Kerkblad 19 maart 2023 Kerkblad 19 maart 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 19 maart

5e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. M.F. van Binnendijk, Stadskanaal

Voorzang: Ps. 40 : 4 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Matty Nagel, Mirthe Herngreen

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. A.J.R. Treur, Bodegraven

Voorzang: Ps. 22 : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Voorjaarszendingscollecte

 

Zondag 26 maart

6e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

Voorzang: WK 161

Kinderoppas: Jopie Verhoek, Jantine Vermeij, Fieke Herngreen

Kerkauto: Dhr. G. Samsom

18.30 uur: Ds. H.P. Brendeke, Putten

Voorzang: WK 147 : 1 en 2

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Woord en Daad

========================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

20 maart 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

24 maart 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

24 maart 18.30 – 20.00 uur Ouderenbezoekteam Lichtspoor ophalen

25 maart 10.00 uur Workshop voor Umoja

25 maart 14.45 uur VBW-middag

28,29,30 maart Vrouwencontact

30 maart 20.00 uur Aannemingsavond

01 april Aan tafel

02 april Afscheid Zondagsschool

20 april 10.00 uur Kring ‘Anna’ bij Nelie van Eijk

06 mei 09.30 uur Rommelmarkt

12 t/m 16 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 -12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 24 maart 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Zondagavond 19 maart is er een dienst, waar bij de voorbereiding diverse jongeren uit de gemeente betrokken zijn geweest. Allen hartelijk welkom (voor meer informatie: zie het vorige Ons Kerkblad en onder Vanuit de Kerkenraad: Themadienst).

Meeleven in en rondom de gemeente

Operaties en onderzoeken

We leven mee met Nico Strubbe die maandag is geopereerd aan zijn rug. We bidden dat de pijn vermindert en dat hij zijn plek weer kan innemen in gezin en kerk.

We zijn dankbaar met Gert van Kreuningen, Geerkade, dat hij positieve uitslagen heeft gekregen na de operatie. Het is nog afwachten of er vervolgbehandelingen nodig zijn.
We danken met mw. Van Vliet-Turkenburg dat de operatie is geslaagd. We bidden om verder herstel en vernieuwde krachten.

We danken met Jan en Coby van de Westering voor de goede uitslag van de scan die Jan heeft gehad en we bidden om kracht voor Jan in zijn kwetsbare gezondheid.

Herstelproces

We denken aan allen die thuis of in revalidatiecentra revalideren. We bidden om geduld en rust om opnieuw op krachten te komen. Daarnaast denken we aan allen die behandelingen ondergaan om ervaringen uit het verleden te verwerken. We bidden om energie zodat ze in deze moeilijke processen door kunnen gaan.

Verdriet

We leven mee met allen die geliefden hebben verloren de achterliggende periode. Afscheid nemen van een geliefde doet pijn, ook als hij/zij rijk gezegend is met een hoge leeftijd. Er komt en blijft een lege plaats. We bidden om de troost van de Heere in de wegen die gegaan moeten worden.

Belijdenis

We noemen de namen van 8 jongeren en ouderen die het voornemen hebben om op zondag 9 april  Openbare belijdenis van het geloof af te leggen. We zijn dankbaar dat de Heere in het leven van hen werkt en ze het verlangen geeft om het ja-woord uit te spreken in het midden van de gemeente. Hij is nabij in voor- en tegenspoed en heeft het geloof doen groeien in hun harten. De namen van hen die het voornemen hebben om belijdenis van het geloof af te leggen op de 1ste Paasdag zijn:

  1. Abel Leendert van Kreuningen, Timotheegras 
  2. Maarten Jan Meijers, Polderweg, Abcoude
  3. Jolanda van Rijn, Ds H ten Brinckplantsoen
  4. Petrus Antonius Maria van Rooijen, Elbe, Uithoorn
  5. Hanna Theodora van de Ruitenbeek, Tafelbergdreef 
  6. Sara Johanna van de Ruitenbeek, Koningin Julianastraat
  7. Lukas Maarten van der Schaft, Wilhelminastraat
  8. Willemina Alexandra Cornelia van der Wilt, Barnsteen, Mijdrecht

Hanna van de Ruitenbeek heeft de afgelopen jaren belijdeniscatechese gevolgd in Wilnis en ze heeft aangeven belijdenis van het geloof af te leggen in overleg met de Jacobikerk in Utrecht.

Jolanda van Rijn zal na haar belijdenis worden gedoopt in het midden van de gemeente.

We vragen om Abel, Annelies, Arjan, Hanna, Jolanda, Luuk, Peter en Sara op te nemen in uw en jouw persoonlijke voorbede.

De aannemingsavond wordt gehouden op donderdag 30 maart om 20.00 uur in De Roeping.

We vragen ook om gebed voor hen die het afgelopen seizoen belijdeniscatechese hebben gevolgd, maar zich eerst nog verder willen verdiepen in het geloof voordat ze belijdenis doen. We bidden voor Diederick, Guust, Harm-Jan, Karina, Leonie, Richard en Sven.

Welkom ds. C.J. Barth

We zijn dankbaar met onze buurgemeente Vinkeveen dat ze op 26 maart een nieuwe predikant uit Gods hand ontvangen. We heten ds. C.J. Barth van harte welkom in De Ronde Venen. We bidden voor collega Barth en zijn gezin dat ze een gezegende tijd in Vinkeveen ontvangen.

Afscheid ds. P. Ravensbergen

Van de Ontmoetingskerk ontvingen we een bericht dat ds. Piet Ravensbergen afscheid gaat nemen van Wilnis, omdat hij een beroep heeft aangenomen naar de Protestantse Gemeente Aalden. We wensen collega Ravensbergen alles wat nodig is om afscheid te nemen en een gezegende tijd in Aalden.

Bij de agenda

Ophalen Lichtspoor

Het is weer zover, de tijd vliegt. Vrijdagavond 24 maart a.s. is er voor het Ouderenbezoekteam gelegenheid om het blad Lichtspoor op te halen. Van 18.30 uur tot 20.00 uur is De Roeping open, staat de koffie en thee klaar en is er  gezelligheid. Hartelijk welkom! Joke, Peter en Peter.

Workshop voor Umoja

Umoja betekent “samen één”. Samen één zijn met de mensen in de sloppenwijk van Nairobi. Om de allergrootste nood daar te kunnen verzachten willen we u/jou uitnodigen om op zaterdag 25 maart te komen naar de Beatrixstraat 8 in Wilnis. Wat is er te doen? Er wordt een workshop gegeven van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00. Hiervoor kunt u/jij je opgeven bij de familie Bos 0297-283566 of bij Jolanda 06-51942080 vóór 22 maart. Daarnaast zijn er verkooptafels met cadeau- artikelen, speelgoed enz. Ook staat de koffie en thee klaar. We zien u graag op zaterdag 25 maart.

VBW-middag 25 maart 2023

Nogmaals een hartelijk welkom aan alle basisschoolkinderen voor de VBW-middag op zaterdag 25 maart. Er is een gezellig programma voorbereid met een mooi Bijbelverhaal, poppenkast, liedjes en een leuke knutsel. Vanaf 14.45 uur ben je welkom in de Roeping en je mag natuurlijk altijd iemand meenemen. We hopen je te zien! Wie het leuk vindt om te helpen is vanzelfsprekend ook van harte welkom. Meld je even bij vbwwilnis#gmail.com dan kunnen we de taken van tevoren verdelen.

Elisabethmagazine

Op zondag 26 maart a.s. wordt de paaseditie van het Elisabethmagazine uitgereikt. Het thema is dit jaar: ‘Uitkomst, toekomst, wederkomst’. Ook dit  jaar hebt u/jij weer de gelegenheid om uw/jouw buren, kennis of familielid mee te laten delen in het geloof. Laat deze kans niet aan u/jou voorbijgaan om het rijke evangelie door te geven aan de mensen om u heen. Ook op deze manier kunnen we kerk zijn in de buurt. Daarnaast willen we u en jou vragen om dit evangelisatiewerk ook in uw gebed op te dragen.

Paasconcert  ‘Van Liefde Ongekend’

Op Stille Zaterdag 8 April is er een mooi paasconcert. Het Kinderkoor ‘Tot Zijn Eer’ uit Nieuwer ter Aa en Christelijk gemengd koor ‘Hiddai’ zingen  samen om 19.00 uur in de Hervormde Kerk in Nieuwer ter Aa. We zingen het paasverhaal met bijbehorende Bijbelteksten. We nemen u zo mee van het lijden en sterven naar de opstanding van de Heere Jezus. Het is een afwisselende avond van zingen, muziek en tekst. Komt u/jij ook? Tot ziens, de Koren.

Vanuit de Kerkenraad

Themadienst

Al eerder is in het kerkblad geschreven over het houden van themadiensten. Aankomende zondag (avond) is het zover en is het de eerste keer.

Een aantal jongeren hebben hierover nagedacht en willen een thema onder de aandacht brengen wat in alle facetten van de dienst terugkomt. Het thema deze keer is: “Eerlijk duurt het langst”.

Ds. Treur is bereid gevonden hieraan mee te werken. Voor de jongeren komt hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling om de Boodschap van de Bijbel te verbinden met hun eigen leefwereld. Dat ze op zondag meekrijgen waar ze maandag wat mee kunnen. Dat is ons aller verlangen, alleen verschilt soms de opvatting over hoe je dat doet. Maar het is een eerlijk verlangen en we (h)erkennen dat als zodanig. We hopen dat dit initiatief aanleiding geeft tot meer verbinding en bovenal tot onderling gesprek tussen generaties. Over wat geloof betekent en hoe God in ons leven werkt. Bidden we om een zegen hierover?

Tenslotte

Een hartelijke groet aan alle lezers en lezeressen.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug