VBW komt er weer aan!

VBW komt er weer aan!
Let op, Zaterdagmiddag 30 oktober is er weer een VBW-middag voor alle kinderen van de basisschool.
We starten om 13.45 in gebouw ‘de Roeping’. In de flyer lees je meer, klik Hier om hem te zien.
 
 
Bijbeltekst van vandaag

Bijbeltekst van vandaag
Uit: DagelijksWoord.nl
 
Dagboekje handvol koren

Dagboekje handvol koren
Een bijbels dagboek helpt om steeds weer nieuwe ontdekkingen in de Bijbel te doen. ‘Een Handvol Koren’ biedt twee overdenkingen per dag: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Daarnaast biedt het dagboek leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.

Er zijn verschillende manieren om het dagboekje in handen te krijgen:
1. Er liggen exemplaren in de kerk (onder de toren)
2. Er liggen exemplaren bij de bibliotheek
3. U kunt het dagboekje via de website bestellen; dan wordt het thuis bezorgd, klik Hier hier voor het bestelformulier.
4. Nog sneller bestellen? Klik Hier en dan komt er een QR code te voorschijn.

Het dagboekje kost € 12,95. Voorin zit een briefje hoe u kunt betalen.
U kunt dit jaar het dagboekje ook gratis krijgen wanneer u zich aanmeldt als zendingsmaatje van één van de zendingswerkers of van zending algemeen. Informatie in het boekje of op zendingsmaatje.nl.
Van elk verkocht boekje gaat ± € 8,00 naar de zendingswerkers die wij als gemeente steunen: de familie Vogelaar en Peter en Riek.
Gemeenteleden die een kerstbakje van de diaconie ontvangen (75 jaar en ouder en alleengaanden van 65 jaar en ouder), krijgen op die manier een dagboekje thuisbezorgd.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de CZWD: czwd@hervormdwilnis.nl of bel 06-54706241.
 
 
Het nieuwe kwartaalblad Solitudo is weer online

Het nieuwe kwartaalblad Solitudo is weer online
Mocht u het blaadje niet hebben gehad of kwijt zijn, klik Hier om de Laatste Solitudo van Oktober 2021 te lezen
 
Nieuwsbrief Zending en Evangelisatie Nieuwsbrief Zending en Evangelisatie
De nieuwsbrief zending en evangelisatie van Oktober is uit klik Hier om de laatste nieuwtjes te lezen.
 
Versoepelingen kerkgang Versoepelingen kerkgang
Geef elkaar de ruimte
Er is een nieuw landelijk advies met versoepelingen na 25 september 2021. Dit willen we naar meerdere kanten uitwerken. Dat is nodig, omdat we veel verschillende meningen over de maatregelen om ons heen horen en ook verschillende uitwerkingen daarvan zien. Het uitgangspunt is dat we elkaar blijven ontmoeten in de ruimte van ons kerkgebouw. De "ruimte" gebruiken die de Heere in de hemel ons biedt om Hem hier op aarde te aanbidden. Dat is het eerste. We willen weer naar de kerk om de Heere te danken en elkaar te ontmoeten.
Het tweede is dat we graag op een veilige manier samenkomen. We willen ruimte geven aan allen die samen willen komen en de vele maatregelen (te) belemmerend hebben gevonden. Aan de andere kant hebben we als kerk ook ruimte te bieden aan mensen met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen. Het derde wat we overwegen is of ons kerkgebouw voldoende ruimte heeft om samen eredienst te houden. Daarvoor zijn geen standaard richtlijnen met betrekking tot voldoende ventilatie om als gehele gemeente samen te zijn en te zingen. Het vierde gaat over wat in het geheel van de maatschappij gangbaar is, nl. dat we de geldende adviezen over hygiëne in acht blijven nemen.

De kerkenraad heeft een aantal verschillende scenario’s afgewogen en heeft de keuze gemaakt voor het volgende:
  1. Met ingang van de diensten van 26 september behoeft u zich niet meer vooraf op te geven als u een kerkdienst wilt bezoeken. Uiteraard blijft u thuis als u klachten heeft.
  2. Alle banken zijn toegankelijk en u kunt, als vanouds, gaan zitten waar u wilt
  3. Als u uw plaats in de bank inneemt, zorg er dan voor dat u één meter afstand houdt van uw “buren” uit een ander huishouden. Dit om toch onderling afstand te houden. Is de bank daardoor vol, kies dan voor een andere.
  4. Mocht u zichzelf toch niet comfortabel voelen vanwege de nieuwe onderlinge afstand, meldt dit dan bij de koster. Dan kunnen we zoeken naar een oplossing.
Collecten worden nog steeds digitaal gehouden om besmetting via collectezakken te voorkomen. We vragen van elkaar: Geef elkaar de ruimte. Bij binnenkomst, in de kerkzaal en bij het verlaten van de kerk en op het kerkplein.
 
 
Nieuwsbrieven Classis Utrecht

Nieuwsbrieven Classis Utrecht
Bijna maandelijks worden er nieuwsbrieven vanuit de Classis rondgestuurd met allerlei onderwerpen. Klik Hier om de lijst met nieuwsbrieven te zien. De laatste brief is van September 2021.
 
Hoe beleef je jouw geloof op je werk?

Hoe beleef je jouw geloof op je werk?

Met de resultaten van de gehouden enquete wordt getracht de ongeveer 400.000 christenen in een werksituatie met betaald werk in Nederland beter te ondersteunen. Als meer gegevens hierover bekend zijn gaan we ergens in Oktober avonden organiseren om er eens goed met elkaar over te spreken.

Waarom zou je in je eentje blijven modderen of het wiel uitvinden? https://www.christenzijnopjewerk.nl/ veel nuttige info, juist óók voor/op je werk, dus doe er je voordeel mee!

Bekijk ook het YouTube filmpje hoe er tegen christenen op het werk aangekeken kan worden:

Christen-zijn op je werk - Beeldvorming

Ook op deze manier willen we aandacht vragen voor de relatie tussen geloof en werk. Dergelijke verdiepingsactiviteiten lenen zich wat beter dan bijvoorbeeld een themazondag om ook wat persoonlijker van gedachten te kunnen wisselen over wat ‘christen-zijn op je werk’ inhoudt en hoe je daar gestalte aan kunt geven.

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp
Komkoffie is weer begonnen!

We zijn weer present voor onze bezoekers met een lekker bakkie koffie of thee. Fijn dat de maatregelen om het virus te bedwingen wat zijn versoepeld. Gelukkig kunnen we elkaar nu weer wat beter zien en spreken! Om de zoveel tijd houden we een gezamelijke lunch. U bent weer van harte welkom, en neem eens iemand mee die alleen is..!


 
lees meer »
 
Open kerk

Open kerk
Vanwege de bijzondere omstandigheden waarin we momenteel leven, vinden wij het mooi om Gods huis een extra moment in de week open te stellen voor bezinning, gesprek, gebed of een korte bezichtiging.We zetten de kerkdeuren de komende tijd elke vrijdagmorgen open. Uiteraard nemen we hierbij de RIVM-richtlijnen in acht.
De kerk is dan tussen 10 en 12 uur open! U bent van harte welkom!
 
 
Mathare Nieuws-app

Mathare Nieuws-app
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit Mathare Kenia? Meldt u dan aan voor de Mathare-WhatsAppgroep. Bel of stuur een appje naar Mariska van Eijk (06-23017002) of Annet Meijers (06-51291036)
 
We horen het graag.
 
Met vriendelijke groet,
 Mariska van Eijk
 
 
Gebedsapp GZB

Gebedsapp GZB
Dagelijks bidden honderden, misschien wel duizenden mensen voor het werk van de GZB. Daar zijn we enorm dankbaar voor! Gebed verbindt ons niet alleen met God en met elkaar, maar ook met Gods wereldwijde kerk.
Tot voor kort deelden we de gebedspunten via een gebedskalender en sinds het uitbreken van de coronapandemie via social media en een wekelijke gebedsmail. Om op die manier zo dicht mogelijk bij de actualiteit aan te sluiten. In de tussentijd is er hard gewerkt aan een gebedsapp. En nu is het zo ver! De GZB heeft een eigen – gratis – app! Dagelijks wordt een gebedspunt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. De app is zowel in Google Playstore als de Apple Store te vinden onder de naam ‘De GZB’. Bidt u mee?
 
Privacy statement (AVG) Privacy statement (AVG)
In September 2020 is er door de kerkenraad een nieuwe privcacy verklaring opgesteld. Klik Hier als u deze wilt inzien. Er zijn een aantal zaken aangepast o.a. in verband met de geplaatste camera bewaking.
 

 
 
Kent u Eerstdit? Kent u Eerstdit?
Eerstdit is een dagelijkse Bijbelpodcast. Dagelijks een tekst met overdenking. Meer weten? klik Hier.
 
Stukjes over het Coronavirus Stukjes over het Coronavirus
Lees ook onder het kopje "Nieuws/Over geloof gesproken" een aantal stukjes over het coronavirus, waaronder ook artikelen uit de waarheidsvriend
 
Verhalen over de bevrijding

Verhalen over de bevrijding
Op de website vrijheid.nl is een 75 jaren overbruggende serie verhalen te vinden. Door al de generaties heen klinken belevenissen en verhalen van diegenen die de oorlog destijds overleefden en de gebeurtenissen bij de inzet van Nederlandse militairen die later kwamen. Klik Hier om al deze verhalen te lezen. Opdat we niet vergeten..
 
Een Bijbel! Maar welke dan? Een Bijbel! Maar welke dan?
Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die de Bijbel lezen. Ze beginnen en eindigen de dag met een stukje lezen uit de Bijbel. Dat lukt niet altijd, als je eerlijk bent. Gelukkig zijn er handige hulpmiddelen voor. Een Bijbel-App onder andere. Daar kun je niet alleen een Bijbel gaan lezen maar ook een dagelijkse tekst toegestuurd krijgen. (Dat is dan eindelijk een voordeel als je maar niet van je mobieltje kunt afblijven..) Maar, zult u zeggen: "Welke Bijbel app is dan voor mij het meest geschikt?" Klik HIER dan voor een overzicht. Het kan zijn dat de keuze nu nog wat moeilijker is geworden, maar je kunt een app openen om te zien wat er allemaal in zit en bij enkele deelt men ook gebruikservaringen. 
 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD)
Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van de christelijke kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op zoveel verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. En we kunnen ook veel leren van broeders en zusters in de wereldwijde kerk!
Als "orgaan van bijstand van de kerkenraad" is het de taak van de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.
Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke zendingsorganisatie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN) zendingswerkers uitzendt en contacten met buitenlandse kerken en partners onderhoudt.
U kunt de informatie (Blogs) over het wel en wee van de zendingsactiviteiten lezen in de blogs aan de rechterkant van de website. Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid.
 
 
 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.
Onze kerkdiensten worden niet alleen via deze website, maar ook door  www.kerkdienstgemist.nl uitgezonden. Via kerkdienst gemist is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier u als luisteraar tevens de mogelijkheid geven dat u via de website ons financieel kunt ondersteunen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente. De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten) 33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling
 
Christelijke links Christelijke links
Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.
 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen
Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen (Dat is de website)