Kerkblad 16 april 2023 Kerkblad 16 april 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 16 april

10.00 uur: Ds. E.K. Foppen, Den Haag

Voorzang: Ps. 61 : 3 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Renate Meijers, Annet Meijers, Meike van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. D. Drost

18.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Den Haag

Voorzang: Ps. 143 : 10

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. De Herberg.

 

Zondag 23 april

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 460 : 1 en 3

Kinderoppas: Angelique Mulckhuijse, Elsemarie Mur, Thamar van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. C. van der Scheur, Veenendaal

Voorzang: WK 241 : 1 en 2

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

=============================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

19 april 19.30 uur Jaarvergadering Vrouwencontact

20 april 14.30 uur Ouderenmiddag, Wie doet wat?!

20 april 10.00 uur Kring ‘Anna’ bij Nelie van Eijk

21 april 19.30 uur Sjoelavond

06 mei 09.30 uur Rommelmarkt

12 mei 20.00 uur Zangavond 75 jaar Israël met jeugdkoor en Hiddai

29 mei 11.00 uur Pinkster sing-in met picknick

12 t/m 16 juli VBW

 

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open Kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 – 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 21 april 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubilea  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Op de 2de Paasdag, het moment van schrijven van dit stukje voor Ons Kerkblad, is het nog niet bekend waarover de preek op 23 april gaat.

Meeleven in en rondom de gemeente

Operatie

Als alles volgens planning is verlopen is Ella Hulsman woensdag 12 april aan haar knie geopereerd. We bidden dat de Heere haar nabij is in de weg die zij moet gaan. We denken daarbij ook aan Evert en de kinderen. Het gezin Hulsman woont aan de Marktschipper.

Thuisgekomen

We zijn dankbaar met Aart en Ria van Rijssel, Herenweg, dat de Heere hen goed en nabij is geweest de achterliggende periode. Veel moest er verwerkt worden en geleerd en afgeleerd worden. De Heere is een goed Leermeester gebleken. We wensen dit echtpaar, met hun kinderen en kleinkinderen de vreugde van de Heere toe. Dat ze met blijdschap hun levensweg vervolgen.

Belijdenis

Zondag 9 april hebben 8 broeders en zusters belijdenis van het geloof afgelegd in het openbaar. We zijn de Heere dankbaar dat Hij het geloof gewerkt in deze jongeren en ouderen. God is goed. Glorie aan God. We noemen de namen nog een keer, met de belijdenistekst.

1. Abel van Kreuningen, Deuteronomium 31: 8

2. Arjan Meijers, Psalm 55: 23

3. Jolanda van Rijn, 1 Johannes 4: 15; Dooptekst: 1 Johannes 4:16

4. Peter van Rooijen, Galaten 2: 20

5. Hanna van de Ruitenbeek, Romeinen 8: 37-39

6. Sara van de Ruitenbeek, Habakuk 3:18, 19

7. Luuk van der Schaft, Psalm 16: 8,9

8. Annelies van der Wilt, Romeinen 15: 13

We vragen u en jou, hen allen in de persoonlijke voorbede op te nemen. We zijn de Jacobikerk in Utrecht, de gemeente waar Hanna van de Ruitenbeek is ingeschreven, dankbaar dat ze wilde meewerken aan de belijdenis van Hanna bij haar vader in Wilnis.

Huwelijks jubileum echtpaar Vrielink

We danken met dhr. en mw. Vrielink-Bos, Bijleveld, Vinkeveen, dat ze op 29 maart 55 jaar getrouwd zijn geweest. Dat is een groot geschenk van de Heere. Ze zijn dankbaar voor de hulp en steun van de Heere die ze hebben ontvangen in mooie en moeilijke momenten. We wensen hen Gods zegen en nabijheid toe in het ouder worden. Ook met de zorgzame (klein)kinderen om hen heen.

Huwelijksjubileum Kees en Helma de Jong

Kees en Helma de Jong-van Walderveen, Herenweg, waren op 6 april 45 jaar getrouwd. Ze zijn de Heere dankbaar voor de kinderen en kleinkinderen die ze hebben ontvangen. De Heere heeft hen gedragen in blijde en moeilijk dagen. De dankbaarheid overheerst voor de zegeningen die de Heere heeft geschonken en nog steeds schenkt.

Huwelijk Esther en Nick

Op 20 april treden Esther den Breejen en Nick van de Brink zij in het huwelijk. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vindt plaats in de Oude Kerk te Oosterbeek, Benedendorpsweg 134. De huwelijksdienst begint om 14.00 uur en wordt geleid door ds. M. van de Ruitenbeek. Het bruidspaar Esther en Nick gaan wonen: Koelhorst, Ede.

Examens

We leven mee met de jongeren die de komende periode examens moeten doen. Voor sommigen zijn de examens al begonnen. We wensen jullie sterkte en kracht in de voorbereidingen voor de (laatste) examens. Daarnaast wijsheid bij het maken van de examens. Zet ‘m op! Nemen we onze jongeren mee in onze voorbede?

Bij de agenda

21 april - sjoelavond

Ook zin in een avondje ontspanning? Het winterwerk is bijna afgerond dus is er tijd voor wat anders. Daarom lijkt het mij leuk om met elkaar activiteiten met ontspanning te organiseren. Jong en oud zijn op vrijdag 21 april vanaf 19.30 welkom in ‘de Roeping’, dan kunnen we elkaar ontmoeten met spel, gesprek en wat lekkers. Ook samenzijn is gemeente-zijn! Meer info: Henri

tel.nr. 06-53732497

Aan tafel

Op zaterdag 1 april werden er op 6 adressen heerlijke maaltijden klaargemaakt en waren gemeenteleden ‘s avonds welkom om gezellig te komen eten. Bij de aankondiging werd het al genoemd: samen eten, gezellig én verbindend! En dat is zeker zo ervaren, het was een geslaagde avond. De opbrengst van deze actie is maar liefst € 1.160 en dit bedrag is bestemd voor het werk van de familie Meijer in Malawi. Voor degenen die hun huis hebben opengesteld en een heerlijke maaltijd hebben bereid en voor degenen die gezellig zijn aangeschoven: hartelijk bedankt voor jullie bijdrage! De CZWD

Vanuit de Kerkenraad

Tenslotte

Als gezin zien we terug op een rijk gezegende belijdenisdienst. Hanna en Sara, en ook Abel, mochten het ja-woord uitspreken aan de Heere te midden van geliefde familieleden en vrienden in de kerk. Ook voor mij als vader is het bijzonder om mijn dochters de handen op te leggen en ze de belijdenistekst mee te geven. Dat raakte mij, maar de glorie is aan God. De grote Overwinnaar over zonde, dood en pijn. Hij is de hoogste Heer.
Door dit zo op te schrijven zou het kunnen overkomen dat ik de anderen minder waardeer. De rijkdom van de zegen van de Heere is niet aan een persoon (vader of predikant) verbonden. Het achterliggende seizoen zijn er banden gegroeid tussen mensen. De Heere is hen en ons allen nabij!

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, vanaf de Koningin Julianastraat.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug