Kerkblad 19 februari 2023 Kerkblad 19 februari 2023

Wilnis.          KERKDIENSTEN

Zondag 19 februari

1e Lijdenszondag

Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 445 : 1 (schoollied)

Kinderoppas: Dirma Kok, José Kool, Joëlle Meijers.

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 141 : 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. International Justice Mission.

Zondag 26 februari

2e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. P. Veerman, Katwijk aan Zee

Voorzang: Ps. 68 : 17 (schoolpsalm)

Kinderoppas: Els Leeflang, Anneke van Leeuwen, Sander Meijers.

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. T. Jacobs, Leiden

Voorzang: Ps. 40 : 8

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Noodhulp Turkije/Syrië.

========================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

20 febr. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

21 febr.      19.45 uur    Kerkenraad

21, 22, 23 febr. Vrouwencontact

22 febr. 20.00 uur Bijbelkring

24 febr. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

02 mrt. 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

03 mrt. 19.00 uur Wereldgebedsdag in ‘De Rank’ te Mijdrecht

11 t/m 14 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 -12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 24 februari 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondag 19 februari is de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. In deze dienst lezen we uit Mattheus 11: 7 -15. Het thema van de preek is: Voor ogen gesteld worden. In dit gedeelte blijkt heel veel anders te zijn, dan het op het eerste gezicht lijkt. Het gaat niet om de uiterlijke tekenen, maar om de inhoud en de betekenis van deze tekenen. Zo is het ook met het Avondmaal. We zien een klein stukje brood en een klein bekertje wijn, maar het is een Koningsmaaltijd.
In de avonddienst lezen we het vervolg van Mattheus 11, vanaf vers 16. Het thema van de preek is dan: Wat is jouw/uw nasmaak? De Heere Jezus heeft Zichzelf bekend gemaakt en Zich laten kennen in woord en sacrament. Hij gebruikt daarbij de kinderen om voor ons tot een voorbeeld te zijn. De Heere Jezus zet Gods koninkrijk op de eerste plaats. U en jij ook? Heeft u geproefd en gesmaakt dat de Heere goed is?

Meeleven in en rondom de gemeente

Operaties

Mw. Nel Pol-Tijsseling, Burgemeester Padmosweg, is op vrijdag 10 februari na een val opgenomen in het ziekenhuis en geopereerd aan haar heup. Een zware weg voor haar nu ze moet gaan revalideren. We bidden om herstel en geduld. We denken ook aan haar man Koos en allen die om hen heen staan.

Dhr. Willem van Leeuwen, Uitweg, Vinkeveen, is maandag 13 februari geopereerd aan zijn heup. Hij zal enkele dagen in het ziekenhuis moeten blijven en revalideren. We vragen om Gods nabijheid in het proces van oefenen.

We leven mee met Ella Hulsman-Mur, Marktschipper, die geopereerd is aan haar gal. Helaas moest ze langer blijven dan gepland en mag ze dinsdag 14 februari weer naar huis. Gelukkig vermindert de pijn. We bidden om kracht om vol te houden. Ook bidden we om verder herstel. Dat vragen we ook voor haar man Evert en de kinderen.

We denken aan Gert van Kreuningen, Geerkade, die een ingreep heeft moeten ondergaan. We zijn dankbaar dat het goed is verlopen en dat hij weer in de kerk kon zijn afgelopen zondag.

We noemen ook de naam van mw. Adrie van Vliet-Turkenburg, Hofland, Mijdrecht. Ze heeft onderzoeken ondergaan en zal binnenkort geopereerd moeten en kunnen worden.

Huwelijksjubileum

We feliciteren Wim en Edith Stam-Leeflang met hun 40-jarig huwelijksjubileum. De Heere heeft hen bewaard en gespaard al deze jaren. Ook heeft Hij dit echtpaar rijk gezegend met kinderen en kleinkinderen. Vele andere gaven hebben ze ontvangen van de Heere, die ze rijk inzetten in kerk en maatschappij. We wensen jullie van harte Gods zegen toe voor jullie en jullie gezin. Hopelijk kunnen jullie later dit jaar nog uitgebreid vieren met jullie gezin. Wim en Edith wonen: Waterhoen, Mijdrecht.

Bij de agenda

Mannenvereniging ‘Boaz’

Op maandag 20 februari hopen we de bespreking van de nachtgezichten voort te zetten vanuit Zacharia 5 over de vliegende boekrol waarin een angstaanjagende boodschap is opgeschreven. Is er nog ruimte voor het Evangelie?

Bijbelkring

Woensdag 22 februari wordt er weer een Bijbelkring gehouden. We ronden dan de bespreking van Openbaring 14 af en richten ons daarna op Openbaring 15 en 16. We lezen vanaf hoofdstuk 14:15 over de oogst. Daarna in het volgende hoofdstukken het uitgieten van de 7 schalen (fiolen) van Gods toorn over de gehele aarde. Ingrijpende, maar wel leerzame hoofdstukken willen we met elkaar bespreken. In het boekje van Ds. Theunisse lezen we van pagina 122. De koffie staat klaar om 19.45 uur en we starten om 20.00 uur. We ronden rond 21.30 uur af.

Een wereldgebeuren

Op de Wereldgebedsdag worden er gedurende 24 uur wereldwijd in 173 landen gebedsdiensten gehouden. In Nederland gebeurt dat op ruim 500 plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee. Dit jaar is de liturgie voorbereid door een interkerkelijke werkgroep uit Taiwan. Het thema is n.a.v. Efeziërs 1: 5-19 ‘Ik heb gehoord van uw geloof’. Hoe ziet de liturgie er uit. Er wordt gebeden voor gebedspunten van het gastland maar ook voor actuele zaken. We  zingen, er is de schriftlezing, een overdenking en wij luisteren naar mooie muziek en horen de verhalen van de vrouwen uit Taiwan. De wereldbiddag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimensie te geven en werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld. Thema: Zichtbaar Geloven.

Datum: Vrijdag 3 maart 2023. Plaats: De Rank, Pr.Bernhardlaan 2, Mijdrecht. Aanvang: 19.00 uur.

Muziek: Huisorkest Vos. Doet u ook mee? U bent van harte welkom.

GZB-dag 18 maart 2023

Heeft u/jij in de hectiek van het dagelijkse leven soms ook behoefte om weer even op te laden, bemoedigd te worden, je met elkaar te richten op Gods werk in deze wereld? Meld je dan aan voor de GZB-dag! Het thema is dit jaar ‘Bid, zonder ophouden’. Gasten uit Malawi en de Filipijnen vertellen hoe gebed onmisbaar is in hun leven en werk. Er zijn twee identieke podiumprogramma’s. Bezoekers kunnen kiezen voor het podiumprogramma in de middag (14.00 uur) – met kinderoppas en een kinder- en tienerprogramma – óf in de avond (19.30 uur), met aansluitend een GZB-jongerencafé. Voor alle leeftijden valt er dus iets te beleven! Van 16.00-19.30 uur is er gelegenheid voor ontmoeting, zijn er workshops, een veiling (om 17.15 uur), GZB-stands en een hapje en drankje. Bij het podiumprogramma kunnen maximaal 750 personen aanwezig zijn; aanmelden is daarom noodzakelijk. Nadere informatie staat op www.gzb.nl/gzb-dag. Op die manier kan ook aangemeld worden. Er zijn nog veel vrijwilligers voor het kinder- en tienerprogramma nodig dus ben je beschikbaar, meld je dan aan via www.gzb.nl/gzbdag-vrijwilligers.

Vanuit de Kerkenraad

Diaconie collecte 19 februari

Zondag 19 februari wordt er gecollecteerd voor het werk van International Justice Mission. Wereldwijd gaan 50 miljoen kinderen, vrouwen en mannen nog steeds gebukt onder slavernij en onrecht. International Justice Mission werkt over de hele wereld samen met lokale rechtssystemen om slavernij, mensenhandel en geweld tegen kwetsbare mensen in armoede te stoppen. Door financiële steun kunnen ze dat werk blijven doen, until all are free. Dat doet denken aan Jesaja 58:6 waar God oproept over het vasten dat Hij verkiest: ‘misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken’. Een missie dus die aansluit bij Gods hart voor de wereld. Voel je van harte uitgenodigd om te delen van wat je financieel hebt ontvangen van God! Dat kan tijdens de collecte, maar ook op bank nr. NL17 RABO 0373710194 ovv IJM. Voor meer informatie: https://www.ijmnl.org

Diaconie collecte 26 februari noodhulp Turkije /Syrië

De wereld huilt… Wat een leed in deze wereld. Beseffen kunnen we het niet maar het is wel realiteit dat miljoenen mensen getroffen zijn door deze natuurramp. Zoals zo vaak zijn de zwakkeren weer de grootste slachtoffers. Wij worden opgeroepen om, om te zien naar de minder bedeelden in deze wereld. We beseffen dat er weer een beroep op u als gemeente gedaan wordt maar laat een ieder naar zijn eigen situatie en naar eigen vermogen delen. Dat kan in de collectezak van zondag 26 februari of op bank nr. NL17 RABO 0373710194 ovv Noodhulp Turkije /Syrië. Bid u ook mee voor hen?

Tenslotte

We groeten u en jullie allen vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

 

terug