Kerkblad 28 mei 2023 Kerkblad 28 mei 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 28 mei

1e Pinksterdag

10.00 uur: Ds. C.G. Visser, Kootwijkerbroek

Voorzang: Gebed des Heeren : 9 (Schoolpsalm), WK 194, 206, 193

Kinderoppas: Renate Meijers, Annet Meijers, Joëlle Meijers

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

18.30 uur: Ds. A. van Vuuren, Capelle aan de IJssel

Voorzang: WK 203 : 1 en 6

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Pinksterzendingscollecte GZB.

 

Maandag 29 mei

2e Pinksterdag

09.30 uur: Ds. P. van der Voorde, Hardinxveld-Giessendam

Voorzang: Ps. 68 : 16

Kinderoppas: Angelique Mulckhuijse, Elsemarie Mur, Sander Meijers

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Pinksterzendingscollecte GZB.

 

Zondag 4 juni

Themadienst

10.00 uur: Ds. A. Stijf, Ede

Voorzang: WK 608

Kinderoppas: Matty Nagel, Jopie Verhoek, Tamara Mur

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. P. van Duijvenboden, Bilthoven

Voorzang: WK 364

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Donderdag 8 juni

Huwelijksdienst Nick van Kreuningen en Eline Kreeftenberg

14.00 uur    Ds. M. van de Ruitenbeek

====================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

26 mei        18.30 –

                   20.00 uur    Afhalen Lichtspoor ouderenbezoekteam in De Roeping

29 mei 11.00 uur Pinkster sing-in met picknick

05 juni 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst

9/10 juni 19.30 uur Nacht van Gebed

12 t/m 16 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 – 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 2 juni 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen [zie papieren kerkblad]

Bij de diensten

Pinksteren

We hebben met elkaar Hemelvaartsdag gevierd. Christus als Koning gekroond, Plaatsbereider voor allen die geloven in Zijn heilswerk en die voor Hem buigen.

Hij beloofde ons niet alleen te laten maar de Heilige Geest, de Trooster te zenden. Met Pinksteren is Die uitgestort en nog steeds wil Hij werken en wonen in mensenharten. Opdat het vuur brandend zal blijven en we met verwachting mogen uitzien naar Jezus’ wederkomst. Ons steeds Gods beloften in herinnering brengend “Zie, Ik maak alle dingen nieuw!”

Tweede themadienst

In de ochtenddienst van 4 juni zal de tweede themadienst plaatsvinden. We hopen dat deze dienst net zo goed bezocht zal worden als de vorige themadienst! Dit keer gaat dominee Stijf uit Ede voor. Hij zal het hebben over het thema ‘Druk, druk, druk, is dat nu mijn leven?’.  Wederom zal er muzikale begeleiding zijn door enkele gemeenteleden en is er ruimte voor meer vrije liederen. Na de dienst is er tijd voor een gezellig samen zijn onder het genot van koffie/thee/limonade en wat lekkers! Op 28 juni zal er een evaluatieavond plaatsvinden om de themadiensten te bespreken. Hierover volgt nog meer informatie, maar noteer deze datum alvast in je agenda. We hopen dat je erbij bent!

Voorgenomen huwelijk

Kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk is aangevraagd door Nick van Kreuningen en Eline Kreeftenberg. De kerkdienst zal plaatsvinden in ons kerkgebouw op donderdag 8 juni om 14.00 uur.

Meeleven in en rondom de gemeente

Rouw, ziekte en zorg

We leven mee met de families Mur en Hulsman die zaterdag 20 mei aan het geopende graf stonden van hun geliefde vader en opa. De Heere vertrooste jullie met dit verlies.

We denken aan chronisch zieken en hen die onderzoeken moeten ondergaan. We bidden hen kracht toe!

Met dhr. Van Walderveen (Oudhuijzerweg) danken we dat de ingreep na ziekenhuisopname goed is gegaan en dat hij weer betrekkelijk snel naar huis kon.

Mariëlla de Kruiff (Wagenmaker) moest naar het ziekenhuis maar mocht na onderzoeken weer naar huis.

Cees en Janny Broere zijn de Heere dankbaar voor de geboorte van een kleinzoon met de naam Leonel Jong-Uk Cornelis Broere. Naast blijdschap was er ook zorg vanwege een noodzakelijke IC- opname in het ziekenhuis in Zuid-Korea. Inmiddels is het kind weer bij de ouders.

Ook bidden we voor onze broeders en zusters die op hoge leeftijd afnemende krachten ervaren.

Fam. Matze

Geliefde gemeente, de laatste ontmoeting met elkaar, zondag 18 december, is alweer even geleden! Wellicht blijft u/blijf jij op de hoogte middels onze nieuwsbrief of de Whatsapp groep. We zijn dankbaar voor uw steun in welke vorm dan ook! Onze hemelse Vader heeft inmiddels voorzien in een werkvergunning voor ons beiden, zodat we in ieder geval de komende 2 jaar het mooie werk hier voort kunnen zetten. We hoeven in geen ding bezorgd te zijn (Filippenzen 4:6,7), want Hij is getrouw (1 Thessalonicenzen 5:24)! Mocht u/jij met regelmaat op de hoogte willen blijven, stuur dan een mailtje naar tfcfam.matze#lightforthechildren.nl. Een hartelijke groet van ons allen uit Gobabis! Groet, Kees Matze

Bij de agenda

Afhalen Lichtspoor

Vrijdagavond 26 mei a.s. is er voor het Ouderenbezoekteam gelegenheid het blad Lichtspoor op te halen. Van 18.30 uur tot 20.00 uur is De Roeping open, staat de koffie en thee klaar en is er gezelligheid. Hartelijk welkom!

VakantieBijbelWeek 2023 | Doe je mee?

Op zondag 14 mei werd het medewerkersformulier uitgedeeld (ook via de gemeente-app) om aan te

geven hoe je kunt bijdragen aan de VBW van komende zomer. Graag uiterlijk 29 mei

(2e Pinksterdag) inleveren in de bus onder de toren of de beschikbaarheid via de mail/telefoon doorgeven. E-mail: vbwwilnis#gmail.com - 06-16640634 (Christiaan) of 06-54706241 (Jopie). Alvast hartelijk dank!

Nacht van Gebed

Zijn wij consumenten in de kerk, 1-pitters, onderdeel van onze kerk, of leden van de Kerk?

Dit is een cryptische introductie om jou/U bewust te maken van onze positie in de Gemeente wereldwijd. De Kerk die hard groeit; tegen de verdrukking in. Verdrukking; Waar denk je aan?

Lijden, niet aan een ziekte, maar Lijden om de keus om op Hem alleen  te vertrouwen en ernaar te leven. In het mildste geval: geen school, geen baan (die bij je opleiding past, als je al mocht studeren). Maar erger nog als je wordt achtervolgd, of als je een geliefde niet mag begraven. Voorbeelden komen in ‘De Nacht...’ in beeld. Bid jij / U mee tijdens de Nacht van Gebed? Wij starten met zingen en zingen tussen de ‘gebedsblokjes’ door. We  bidden voor de andere leden van ‘ons Gezin’. Dit aan de hand van korte video-introducties en met  korte uitleggen (tekst) over persoon en/of gebieden. Uitgereikt door Open Doors. We willen het eerste gebedsblokje afstemmen op jongeren. Bidden: In ‘De Roeping’,  vrijdagavond 9 juni, van 1930 tot ca. 02:00 zaterdagmorgen.

Er zijn consumpties om wakker te blijven. Hartelijke groet namens interkerkelijke werkgroep ‘Gebed in de Venen’. Als één lid lijd dan lijden …Google daar eens op en je wordt verrast.

GZB-Experience naar Centraal-Azië

Van 26 mei tot 7 juni 2023 zal ons gemeentelid Lyana Fokkens-Roest met GZB-Experience afreizen naar Centraal-Azië. Samen met een groep reisgenoten zal zij daar met lokale gelovigen optrekken en projecten bezoeken. Juist door onderlinge ontmoetingen hoopt zij iets te leren van wat geloven daar in die context inhoudt. Vraag Lyana na terugkeer gerust naar haar ervaringen. Het GZB-jaarthema is ‘Bid’, en daarom willen we je ook nu vragen om mee te bidden voor deze GZB-Experience. Wil je bidden voor Lyana, voor de reisgroep en de gelovigen in Centraal-Azië. Bid mee dat deze reis mag bijdragen aan meer verbondenheid met de wereldwijde kerk. Benieuwd naar ervaringen tijdens de reis? Kijk dan op www.gzbexperience.nl/blogs. Bedankt voor uw/jouw betrokkenheid.

47ste Wilnisse Rommelmarkt

Zaterdag 6 mei mochten we genieten van een mooie, zonnige rommelmarktdag. Dit jaar is een recordopbrengst opgehaald van maar liefst € 23.289,12 (een prachtige dagopbrengst van € 21.543 en aan collecte voor dit doel € 1746,12 tm afgelopen maandag). Het volledige bedrag gaat naar het doel van dit jaar: Food For Life Malawi. De JV wil iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan deze geslaagde dag ontzettend bedanken. Zonder onder andere sponsors, folderaars, opbouwers, bakkers, slapers, verkopers, beslagmakers, lootjeskopers, geldtellers, verkeersregelaars, koopjesjagers en afbrekers was dit nooit gelukt! Bovenal zijn we God dankbaar dat hij ons dit jaar weer een prachtige, gezellige en gezegende dag heeft gegeven. Heeft u eventuele verbeterpunten opgemerkt voor volgende jaren? Laat het ons weten door contact op te nemen met Diederick de Leeuw. We gaan genieten van deze opbrengst, tot volgend jaar!

De Rommelmarkt Commissie

Vanuit de Kerkenraad

Afscheid van ds. Van de Ruitenbeek

In de kerkenraadsvergadering van 16 mei hebben de kerkenraad en ds. Van de Ruitenbeek afscheid van elkaar genomen. Hierbij is tevens het gemeentecadeau, een bouwpakket van een tuinkas, overhandigd. Foto’s hiervan zijn geplaatst op de gemeenteapp. We wensen en bidden ds. en zijn gezin Gods onmisbare zegen toe op de weg die voor hen ligt.

Jaarrekening College van Kerkrentmeesters

De jaarrekening van 2022 is vastgesteld door de kerkrentmeesters, gecontroleerd door de kascontrolecommissie bestaande uit Hendrik Palm en Janneke Herngreen en goedgekeurd door de kerkenraad. Nu is de beurt aan u. De jaarrekening ligt ter inzage in week 23. Van maandag 5 t/m zaterdag 10 juni kunt u de jaarrekening komen bekijken. Van harte welkom. Graag wel even een belletje vooraf. Anja Kranenburg, tel. 0297 -285774.

Bedankt!

We willen u en jullie allen hartelijk bedanken voor jullie cadeau vanuit de gemeente. Een prachtige tuinkas waar we veel plezier aan kunnen beleven met het zaaien, zien groeien en het planten van gewassen. Maar ook om er water bij te gieten en de planten nat te houden. Een Bijbels beeld van de apostel Paulus, om duidelijk te maken dat de groei alleen van God komt. Als gezin is dit een mooi aandenken aan Wilnis waar we nog jaren plezier aan hopen te beleven. Iedereen die heeft bijgedragen aan dit prachtige en bruikbare cadeau: Hartelijk bedankt namens ons allen. Bij deze woorden van dank willen we ook allen betrekken voor de liefdevolle kaartjes en bemoedigende presentjes die we nog steeds ontvangen. We wensen u en jullie alle goeds.

Ds. M. (Maas) en Karin van de Ruitenbeek

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en allen die u dierbaar zijn gezegende Pinsterdagen!

terug