Kerkblad 27 augustus 2023 Kerkblad 27 augustus 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 27 augustus

10.00 uur: Prop. M.C. van den Hoorn, Rotterdam

Voorzang: WK 356 : 1 (Schoollied)

Kinderoppas: Elsemarie Mur, Matty Nagel, Joëlle van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. A. Boswijk

18.30 uur: Ds. G.J. Anker, Nieuwerkerk a/d IJssel

Voorzang: WK 5 : 9 en 10

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Stichting Timon.

 

Zondag 3 september

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.00 uur: Ds. P. Veerman, Ede

Voorzang: WK Ps. 9 : 1 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Jopie Verhoek, Jantine Vermeij, Eloïse Leeflang

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. J. Bogerd, Ermelo

Voorzang: WK Ps. 4 : 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zaterdag 9 september

Huwelijksbevestiging Gerard Palm en Liesbeth van der Zwan

14.00 uur: ds. N.M. Tramper, Cothen

===================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

04 sept. 19.30 uur Interkerk. gebedsbijeenkomst in ‘Maranatha’ Vinkeveen

06 sept.       19.30 uur   Censura Morum in de consistorie

06 sept.       20.00 uur   Bezinningsuur HA in De Roeping

08 sept. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

12 sept. 19.30 uur Thuisfrontcommissie fam. Matze

13 sept.      19.45 uur    Kerkenraad

15 t/m 25 sept. Bezoek vanuit Mathare

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 1 september 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

De dienst van zondagmorgen 3 september staat in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal in de morgendienst van 10 september. Deze voorbereidingsdienst zal worden geleid door onze voormalige predikant ds. P. Veerman.

Meeleven in en rondom de gemeente

Overlijden

Op zaterdag 29 juli overleed Willem van Leeuwen nadat hij een week eerder opgenomen was in het ziekenhuis. Behandeling was echter niet meer mogelijk. Willem was, na het overlijden van zijn van vrouw Truus, in februari van dit jaar, blijven wonen aan de Uitweg. Het gemis van zijn vrouw viel hem zwaar en alleen verder gaan was voor hem moeizaam. Hij was een markante persoonlijkheid in onze gemeente met veel creatief talent. Regelmatig bezocht hij de zondagse eredienst en dan nam dan  zijn vaste plaats in op de galerij. Na een warme, troostvolle dienst op vrijdagmiddag 4 augustus is hij naar zijn laatste rustplaats gebracht bij Truus. We bidden zijn kinderen en kleinkinderen Gods liefdevolle nabijheid toe.

Ziekte en zorg

We bidden voor de familie Vos (de Voogtlaan) in de zorgen die er zijn over de bij Piet geconstateerde uitzaaiingen. We mogen ook danken voor de genadetijd die dit echtpaar met hun kinderen nog krijgt.

De medicatie van Margriet Boele (Oudhuijzerweg) is aangepast. Het hartritme moet eerst verder omlaag voordat er nader onderzoek kan worden gedaan, hopelijk over ca 2 weken.

Ook denken we aan gemeenteleden die diverse behandelingen ondergaan en hen die chronisch ziek zijn en veel pijnklachten hebben. We bidden voor allen om Gods ontferming.

We danken met gemeenteleden die na behandeling weer naar huis konden en goede uitslagen kregen van vervolgonderzoek.

Huwelijk 1

Wij ontvingen een bericht van Gerard Palm en Liesbeth van der Zwan over hun voornemen om op D.V. 9 september in het huwelijk te treden. Op de kaart citeren zij Romeinen 11:36 “want uit Hem en door Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid” en belijden daarmee dat het geen toeval is dat hen bij elkaar bracht maar dat zij het ervaren als Gods vaderlijke hand. Gerard heeft jarenlang in het ouderlijk huis aan de Burg. Van Trichtlaan gewoond en was een vertrouwd gezicht in de kerk. Door studie is zijn weg elders komen te liggen en via de Wittenberg heeft hij Liesbeth leren kennen. Nu willen zij hun huwelijk laten bevestigen en inzegenen in een kerkdienst op 9 september om 14.00 uur in ons kerkgebouw met als voorganger ds. Tramper uit Cothen. Hun thuis hierna zal zijn: Berkenlaan 86, 3481 XR Harmelen. Wij wensen het bruidspaar een onvergetelijke en gezegende dag toe, omringd door ouders, familie, vrienden en gemeente.

Huwelijk 2

Ook een trouwbericht is ontvangen van Gerdiëtte Vermeij en Wilmer Hoogendoorn. Zij hopen op D.V. 15 september in het huwelijk te treden. Ook zij noemen de bron van hun huwelijk met 1 Johannes 4: 19 “wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad” en benoemen daarmee Gods bijzondere hand in het samenbrengen van man en vrouw en tegelijk dat Gods handelen altijd aan die van ons voorafgaat. Gerdiëtte kennen wij niet anders dan vanuit haar ouderlijk huis aan de Bovendijk. Zij was jarenlang een vertrouwd gezicht in de kerk en in de gemeente. Daar is een einde aan gekomen maar toch willen zij hun huwelijk laten bevestigen en inzegenen in een kerkdienst op 15 september om 15.30 uur in ons kerkgebouw. Ook zij gaan wonen in Harmelen en hun adres is Batenstein, Harmelen. Moge ook hun trouwdag een prachtige en zegenrijke dag zijn, samen met ouders, broers en zussen, verdere familie, vrienden die hen omringen en meelevende gemeenteleden.

Verhuizing 1

Sinds begin augustus woon ik in woonzorgcentrum 't nieuwe  Kampje, kamer 6h Driehovenlaan 2, 3632BK, in Loenen aan de Vecht. Wat leuk om zoveel aandacht te krijgen tijdens mijn ziekenhuisopname en verhuizing naar Loenen. Heel veel dank voor de kaarten en overige post. Mede hierdoor voel ik me blijvend verbonden aan de kerkgemeenschap in Wilnis. Co Samsom-Kool

Verhuizing 2

Dinsdag 22 augustus is mw. M.K. Vlug verhuisd van Snavelenburg in Maarssen naar Zuiderhof. Haar nieuwe adres is: Zonnehuis Zuiderhof,  Futenlaan 50 kamer Vinkeveen.

We bidden mw. Vlug toe dat zij zich thuis zal voelen op haar nieuwe adres en danken dat deze mogelijkheid voor haar gekomen is.

Verhuisd

Na bijna 6 jaar in Wilnis te hebben gewoond, zijn we op donderdag 17 augustus als gezin verhuisd naar Meerveld. Terug naar mijn geboorteplaats en het huis waar onze kinderen geboren zijn. We zien hierin Gods hand en we bidden dat we als gezin de rust weer terug vinden na de verhuizing. We danken iedereen heel hartelijk voor het meeleven de achterliggende periode. Velen hebben ons bemoedigd met gesproken of geschreven woorden of met andere blijken van betrokkenheid.

Ons woonadres wordt ook de standplaats voor mij als Interim Predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk. We zien uit naar een gezegende tijd voor het werk in Gods koninkrijk in de verschillende plaatsen in Nederland.

We wensen u en jullie alle goeds toe voor de toekomst en bidden om Zijn zegen voor de Hervormde Gemeente van Wilnis.

Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw Karin en onze kinderen Janita, Margreet en Marien, Hanna en Wouter, Sara en Abel en Ardjan.

Ds. M. van de Ruitenbeek
Buurtweg 2 (3888 NE), Meerveld.


Buitenland

Op 21 augustus is Annique Herngreen (Veldzijdeweg) voor vijf maanden vertrokken naar Zweden. Dit in het kader van haar studie. We wensen haar een mooie en leerzame tijd toe. Ze schrijft zelf dat ze er veel zin in heeft en benieuwd is wat ze daar mag leren, ook over God.

Bij de agenda

Censura Morum

In verband met de bediening en viering van het Heilig Avondmaal op zondag 10 september wordt op woensdag 6 september  Censura Morum gehouden in de consistorie van 19.30 uur tot 20.00 uur.

Bezinningsuur Heilig Avondmaal

Na het Censura Morum is er in De Roeping  het Bezinningsuur voor het Heilig Avondmaal.. Aanvang 20.00 uur en we ronden af om 21.00 uur en staan met elkaar stil bij datgene wat de Heere ons wil geven in het Avondmaal.

Bibliotheek Lektuurkeus

Wegens verhuizing van onze vaste medewerker Karin van de Ruitenbeek zijn wij op zoek naar een nieuwe medewerker. Wie is bereid om 1 x in de maand op vrijdagmiddag van 14.30 tot 17.30 ons te komen helpen. Wij werken met een eenvoudig computerprogramma. Voor informatie kunt u contact opnemen met Geertje van der Vliet (0297-286014) of Janneke Kranenburg (0297-281882)

Wij gaan weer zingen

De vakantie is voor de meeste van ons voorbij. En daarom weer goed om te gaan zingen met het koor. Je bent van harte welkom om met ons mee te doen. De eerste avond is 31 augustus, we starten met koffie of thee om 19.45 uur en gaan daarna weer lekker zingen. Doe je mee? De week erna is de bbq bij Marjan Versteegh geef je op bij Jan Nagel of Hans Winkel.  Graag tot ziens. Groeten Bestuur Hiddai

Thuisfrontcommissie fam. Matze

Aan alle belangstellenden en meelevenden met Kees en Linda Matze en hun kinderen in Namibië. Iedereen is van harte welkom D.V. dinsdagavond 12 september in ‘De Roeping’. De avond zal om 19:30 uur beginnen en eindigen om ± 21.00 uur. We zullen die avond een film laten zien met impressies van het leven van de familie Matze in Gobabis. Als dank voor uw meeleven en belangstelling hebben Kees en Linda een smakelijke attentie voor iedereen die aanwezig is. De ouders van Kees zijn een maand bij hen geweest. Zij hebben zoveel indrukken opgedaan, die anders overkomen dan wat we in de nieuwsbrieven lezen. Het leven van Kees en Linda is verweven met wat er voor bewoners in de krottenwijk Epako wordt gedaan namens Light for the Children. Graag geven zij u een inkijkje in wat er gebeurt in Gobabis, om te laten zien hoe de Heere vooral in de harten van jonge kinderen werkt. Helaas zijn daar veel mannen en sommige vrouwen aan de drank verslaafd. Wilt u daar meer over zien en horen? Dan zien we u graag op dinsdagavond 12 september in ‘De Roeping’!

Ouderenmiddag

De ouderenmiddagen gaan weer van start op donderdagmiddag 14 september om 14.30 uur in De Roeping met een spelmiddag. Dit is het begin van een leuk afwisselend programma voor het seizoen 2023-2024. Onze uitgaansmiddag is op 28 september en u kunt zich daarvoor op 14 september opgeven. U hoort dan waar we naar toe gaan en natuurlijk eindigen we bij ‘De Strooppot’. Op deze eerste middag krijgt u ook het verdere programma uitgedeeld. Graag tot ziens.

Het ouderencomité

Bezoek uit Mathare

Over enkele weken (D.V. 15-25 september) verwachten we pastor Joel en Magdaline Gitahi en pastor Daniel Kamoshu in Wilnis. Inmiddels wordt het programma voor dit bezoek meer en meer ingevuld. Naast diverse ontmoetingen tijdens de zondagse diensten en diverse bezoeken bij gemeente activiteiten willen we onze gasten ook een stukje Nederland laten zien. Wie graag mee wil en kan gaan met één van deze uitjes voor gezelligheid en wellicht als chauffeur, vragen we zich te melden bij de taakgroep. Mogen de gasten een keer van uw kookkunsten genieten? Graag! We gaven eerder al aan dat er kosten verbonden zijn aan dit bezoek. Van de geschatte benodigde

€ 3.000,- (inclusief vliegtickets, visa en verzekering) is er al bijna € 2.000,- binnen. Waarvoor hartelijk dank! Wilt u nog bijdragen aan deze kosten? Dat kan op het rekeningnummer van de Diaconie: NL17RABO 037310194 ovv Bezoek Mathare. Er zijn nog handdoeken en gevulde goodiebags te koop. Stuur gerust een berichtje naar Annet Meijers (familie#tmeijers.nl/0651292036) De Umoja taakgroep

Vanuit de Kerkenraad

Nieuwer ter Aa

Onze buurgemeente Nieuwer ter Aa ontvangt op D.V. 27 augustus een nieuwe herder en leraar uit Gods hand als op die dag proponent Van der Meulen wordt bevestigd tot predikant van deze gemeente. In de middagdienst om 14.30 uur zal ds. Van der Meulen zijn intrede doen.

We wensen predikant, kerkenraad en gemeente een gezegende tijd toe in het samen zoeken van Gods aangezicht. Op de kaart wordt de “toon gezet” met de woorden “Hij, Die u roept is getrouw, Die het ook doen zal (1 Thess. 5:24)”.

Geheugensteuntje Solidariteitskas

Een paar maanden geleden heeft u een brief in de bus gekregen met daarin het verzoek uw bijdrage over te maken voor de Solidariteitskas 2023. De lijst met openstaande posten is nog vrij lang. Wilt u even nakijken of u al betaald heeft? Alvast bedankt! Anja Kranenburg.

Tenslotte

We bidden voor alle mensen die nog op vakantie zijn of gaan. Dat ze tot rust mogen komen om daarna hun taak weer op te pakken onder Gods zegenende en bewarende hand. We danken ook met hen die behouden terugkeerden. Tegelijk vragen we om Gods nabijheid voor de thuisblijvers die niet op vakantie kunnen. De kerkenraad.

terug