Kerkblad 14 mei 2023 Kerkblad 14 mei 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 14 mei

10.00 uur: Ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Voorzang: Ps. 47 : 3 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Els Leeflang, Anneke van Leeuwen, Joëlle van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. P. Vroegindeweij, Kootwijkerbroek

Voorzang: Ps. 33 : 1 en 11

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Donderdag 18 mei

Hemelvaartsdag

09.30 uur: Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug

Voorzang: WK 186, 187, 189

Kinderoppas: Dirma Kok, José Kool, Eloïse Leeflang

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Stichting Ontmoeting.

 

Zondag 21 mei

10.00 uur: Ds. G.M. van Meijeren, Zeist

Voorzang: WK 230 : 1 (schoollied)

Kinderoppas: Jacolien Meijer, Jantine Meijers, Carlijn Meijers

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

18.30 uur: Ds. J. Holtslag, Giessenburg

Voorzang: WK 190 : 1 en 2

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

==========

Zaterdag 27 mei

Huwelijksdienst Niels van Egmond en Femke Samsom

15.00 uur: Dhr. C. Kroon (Lunteren) en Ds. M. van de Ruitenbeek (bevestiging huwelijk)

===========

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

16 mei        19.45 uur   Vergadering kerkenraad

18 mei 14.00 uur Fietspuzzeltocht

25 mei 14.30 uur Ouderenmiddag

29 mei 11.00 uur Pinkster sing-inn met picknick

9/10 juni 19.30 uur Nacht van Gebed

12 t/m 16 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’. Er is GEEN bibliotheek op: 19 mei a.s. (vrijdag na Hemelvaartsdag)

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open Kerk

Ieder vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 19 mei 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen  zie papieren kerkbla

Meeleven in en rondom de gemeente

Operatie, ziekte en zorg

We leven mee met Nico Strubbe, Bozenhoven 63D, Mijdrecht, die onverwacht moest worden opgenomen met pijn op de borst. We zijn dankbaar dat de Heere zijn leven heeft gespaard en dat hij na behandelingen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden om verder herstel en kracht. We betrekken in de dankbaarheid ook zijn vrouw Ada en de (klein)kinderen.

We danken dat Cees de Jong, Herenweg 73, weer thuis mocht komen na een geslaagde liesoperatie. We bidden om rust en verder herstel voor Cees. We denken ook aan Helma en de (klein)kinderen.

We denken aan alle zieken in de gemeente. Aan hen die behandelingen ondergaan, geopereerd moeten worden, onderzoeken ondergaan en wachten op uitslagen. Daarbij denken we ook aan de chronisch zieken, die iedere keer weer een stapje terug moeten doen. Ook denken we aan allen die aan het revalideren zijn na een operatie.

We denken aan mevrouw A. van Selm-van der Kraan, Winterdijk 8/103 te Gouda. Haar lichamelijke gesteldheid is heel zorgelijk en we bidden om Gods nabijheid in deze fase van haar leven.

Huwelijksjubileum Anton en Bea Vonk Noordegraaf

Zaterdag 6 mei zijn Anton en Bea Vonk Noordegraaf-Roseboom 25 jaar getrouwd geweest. We zijn met hen de Heere dankbaar voor dit jubileum. Ze hebben rijke zegeningen ontvangen van de Heere. Het echtpaar heeft 4 kinderen uit Gods hand ontvangen. We bidden om de rijke zegen van de Heere voor het gezin en voor hen beiden. In alle omstandigheden van het leven wensen we hen Gods nabijheid toe. Het echtpaar Vonk Noordegraaf woont: Nieuwveens Jaagpad, Nieuwveen.

Huwelijk Niels en Femke

Op zaterdag 27 mei gaan Femke Samsom en Niels Jeroen van Egmond trouwen. Een bijzondere dag die ze met familie en vrienden willen vieren. Wij zijn dankbaar dat ze een zegen van de Heere verlangen over hun huwelijk. Juist met Zijn zegen is het goed om te gaan op Zijn wegen. De trouwdienst in de Hervormde Kerk te Wilnis en begint om 15.00 uur. In deze dienst gaan dhr. C. Kroon en ds. M. van de Ruitenbeek voor. Het adres van Niels en Femke is: Dorpsstraat.

Huwelijk Nick en Eline

Op donderdag 8 juni is het de dag waarop Nico Hendrik van Kreuningen en Eline Kreeftenberg gaan trouwen. Een moment dat jullie samen met familie en vrienden willen vieren. In de kerkdienst willen Nick en Eline een zegen vragen van de Heere in de Hervormde Kerk van Wilnis. Samen met Hem willen ze het huwelijk beginnen, want we hebben elke dag Zijn zegen nodig. Hij is getrouw en Hij houdt ons vast. De huwelijksdienst wordt geleid door ds. M. van de Ruitenbeek. De kerkdienst begint om 14.00 uur. Nick en Eline gaan wonen: Meerkoetlaan, Vinkeveen.

Kleinkinderen

We leven mee met de trotse (over)grootouders in de gemeente. Dirk en Linda van Eijk zijn opa en oma geworden van een kleinzoon bij ‘meester’ Richard en Krista. We feliciteren hen en ook de overgrootouders Van Eijk en Kroon. Ook zijn Kees en Annemieke Treur opa en oma geworden van een kleinzoon bij Peter en Stevanie. We feliciteren ook overgrootmoeder Plomp. Gertjan en Cora van Kreuningen zijn opa en oma geworden van een kleizoon bij dochter Debora en Robert. We zijn dankbaar dat de Heere het goed heeft gemaakt met hen allen.

Examens

We leven mee met de jongeren die midden in de examens zitten. We wensen jullie al het nodige met deze laatste loodjes. Heel veel succes toegewenst voor jullie allen!

Bij de agenda

Vakantie Bijbel Week 2023 | Iedereen telt mee!

Op zondag 14 mei hopen we het medewerkersformulier uit te delen waarop alle taken staan waarvoor tijdens de komende VBW mensen gezocht worden. Er is voor bijna iedereen wel een mogelijkheid om aan te haken. We zoeken 15 mensen die flyers willen rondbrengen. Maar ook is er op veel momenten tentoppas nodig. Besteed een paar uur in vakantiesfeer aan je favoriete hobby of relax met een goed boek en een kopje thee! De echte stoere mannen gaan natuurlijk voor een nachtje tentoppas (wij zorgen voor goede klamboetenten zodat je mug-vrij kunt slapen). Voor de kinderprogramma’s overdag is natuurlijk ook heel veel hulp nodig. Zowel volwassenen als tieners (brugklas achter de rug) zijn hiervoor heel hartelijk welkom. Aanmelden kan door het inleveren van het formulier in de bus onder de toren of via mail: vbwwilnis#gmail.com. Heb je vragen, bel dan gerust naar 06-16640634 (Christiaan) of 06-54706241 (Jopie).

Groetjes van het VBW-team

Fietspuzzeltocht Hemelvaartsdag

Op 18 mei organiseert de CZWD weer de jaarlijkse fietspuzzeltocht. Op een route van zo'n

25 km kunt u genieten van de omgeving en opletten voor de puzzel. Vertrek tussen 14.00 en 14.30 vanaf ‘De Roeping’. Route/puzzel bladen zijn te koop voor €5,- (inclusief consumpties). Eventueel verplaatsing naar 29 mei (2e pinksterdag) wanneer het weer een lekkere fietstocht in de weg staat.

Biddend op weg naar Pinksteren

Zendingswerk kan niet zonder gebed! Bidt u in de week voor Pinksteren mee met de korte online gebedsbijeenkomsten die de GZB organiseert? Van maandag 22 mei tot en met donderdag 25 mei zijn er vier gebedsbijeenkomsten. Tijdens elke bijeenkomst zal één van de zendingswerkers iets vertellen over wat hij/zij heeft geleerd over de kracht van het gebed, waarna we ook met elkaar bidden. Op maandag 22 mei is dat met Herman & Anneloes Meijer, zendingswerkers in Malawi. De andere dagen met zendingswerkers uit Albanië, Egypte en de Filipijnen. Het zou geweldig zijn als alle gemeenten in Nederland vertegenwoordigd zijn. We hopen dat we met elkaar iets mogen meemaken van wat er gebeurde vlak voor de uitstorting van de Heilige Geest: ‘Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken’ (Handelingen 1:14). De bijeenkomsten starten om 19.00 uur, duren maximaal 45 minuten en worden gehouden via Zoom. Kijk voor meer info en de links om mee te doen op www.gzb.nl/gebedsbijeenkomsten.

Pinksteren op het platteland 29 mei

Bij Willem en Ali Engel, Burg. Padmosweg 147, Wilnis. Kom en doe mee: Aangeraakt door de PinksterGeest, vanuit verschillende kerken, elkaar ontmoeten en de vreugde van de Geest delen.

Direct vanuit de kerk is er vanaf 11.00 uur inloop met koffie & thee & limonade. 11.30 uur Sing-in o.b.v. Manuel en Desirée Verburg. Bij mooi weer buiten en anders in de schuur. Voor liedbladen wordt gezorgd. 12.15 uur: Picknick. Ieder neemt een eigen lunchpakket en drinken mee. Graag ook wat Pinkstervruchten meenemen – fruit voor op het Vruchtenbuffet - om met elkaar te delen. Er zijn Oudhollandse spelletjes voor jong en oud. Er zijn 100 krukken aanwezig, maar je kunt ook een eigen stoeltje/kleed meenemen.

Corien Bos

Vanuit de Kerkenraad

Afscheid dominee Van de Ruitenbeek

Na de dienst van afgelopen zondagmorgen heeft de gemeente in De Roeping afscheid kunnen nemen van dominee en zijn gezin. Een enorme rij mensen heeft geduldig gewacht tot men vooraan kwam, om daar woorden aan te geven. In de dienst hebben we dominee toegezongen met de woorden van psalm 146 de verzen 1 en 3.

In de kerkenraadsvergadering van 16 mei zal nog worden afgesloten met de kerkenraad en het afscheidscadeau worden overhandigd.

We wensen en bidden dominee en zijn gezin Gods zegen toe op hun verder levensweg.

Nu Wilnis vacant is

Omdat het afscheid van de dominee zo snel kwam, moeten er nog een aantal zaken worden geregeld. De kerkenraad wil hier op 16 mei aandacht aan besteden. Wel is bekend dat ds. van Rooijen wil bijspringen in noodgevallen en we danken hem voor die bereidheid. In een later stadium hopen we u te informeren hoe andere dingen ingevuld gaan worden. Bovenal vragen wij uw voortdurend gebed voor de tijd die is ingegaan. Voor het predikantsgezin waar een nieuwe periode aanbreekt, voor de kerkenraad waarvan extra inspanning wordt gevergd om het werk in de gemeente te laten voortgaan, maar ook voor ons allen als gemeente. Om in alles de Heere aan te roepen, getrouw te zijn onder het Woord en geduldig en volhardend samen te leven en samen te komen. We zijn op weg naar Pinksteren en de Geest wil ons dat leren. In het verlangen naar Jezus’ komst.

Tenslotte

Afscheid nemen doet altijd pijn. Toch zijn er velen die zondagmorgen in de lange rij zijn aangesloten om ons gezin een hand te komen geven. Hartelijk dank voor de vele handdrukken, mooie woorden, toch ook de al dan niet onderdrukte tranen. Als woorden dan tekort schieten of niet komen, dank voor de bemoedigende knik. Hartelijk dank voor uw en jullie betrokkenheid op ons.

De Heere is goed voor ons geweest en we mogen Hem dienen met blijdschap. Hij is het waard, omdat Hij komt. Hij bewaart het beste voor het laatst. Zie hiervoor de meditatie voor op het kerkblad als een bewerking van de afscheidspreek van zondag 7 mei.

We danken allen, ook uit de buurgemeenten, die met ons hebben meegeleefd. Uw aanwezigheid, een mailtje of een kaartje hebben we zeer gewaardeerd.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw Karin en de kinderen Janita, Margreet en Marien, Hanna en Wouter, Sara en Abel en Ardjan.

Ds. M. van de Ruitenbeek.

terug