Bijbeltekst van vandaag

Bijbeltekst van vandaag
Uit: DagelijksWoord.nl
 
Ontmoeting en afscheid Antonie en Cora Treuren Ontmoeting en afscheid Antonie en Cora Treuren
In april 2014 werden Antonie en Cora Treuren vanuit Woerden uitgezonden naar Colombia om de presbyteriaanse kerk in Colombia te ondersteunen bij haar diaconale opdracht. Later is deze opdracht uitgebreid met doordenking van barmhartige gerechtigheid. Als gemeente ondersteunden we de uitzending van Antonie en Cora via GZB-deelgenoten. Inmiddels zit de uitzendperiode van Antonie en Cora erop en zijn ze weer aan het re-integreren in Nederland. Op zondag 1 maart hopen zij tijdens de ochtenddienst kort terug te blikken op hun uitzending met aansluitend een presentatie in De Roeping. U bent van harte welkom! Speciaal voor de catechisanten komen Antonie en Cora maandag 2 maart opnieuw naar Wilnis. Zorgt dat je erbij bent!
 
 
Umoja nieuws Umoja nieuws
Let op, nieuwe informatie en wat foto's van de geplaatste energie voorziening in Mathare. Zie bij Activiteiten/Project  Umoja.
 
Connect!!

Connect!!
Vanaf vrijdagavond 6 maart organiseert Connect avonden voor jongeren tussen de 16 en de 20 jaar. Zij worden daar allemaal persoonlijk voor uitgenodigd. Een avond vol met, niet alleen gezellige ontmoetingen, maar daarbij staat op de 1e avond ook de vraag centraal: ‘(Her)Ken je Hem nog?’  Connect betekent ‘verbinden’. Dat is wat we willen. Verbinding zijn tussen de jongeren onderling en tussen de jongeren en onze geloofsgemeenschap. Even in het kort wat we de 1e avond gaan doen: we beginnen met een Kick-Off, een gezellige kennismakingsavond, deze vindt plaats in een mooi aangeklede schuur op Beatrixstraat 6, vanaf 20:00 uur tot  ca. 22:00 uur. Deze avond maken de jongeren kennis met elkaar en met het team van Connect. Ook leggen we verder uit wat de jongeren op de Connectavonden kunnen verwachten en hopen we heel veel reacties van hen te krijgen, wat zij van ons verwachten. En natuurlijk spreken we met elkaar over ‘(Her)Ken je Hem nog ?’. Er is voldoende tijd om, na het wat officiële gedeelte, na te praten tijdens het ‘CCC-moment’: Chips, Cola & Chillen! Jullie vrienden en vriendinnen zijn natuurlijk welkom !! Mocht je iemand kennen in bovenstaande leeftijdscategorie, wijs hem/haar maar op de Connectavonden, zodat de jongeren de ontdekkingstocht naar Gods zorg en liefde voor hem/haar mogen beleven! Meer info: . Het team: Linda, Louise, Marlies, Siem, Dirk, Theo en Kees.
 
 
Brief uit.. Wuhan

Brief uit.. Wuhan
Een brief, uit China gesmokkeld. Gericht aan alle mede-Christenen in de wereld. Klik Hier om deze te lezen
 
Paas event!

Paas event!
U herinnert zich wellicht nog de kerstwandeling in 2017 waar het kerstevangelie gedeeld werd tijdens een wandelroute door het dorp. Op een vergelijkbare manier willen we ook het paasevangelie vertellen aan dorpsgenoten. Wat rond Goede Vrijdag en Pasen allemaal gebeurde is bij de meeste mensen veel minder bekend. Het paasverhaal wordt verteld door verschillende personages (Malchus, hoofdman over 100, Petrus, Maria, Emmaüsgangers, enz.) die vertellen wat zij meemaakten. In al deze ervaringen klinkt het Evangelie van een levende Jezus die voor zondaren stierf en weer opstond uit de dood. Voor het promoten van het paasevent, het spelen van de rollen en allerlei andere taken is veel menskracht nodig. Op zondag 9 februari werd daarom een formulier uitgedeeld waarop u kunt aangeven of en zo ja wat u/jij wilt bijdragen. U vindt dit formulier ook op hervormdwilnis.nl. U kunt dit tot uiterlijk 1 maart inleveren in de bus onder de toren of uw beschikbaarheid doorgeven via
 
 
Foto's van de kerstmaaltijd 2019 Foto's van de kerstmaaltijd 2019
Er staan nog een aantal foto's op de website van de gezellige kerstmaaltijd. Klik Hier als u de foto's wilt zien. Als u een foto beter wil bekijken moet u er met de muis op klikken en dan worden ze groter.
 
46ste Wilnisse Rommelmarkt - info

46ste Wilnisse Rommelmarkt - info
Op zaterdag 2 mei is het weer zover, dan zal namelijk de 46ste rommelmarkt plaatsvinden.
Dit jaar zal de opbrengst gaan naar Mercy Ships, een organisatie die gratis zorg mogelijk maakt in de allerarmste ontwikkelingslanden. Dit doen zij door middel van een ziekenhuisschip dat langs havens vaart en medische zorg en ontwikkelingsprojecten aanbiedt. Met vaak relatief simpele behandelingen zijn er in de afgelopen jaren al meer dan 2 miljoen mensen geholpen. Hierbij kunt u denken aan operaties aan gespleten lippen, oogkwalen, botbreuken, tumoren, vergroeide benen en nog veel meer, waarbij de behandeling het leven voor deze mensen volledig kan veranderen. Hieraan willen wij graag bijdragen met deze rommelmarkt!
Om de rommelmarkt dit jaar weer een succes te maken is ons eerste punt op de agenda het verspreiden van de flyers. Op deze manier maken we in Wilnis en Mijdrecht bekend dat we weer rommel en allerlei afgedankte spullen gaan verzamelen. Het flyeren is hard nodig, maar het is ook veel werk. Daarom zouden we uw hulp hard kunnen gebruiken! Op 24 + 25 februari zullen de folderavonden om 19.00 uur beginnen. U kunt dan een wijk komen ophalen in ‘De Roeping’ en deze vervolgens rondbrengen. Heeft u op deze dagen geen tijd, maar wilt u wel graag helpen? Het is ook mogelijk om een wijk te krijgen en deze op een dag naar keuze in week 9 of 10 rond te brengen. Als u van plan bent om te komen helpen, kunt u dit doorgeven via of spreek Cynthia Vree of Arinda Vonk Noordegraaf even aan bij de kerk. Dan kunnen we inschatten hoeveel hulp we kunnen verwachten. Vele handen maken licht werk, hopelijk tot op een folderavond!
De Rommelmarkt Commissie
 
 
Alpha info

Alpha info
Afgelopen dinsdag was alweer de vijfde avond. Deze avond ging het over communiceren in je Geloof. Hoe doe je dat? Eerst dan,: hoe komt Het Evangelie bij ons terecht? Door de Bijbel! We kregen welgeteld negen verschillende Bijbelvertalingen onder ogen en lazen daaruit vervolgens samen uit Johannes 9, over de geschiedenis van de blinde man die door Jezus wordt genezen.. Door met modder, slijk (of afhankelijk van de vertaling weer wat anders) over de ogen te strjken werd de man genezen. Elke vertaling had soms een wat andere omschrijving maar het kwam wel allemaal op hetzelfde neer. Zelfs met de oudste vertaling was het duidelijk, ook al herkenden sommigen de gebruikte woorden niet helemaal.. Volgende week spreken we over de andere vorm van Geloofscommunicatie: Het gebed.
 
 
Kerkelijke bijdrage Kerkelijke bijdrage
Ieder jaar komt het weer terug.. De jaarlijkse kerkelijke bijdrage actie. U vindt het jaarboekje met daarin het financiele overzicht over 2019 en de begroting voor 2020 in uw brievenbus of in uw mailbox met het verzoek uw toezegging voor 2020 kenbaar te maken.
Dat kan uiteraard ook digitaal door middel van het formulier onder het kopje giften of via de knieuwe erkgeldapp. Achter in het boekje waarin een en ander financieel wordt bekendgemaakt, zit een formulier waarmee u uw bijdrage kunt opgeven.

Het boekje is ook te vinden door HIER op te klikken. Helaas is formulier het op zijn kant gezet ( in pdf) dus u moet het even rechtzetten.

Verder is op deze website onder de kop GIFTEN het bewuste formulier te vinden waarin u meteen al kunt aangeven hoeveel u dit jaar wil (laten) overmaken naar onze gemeente, om zo deze in stand te kunnen houden. Ook als vaste en trouwe luisteraar al dan niet uit onze gemeente, wilt u toch ook dat dit "werk" voortgaat?
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
 
75 jaar geleden.. 75 jaar geleden..
Russische soldaten liepen op 27 Januari door de poorten van Auschwitz naar binnen. Wat ze daar aantroffen tart elke beschrijving. Zo diep konden we dus zinken, dat we dergelijke afschuwelijke dingen met onze medemens deden. "Dat nooit meer" riep men na de oorlog. Maar wat leert ons de geschiedenis verder? Cambodja, China, Argentinië, Zuid Afrika, Myanmar, Joegoslavië en ga zo maar door. Als we niet aan Gods hand willen blijven lopen kunnen de gevolgen soms vreselijk uit de hand lopen.
 
Stamppot avonden

Stamppot avonden
Het echte winterse weer laat op zich wachten hier in Nederland, maar we gaan natuurlijk wel weer gewoon de jaarlijks terugkerende stamppot avonden organiseren! Op vrijdag 7 en vrijdag 14 februari zullen in De Roeping de tafels weer klaar staan om aan te schuiven en te genieten van de kookkunsten uit onze gemeente. Er zullen weer veel verschillende, heerlijke stamppotten/ovenschotels klaarstaan en ook de pannenkoeken voor de kinderen ontbreken dan niet. Volgens traditie zal de maaltijd weer afgesloten worden met een enorm gevarieerd toetjesbuffet. De opbrengst van deze avonden zal bestemd zijn voor het goede doel: VOOR ELKAAR vakantieweken. Wij willen, net als voor gaande jaren, in het bijzonder de deuren van De Roeping open zetten voor iedereen die ‘rondom de kerk’ en aan de overkant op de Oudhuijzerweg woont. Bij deze mensen wordt een uitnodiging bezorgd. U ziet het: groot en klein, jong en oud, iedereen is van harte welkom vanaf 17:30 uur. Het buffet wordt geopend om 18:00 uur. U/jij kunt zich opgeven t/m maandag 3 februari bij Christien Meijers: (tel.06-12929052). U kunt er ook voor kiezen om uiterlijk 2 februari het aanmeldingsformulier in de doos onder de toren te deponeren. Indien nodig kunt u worden opgehaald. Net als voorgaande jaren willen we dan een bus neerzetten en een vrijwillige bijdrage van u/jou vragen, om op deze manier de drempel zo laag mogelijk te houden. Dus wees welkom! Wij hopen weer op een grote opkomst voor een heel mooi doel!
Het vrouwencontact
 
 
Kerkgeld App

Kerkgeld App
Onze gemeente heeft sinds kort een nieuwe Kerkgeld app. Deze app is een aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor het regelen van financiële kerkzaken. Met deze Kerkgeld app kunt u op een eenvoudige manier giften doen óf collectebonnen bestellen. Wilt u meer weten over de stichting SKG die dit voor ons regelt, klik dan Hier. De app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google Play (Android). Na installatie selecteert u onze gemeente in de app en bent u klaar om ‘m te gebruiken. Alle soorten collectebonnen zijn mogelijk in deze app. Als extra informatie is een korte handleiding beschikbaar. U vindt deze op www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app of vraag een exemplaar aan bij de kerkrentmeesters.
 
Zendingsnieuws!

Zendingsnieuws!
Klik Hier om de laatste nieuwbrief (November 2-019) over zending en evangelisatie te lezen. Allemaal nieuwtjes van het "front", zowel ver weg als heel dichtbij..
 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp
Elke dinsdagmorgen is de Roeping weer van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen zo maar binnenlopen voor een kop koffie of thee, voor ontmoeting, een praatje en gezelligheid.
Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Soms wordt er wat geknutseld of ervaringen hierover uitgewisseld. We merken dat dit uurtje zeer wordt gewaardeerd! Als u ook eens iemand meeneemt die er ook even uit zou moeten, dan is dit meteen een mooie gelegenheid. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander de &!) Heeft u geen vervoer maar wilt u toch een keertje komen? Dat kan ook geregeld worden. Bel dan even 06-57434312. Groetjes Thera en Marjan.

 
 
Activiteitengids 2019-2020 Activiteitengids 2019-2020
Klik Hier om de activiteitengids 2019-2020 in te zien. Opnieuw bomvol met diverse activiteiten. Er is vast wel iets voor jou of u bij.
 
Zendingsreis voor gemeenteleden Zendingsreis voor gemeenteleden

Reizen en elkaar ontmoeten brengt het werk echt heel dichtbij. Dat zullen alle reizigers naar Kenia kunnen bevestigen. Misschien heeft u tijdens de presentatie van Peter en Riek of van een van de andere zendingswerkers wel eens gedacht: ‘het lijkt me echt gaaf om dat land met eigen ogen te zien en de mensen in de lokale kerken te ontmoeten’. Dan is er voor u goed nieuws! In het eerste halfjaar van 2020 biedt de GZB maar liefst drie prachtige reizen aan voor gemeenten die betrokken zijn bij het zendingswerk. En onze gemeente is bij alle drie de landen betrokken. Dat betekent dat u op reis zou kunnen naar Colombia, Indonesië en Centraal-Azië. Een ervaring die u de rest van uw leven mee zult dragen. Per reis is een flyer met informatie beschikbaar. Ze liggen in de Roeping en onder de toren. Of klik Hier om direct naar de website van de GZB te gaan.
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat

 
Nieuwsbrief Gebed voor de Venen Nieuwsbrief Gebed voor de Venen
We zijn heel dankbaar wij in deze tijd mogen leven en in deze dagen onze taak in Gods Koninkrijk invulling mogen geven. Dat we dit nog steeds in vrijheid bij elkaar kunnen komen. Dat is niet vanzelfsprekend, ook in Nederland niet;  want sommigen van onze broeders en zusters ervaren hier en daar net zo goed behoorlijke belemmeringen (zo lezen wij in de krant). Wel mogen wij ons verheugen dat het evangelie ook daar ingang krijgt en doorwerkt!! Verder zien wij uit naar de maandelijkse ontmoetingen; we mogen elkaar daar als leden van verschillende kerken en gemeenschappen bemoedigen. Wij weten ons verbonden met groepsleden die op een andere plaats, tijd of moment meebidden.

Soli Deo Gloria.

Klik op de tab hieronder om de agenda te bekijken
 
lees meer »
 
Bezoekers!

Bezoekers!
Vanaf Januari dit jaar wordt onze website druk bezocht en wel tussen de 1500 en 2000 bezoekers per maand! op een zondag kunnen dat er zo maar 150 zijn. U zou er niet eens allemaal bij kunnen in ons kerkgebouw.. We controleren zo nu en dan waar de bezoekers/sters zo'n beetje vandaan komen en we vinden u over de hele wereld.. Iets om stil van te worden. Ontzettend fijn dat u ons weet te vinden maar wat belangrijker is, dat u Gods woord blijkbaar graag wilt ervaren. We zijn natuurlijk primair op onze gemeente gericht maar u bent als digitale bezoeker natuurlijk ook van harte welkom. Heeft u opmerkingen of woont u in de regio en wilt u een gesprek, gebruik dan ons mailadres redactie#hervormdwilnis.nl (de # wijzigen in @, dit is om spam tegen te gaan).
 
Een Bijbel! Maar welke dan? Een Bijbel! Maar welke dan?
Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die de Bijbel lezen. Ze beginnen en eindigen de dag met een stukje lezen uit de Bijbel. Dat lukt niet altijd, als je eerlijk bent. Gelukkig zijn er handige hulpmiddelen voor. Een Bijbel-App onder andere. Daar kun je niet alleen een Bijbel gaan lezen maar ook een dagelijkse tekst toegestuurd krijgen. (Dat is dan eindelijk een voordeel als je maar niet van je mobieltje kunt afblijven..) Maar, zult u zeggen: "Welke Bijbel app is dan voor mij het meest geschikt?" Klik HIER dan voor een overzicht. Het kan zijn dat de keuze nu nog wat moeilijker is geworden, maar je kunt een app openen om te zien wat er allemaal in zit en bij enkele deelt men ook gebruikservaringen. 
 
Zingen uit de bundel Weerklank

Zingen uit de bundel Weerklank
Mischien is het u opgevallen vanuit de kerkbode of door de afkondigingen, maar zeker bij het zingen want onze gemeente is vanaf januari gaan zingen uit de bundel "Weerklank". Maar wees gerust, u zult nog steeds de oude vertrouwde Psalmen kunnen blijven horen en er van genieten of, mooier nog, ze meezingen. Anderen zullen mogelijk blij verrast zijn doordat er nu wat meer ruimte is gekomen voor andere liederen, waarin God ook wordt geëerd en geprezen zoals de Psalmen dat al deden.
 
Privacy statement (AVG) Privacy statement (AVG)
In November 2018 is er door de kerkenraad een nieuwe privcacy verklaring opgesteld. Klik Hier als u deze wilt inzien. Er zijn een aantal zaken aangepast o.a. in verband met de geplaatste camera bewaking.
 

 
 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD)
Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van de christelijke kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op zoveel verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. En we kunnen ook veel leren van broeders en zusters in de wereldwijde kerk!
Als "orgaan van bijstand van de kerkenraad" is het de taak van de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.
Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke zendingsorganisatie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN) zendingswerkers uitzendt en contacten met buitenlandse kerken en partners onderhoudt. Wat doet de commissie allemaal?
Klik Hier om verder te lezen.
U kunt de informatie (Blogs) over het wel en wee van de zendingsactiviteieten lezen in de blogs aan de zijkant van de website.
Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid:
 
Klik Hier voor de nieuwsbrief van Oktober 2018
Klik Hier voor info over Umoja
Klik Hier voor de nieuwsbrief (samen met de EC) Maart 2019
 
 
Beleidsplan 2018-2021 Beleidsplan 2018-2021
Het beleidsplan 2018-2021 is nu na enkele aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld door de Kerkenraad. klik Hier om het beleidsplan in te zien.
 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier
Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.
 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.
Onze kerkdiensten worden niet alleen via deze website, maar ook door  www.kerkdienstgemist.nl uitgezonden. Via kerkdienst gemist is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier u als luisteraar tevens de mogelijkheid geven dat u via de website ons financieel kunt ondersteunen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente. De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten) 33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling
 
Collectebonnen Collectebonnen
Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Giften" daarna op "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.
 
Christelijke links Christelijke links
Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.
 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen
Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen