met een stukje lezen uit de Bijbel. Dat lukt niet altijd, als je eerlijk bent. Gelukkig zijn er handige hulpmiddelen voor. Een Bijbel-App onder andere. Daar kun je niet alleen een Bijbel gaan lezen maar ook een dagelijkse tekst toegestuurd krijgen. (Dat is dan eindelijk een voordeel als je maar niet van je mobieltje kunt afblijven..) Maar, zult u zeggen: "Welke Bijbel app is dan voor mij het meest geschikt?" Klik HIER dan voor een overzicht. Het kan zijn dat de keuze nu nog wat moeilijker is geworden, maar je kunt een app openen om te zien wat er allemaal in zit en bij enkele deelt men ook gebruikservaringen. 

 
Alpha cursus

Alpha cursus

Afgelopen Alpha-avond hebben we gesproken over het Gebed. Na de vorige keer het over de Bijbel te hebben gehad, waarin we ook ieder een ëigen"tekst mee hebben gekregen, namen we nu met elkaar een zeer belangrijk en onmisbaar communicatiemiddel met God door. Zo hebben we het hogepriesterlijk gebed bestudeerd en het gebed des Heeren doorgenomen en.. lied voor lied gezongen. Vanzelfsprekend komt er dan een hoop los! We hebben een gezegende avond ervaren. En over gebed gesproken: Leeft u met uw gebed nog mee met de cursisten?

Groet, Andre Visser
 

 
Giften

Giften

Let op, er is nu een nieuwe mogelijkheid gekomen voor het overmaken van Giften. Hieronder zitten twee menu's: De ene kent u al, dat is de mogelijkheid om collectebonnen te bestellen. De andere is helemaal NIEUW en is bedoeld voor de jaarlijkse bijdragen. Hiermee kun u aangeven wat u wilt geven: Zelf overmaken of Incasso en dan ook nog in welke termijnen. Heel eenvoudig in gebruik, als u reeds gewend bent aan de bestelling van collectebonnen weet u al hoe het werkt. U krijgt ook een bevestiging retour gestuurd. Wij adviseren trouwens om geen Microsoft Explorer meer te gebruiken in verband met mogelijke fouten in de communicatie. Hartelijk dank namens de administratie, het scheelt ons veel werk.

 
Zingen uit de bundel Weerklank

Zingen uit de bundel Weerklank

Mischien is het u opgevallen vanuit de kerkbode of door de afkondigingen, maar zeker bij het zingen want onze gemeente is vanaf januari gaan zingen uit de bundel "Weerklank". Maar wees gerust, u zult nog steeds de oude vertrouwde Psalmen kunnen blijven horen en er van genieten of, mooier nog, ze meezingen. Anderen zullen mogelijk blij verrast zijn doordat er nu wat meer ruimte is gekomen voor andere liederen, waarin God ook wordt geëerd en geprezen zoals de Psalmen dat al deden.

 
Zingen op straat Zingen op straat

Zingen op straat, het wordt wel meer gedaan bij of voor de feestdagen. Doorgaans bij een winkelcentrum waar veel mensen zijn. Hoe komt dat eigenlijk over? Wel, hier heeft u een paar verassende voorbeelden. Klik Hier of Hier maar even op. en zie hoe de mensen reageren.. En, als je wat instrumenten kunt bespelen word het nog mooier, klik Hier of Hier maar even op. en zo gaat het de hele wereld over, tot eer van God  Prachtig.

 
Kerstgroet 2018 uit Kenia Kerstgroet 2018 uit Kenia

Een brief uit het verre Mathare met een groet aan onze gemeente. Er zijn ook foto's meegestuurd, klik op de tekstbalk hier onder om de brief te lezen, en klik Hier om de foto's te zien.

lees meer »
 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Elke dinsdagmorgen is de Roeping van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen zo maar een keertje binnenlopen voor een kop koffie of thee, voor ontmoeting, een praatje en gezelligheid.
Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Soms wordt er wat geknutseld of ervaringen hierover uitgewisseld. We merken dat u dit uurtje waardeert door te komen! Als u ook eens iemand meeneemt die er ook eventjes uit zou moeten, dan is dit meteen een mooie gelegenheid. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander de &!) Heeft u geen vervoer maar wilt u toch een keertje komen? Dat kan ook geregeld worden. Bel dan even 06-57434312. Groetjes Thera en Marjan.
PS: Tussen Kerst en de jaarwisseling zijn we gesloten.
 

 
Privacy statement (AVG) Privacy statement (AVG)

In November 2018 is er door de kerkenraad een nieuwe privcacy verklaring opgesteld. Klik Hier als u deze wilt inzien. Er zijn een aantal zaken aangepast o.a. in verband met de nieuwe camera bewaking.
 

 

 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD)

Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van de christelijke kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op zoveel verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. En we kunnen ook veel leren van broeders en zusters in de wereldwijde kerk!
Als "orgaan van bijstand van de kerkenraad" is het de taak van de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.
Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke zendingsorganisatie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN) zendingswerkers uitzendt en contacten met buitenlandse kerken en partners onderhoudt. Wat doet de commissie allemaal?
Klik Hier om verder te lezen.
U kunt de informatie (Blogs) over het wel en wee van de zendingsactiviteieten lezen in de blogs aan de zijkant van de website.
Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid:
Klik Hier voor de nieuwsbrief van Juli 2018
Klik Hier voor de nieuwsbrief van Oktober 2018
Klik Hier voor info over Umoja
 

 
NIEUW! de Activiteitengids 2018-2019 NIEUW! de Activiteitengids 2018-2019

Er is opnieuw veel werk verzet om zo veel mogelijk informatie over alle vormen van activiteiten in het nieuwe seizoen bekend te maken.
Klik Hier om de activiteitengids in te zien.

 
Umoja: Verslag van de Kenia reis 2018 Umoja: Verslag van de Kenia reis 2018

Klik Hier voor het verslag van de Kenia reis van vrijdag 8 juni 2018 tot en met maandag 18 juni 2018.

 
Bedankje uit Colombia Bedankje uit Colombia

Klik Hier om de bedankbrief uit Colombia te lezen. Nog mooier is om het filmpje van het dagje uit te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=cO1uk_jqMPw
Gracias, Wilnis! roepen vele kinderstemmen.

 

 
Beleidsplan 2018-2021 Beleidsplan 2018-2021

Het beleidsplan 2018-2021 is nu na enkele aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld door de Kerkenraad. klik Hier om het beleidsplan in te zien.

 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier

Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.

 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.

Onze kerkdiensten worden al een poosje ook uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl.  De oude situatie (uitzending) blijft nog even gehandhaafd. Via de nieuwe website is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier tevens de mogelijkheid geven dat u via de website financieel kunt bijdragen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente.
De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten)
33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Giften" daarna op "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen