Bijbeltekst van vandaag Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
Umoja: Verslag van de Kenia reis 2018 Umoja: Verslag van de Kenia reis 2018

Klik Hier voor het verslag van de Kenia reis van vrijdag 8 juni 2018 tot en met maandag 18 juni 2018.

 
Vakantie Bijbelrooster

Vakantie Bijbelrooster

Op vakantie gaan en nog wat extra inspiratie materiaal meenemen?
Onder de toren ligt een stapeltje vakantie Bijbelroosters, waarin voor een aantal weken voldoende "munitie" is aangemaakt voor een korte overdenking. Er is er ook een van het Nederlands Bijbelgenootschap maar daar moet je een abbonement (gatis) op nemen en dan krijg je elke dag een nieuwe tekst opgestuurd. Klik Hier om een abonnement aan te maken. Uiteraard kun je ook gewoon een bijbel app nemen. En daar zijn er genoeg van.. Gezegende vakantietijd gewenst.

 
Kom koffie gesloten in de vakantietijd Kom koffie gesloten in de vakantietijd

In de vakantie maanden Juli en Augstus is er geen Kom koffie ochtend. Dan heeft u mooi weer wat tijd om eens iemand op te gaan zoeken! Zeker in de vakantie periode zijn er veel ouderen die dan wat vereenzamen. Wij wensen u een fijne tijd, hier of elders.

 
Groet uit Kenia Groet uit Kenia

 Beste broeders  en zusters van de Wilnis kerk !!
 
Prijs de Heer !!
 
Hartelijke groeten van de Redeemed Gospel Church Mathare – Mother Church.
 
Met grote liefde sturen wij u hierbij onze  hartelijke groeten en onze waardering. Wij zijn bedolven onder de liefde , die u voortdurend aan ons heeft betoond sinds de Heere deze relatie heeft  mogelijk gemaakt.
Hoewel jullie ver bij ons vandaan wonen, hebben wij toch altijd het gevoel , dat jullie heel vlakbij wonen door de warmte, die wij van jullie ontvangen. Wij zijn de Heere dankbaar, dat wij tot één zijn gemaakt door Zijn bloed. Geprezen zij Zijn Naam.
Hierbij sturen wij onze hartelijke groeten aan Ds Van den Ruitenbeek. Hoewel wij hem nog niet ontmoet hebben , is hij toch al een deel van ons geworden, omdat Wilnis en de Mother Church broeders en zusters zijn. God zegene de dominee. Wij vragen u ook onze hartelijke groeten over te brengen aan Ds. Pieter Veerman. Hij is een geweldige man Gods en wij houden van hem.
Sinds lange tijd heeft de kerk van Wilnis een taakgroep gehad (Umoja), die het aanspreekpunt was tussen ons en uw kerk. Dat team, bestaande uit Nico, Koos, Mariska, Tonnie , Matty en Jantine heeft de geweldige opdracht vervuld in het versterken  van de relatie tussen de Mother Church en de kerk van Wilnis. Moge de Heere jullie zegenen, samen met jullie gezinnen.
We hebben via de bezoekers uit Wilnis  zojuist veel geschenken ontvangen  voor de zondagschoolkinderen en kaarten met geweldige teksten , die uitgedeeld zijn aan alle kerkgangers. Wij zeggen u daar hartelijk dank voor, niet alleen voor de geschenken, maar juist ook om dat u aan ons gedacht hebt.
Dank ook voor het boek met de vele bemoedigende woorden en boodschappen vanuit de Wilnisse gemeente. Kinderen uit uw gemeente hebben prachtige tekeningen  gemaakt met mooie boodschappen van liefde voor ons.
Wat een grote vreugde te weten, dat wij zo geliefd zijn door jullie. Moge de Heere u zegenen !
De Heere heeft u gebruikt om ons op vele manieren te zegenen en wij waarderen uw  liefde naar ons toe zeer. Door uw ondersteuning hebben wij nu een geweldig Wilma instituut, dat een grote impact heeft op de gemeenschap rondom ons. Het Wilma instituut is een heel mooi gebouw, waar we erg trots op zijn. U heeft ons ook een projector (beamer ) gegeven, die wij nog elke zondag gebruiken om de liederen te projecteren. Dit  kwam op het juiste moment en wij zijn u daar zeer dankbaar voor.
De waterpomp ( vanuit de rommelmarkt opgebracht), die water  is gaan boren , is van grote waarde voor de Mother Church en de gemeenschap rondom ons. Wanneer er een tekort is aan water in de gemeenschap, dan komen zij naar de kerk toe voor deze beslist noodzakelijke levensbehoefte. Wij prijzen God voor deze waardevolle pomp.
In het Wilma instituut zijn wij begonnen met het maken van schooluniformen, mogelijk gemaakt door uw steun. Wij zijn daar dankbaar voor en prijzen God voor deze steun.
Wij mogen ook niet onze waardering vergeten voor uw bijdrage voor de kerstmaaltijden. Voortdurend vieren en verheugen wij ons, als Mother Church familie, door samen te eten en te drinken bij de viering van de geboorte van onze Heere Jezus Christus. Zowel de kinderen van de kerk als de volwassenen genieten samen steeds weer van dat moment , wat haar hoogtepunt vindt in het aansnijden en verdelen van de kerst cake. Dit is voor ons een moment geworden om ons samen te verheugen in het kerk zijn.
Dit alles bewijst uw liefde voor ons en wij kunnen alleen maar bidden , dat God u doet groeien in geloof en liefde.
Wij delen met u de woorden uit de Bijbel , uit het boek Hebreeën 6 : 10 , waar staat : “ Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefdevolle inspanning, die u Zijn Naam bewezen hebt, doordat u de heiligen gediend hebt en nog dient.”
Het is onze bede dat de Heere u zal belonen voor alles wat u  gedaan hebt en blijft doen voor de gemeente van de Mother Church.  Wij bidden dat Hij het werk van uw handen zegent, uw gaan en staan zegent samen met uw gezinnen.
Woorden kunnen onze dankbaarheid niet uitdrukken , maar weet, dat wij van u houden en u in onze harten hebben gesloten.
Wij spreken ook onze waardering uit voor de kerkenraad van de Wilnis voor hun goedkeuring dat dit alles mocht gebeuren. Het is ons gebed, dat de Heere God u zegent samen met uw families. Wij waarderen dit enorm en houden van u. Laten wij voortdurend voor elkaar bidden.
In liefde verbonden van Pastor Joel & Magdaline, van alle leiders van de Mother Church en de gehele gemeente .
 
God zegene de Wilnis kerk !!!!
God zegene de Mother Church !!!!
God zegene onze relatie (verwantschap) !!!!
 
AMEN
 

 
De nieuwe Solitudo is uitgekomen De nieuwe Solitudo is uitgekomen

De Solitudo van Juli 2018 staat op de website. Klik Hier om de Solitudo te lezen. Bij de digitale versie zijn trouwens hier en daar stukken tekst weggelaten in verband met privacy.

 
Bedankje uit Colombia Bedankje uit Colombia

Klik Hier om de bedankbrief uit Colombia te lezen. Nog mooier is om het filmpje van het dagje uit te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=cO1uk_jqMPw
Gracias, Wilnis! roepen vele kinderstemmen.

 

 
De VBW! is voorbij.. De VBW! is voorbij..

Zondagmorgen 22 Juli was er in de Hervormde Kerk een speciale dienst in het teken van de VBW. De kinderen mochten laten horen welke liedjes in ze deafgelopen week hadden geleerd. Na afloop konden de mensen gezellig napraten onder het genot van koffie en koek.
De VBW-week is dan nu echt afgesloten. Geniet nog heerlijk van de vakantie!
Er staan nog wat foto's op facebook voor de geïnteresseerden, kijk op: https://www.facebook.com/pg/vbwWilnis/photos/

 
Beleidsplan 2018-2021 Beleidsplan 2018-2021

Het beleidsplan 2018-2021 is nu na enkele aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld door de Kerkenraad. klik Hier om het beleidsplan in te zien.

 
Het Evangelie... Op de markt Het Evangelie... Op de markt

Sinds een jaartje is er een Evangelisatie kraam op de weekmarkt in Mijdrecht.
Klik Hier om meer informatie hier over te lezen. En, ga er natuurlijk eens langs als u in de buurt bent! Al is het maar voor een praatje..

 
Collectebus Catecheseproject Collectebus Catecheseproject

Dit seizoen zijn we aan het sparen voor de Koptische Kerk in Egypte. De opbrengst van het diaconaal project van de HGJB gaat naar nieuwe christelijke gemeenten in dit islamitische land.
In Egypte leven zo’n 85 miljoen mensen van wie er ongeveer 10 procent een christelijke achtergrond hebben. Deze christenen behoren bij de Koptische kerk of de Presbyteriaanse kerken. In deze kerken is het bewustzijn gegroeid dat zij er niet alleen zijn voor zichzelf, maar dat het belangrijk is om de samenleving te dienen.
Hoe de kerk in Egypte dit doet, wordt zichtbaar in een serie filmpjes die de komende maanden op verschillende plaatsen te zien zijn en waarmee gemeenten in Nederland aan de slag kunnen met het HGJB-jaarthema Open je ogen.

 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier

Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.

 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.

Onze kerkdiensten worden al een poosje ook uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl.  De oude situatie (uitzending) blijft nog even gehandhaafd. Via de nieuwe website is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier tevens de mogelijkheid geven dat u via de website financieel kunt bijdragen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente.
De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten)
33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling

 
Is de Vakantie al bekend? Is de Vakantie al bekend?

Voor wie dit jaar nog geen vakantie heeft gepland, hebben we een aantal links van Christelijke vakanties, reizen, campings enzovoort bij elkaar gezocht. Klik Hier om eens een kijkje te nemen. Ook staan er een aantal organisaties bij speciaal gericht op jongeren. Wij wensen u en jou een fijne vakantie toe.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen