Kerkblad 2 april 2023 Kerkblad 2 april 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 2 april

7e Lijdenszondag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 118 : 11 (schoolpsalm)

Kinderoppas: Karin de Haan, Dirma Kok, Gerwin Kool

Kerkauto: Dhr. G.J. van Kreuningen

18.30 uur: Ds. P.G. Oskamp, Waverveen

Voorzang: Ps. 22 : 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Donderdag 6 april

Bediening Heilig Avondmaal

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 51: 1 en 4

Kerkauto: Dhr. B. Verhoek

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Vrijdag 7 april

Goede Vrijdag

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: WK 150 : 1 (schoollied)

Kinderoppas: José Kool, Elske van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. J. Stoof

19.30 uur: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Voorzang: WK 148 : 1 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. St. de 2e Mijl.

 

Zondag 9 april

1e Paasdag

Openbare Belijdenis van het Geloof

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Liturgie

Kinderoppas: Els Leeflang, Anneke van Leeuwen, Lise van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. N. Verburg

18.30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Zegveld

Voorzang: WK 85 : 1 en 4

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Umoja 2.0.

 

Maandag 10 april

2e Paasdag

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Voorzang: Ps. 118 : 12

Kinderoppas: Jacolien Meijer, Jantine Meijers, Marit van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

============================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

03 april 19.30 uur Interk. Gebedsbijeenkomst Postwijk, Baambrugge

03 april 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

04 april 19.30 uur Paasviering Vrouwencontact

06 april 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

08 april 19.45 uur Passion en Paaswake

08 april 19.00 uur Passie en Paaszang Hiddai Nw. Ter Aa

14 april 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

19 april 19.30 uur Jaarvergadering Vrouwencontact

20 april 10.00 uur Kring ‘Anna’ bij Nelie van Eijk

06 mei 09.30 uur Rommelmarkt

29 mei 11.00 uur Pinkster sing-in met picknick

12 t/m 16 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’.

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open Kerk

Iedere vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00-12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 7 april 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

Donderdag 6 april vieren we het Heilig Avondmaal. In deze stille week denken we aan het lijden en sterven van de Heere Jezus voor ons. Op de donderdag voor Goede Vrijdag heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld voor ons. We lezen met elkaar de instellingswoorden uit Mattheus 26: 26-30. Na de preek worden we uitgenodigd, geroepen door onze Zender en Meester, om te gedenken en te geloven dat Hij Zijn lichaam heeft laten breken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dat Hij Zijn kostbaar bloed heeft laten vergieten om met Hem het Avondmaal te kunnen vieren. We leven toe naar een gezegende ontmoeting aan Zijn tafel. Bijzonder om het Heilig Avondmaal te vieren op de avond waarop Hij het heeft ingesteld.

Goede Vrijdag 7 april, in de middagdienst, staan we stil bij het 7de kruiswoord van de Heere Jezus: Vader in Uw handen beveel ik Mijn geest. We lezen uit Lukas 23: 33 -47. Het 7de kruiswoord staat in vers 46. De laatste woorden van onze Heiland laten ons niet met rust, maar maken wel de eeuwige rust toegankelijk.

Zondag 9 april, de 1ste Paasdag is het een bijzondere dienst. In deze dienst willen acht jongeren en ouderen belijdenis van het geloof afleggen. Ook wordt het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Jolanda van Rijn. We zien uit naar een gezegende dienst, waarin we het opstandingsevangelie uit Mattheus 28 met elkaar lezen. De woorden uit vers 5 en 6 staan dan centraal. Het thema van de dienst is: Belijden is zoeken en de Levende zien! We zien uit naar een gezegende dienst met Abel, Annelies, Arjan, Hanna, Jolanda, Luuk, Peter en Sara.

De nieuw belijdende leden hebben heel veel mooie liederen uitgezocht. Deze kunnen we niet in één dienst zingen. Vandaar dat we op de 2de Paasdag, maandag 10 april, de andere liederen zingen met elkaar. Catechisanten verlenen hun medewerking in deze dienst en ook een muziekgroepje is aanwezig.

Meeleven in en rondom de gemeente

Operatie

Op 12 april moet Ella Hulsman, Marktschipper, geopereerd worden aan haar knie. We bidden om Gods nabijheid, nu ze weer een operatie moet ondergaan. Daarna volgt er een periode van revalidatie. Een lastige en een roerige tijd voor het gezin Hulsman. We bidden dat het vertrouwen in de Heere wordt versterkt.

We leven mee met Aart en Ria van Rijssel, p/a Herenweg 5 (3648  CA). De behandelingen van Aart laten vruchten zien, waar we dankbaar voor zijn. De planning is nu dat Ria begin april weer thuis komt. We zijn dankbaar dat ze rust vindt en instrumenten krijgt aangereikt om met de situatie om te gaan. De Heere is voor hen een Toevlucht en sterke Vesting.

Belijdenis

In het vorige kerkblad zijn de namen genoemd van acht jongeren en ouderen die het voornemen hebben om op zondag 9 april  Openbare belijdenis van het geloof af te leggen. We geven de namen nog een keer door, zodat u en jij kunt meeleven met hen:

1. Abel van Kreuningen, Timotheegras

2. Arjan Meijers, Polderweg, Abcoude

3. Jolanda van Rijn, Ds H ten Brinckplantsoen

4. Peter van Rooijen, Elbe 24, Uithoorn

5. Hanna van de Ruitenbeek, Tafelbergdreef, Utrecht

6. Sara van de Ruitenbeek, Koningin Julianastraat 

7. Luuk van der Schaft, Wilhelminastraat

8. Annelies van der Wilt, Barnsteen, Mijdrecht

We vragen u en jou, hen allen in de persoonlijke voorbede op te nemen.

Huwelijk Esther en Nick

We ontvingen een trouwkaart van Nick William van den Brink en Esther Paula den Breejen (Nijkerk, voorheen Mijdrecht). Op 20 april treden zij in het huwelijk in Arnhem. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vindt plaats in de Oude Kerk te Oosterbeek, Benedendorpsweg 134. De huwelijksdienst vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Christelijk gereformeerde Bethelkerk te Veenendaal (thuisgemeente van Nick) en begint om 14.00 uur. De kerkdienst wordt geleid door ds. M. van de Ruitenbeek. Het bruidspaar Esther en Nick gaan wonen: Koelhorst, Ede.

Examens

We leven mee met de jongeren die de komende periode examens moeten doen. Voor sommigen beginnen de eerste examens al begin april en duren tot eind mei. We wensen jullie sterkte en kracht in de voorbereidingen voor de examens. Daarnaast wijsheid bij het maken van de examens. Nemen we deze jongeren mee in onze voorbede?

Bij de agenda

Paasviering

We leven toe naar de Paasdagen. Als Vrouwen Contact Wilnis willen we jullie dan ook van harte uitnodigen voor de paasviering op dinsdag 4 april. We beginnen om 19.30 uur. Inloop mogelijk vanaf 19.15 uur. Het thema is ‘Kijken wordt zien; op weg met Maria Magdalena’. We zien uit naar een gezegende samenkomst.

Zingen op straat

Voor de feestdagen zingen we al 25 jaar op straat in Mijdrecht. Omdat er nieuwe initiatieven zijn die rond dezelfde dagen georganiseerd worden en hetzelfde doel hebben, namelijk het evangelie uitdragen, stoppen we met het Zingen Op Straat. De nieuw initiatieven kan ik hierbij doorgeven:

Passion en Paaswake op stille zaterdag 8 april vanuit de gezamenlijke kerken van Mijdrecht; om 19.45 uur verzamelen op het Plein van Hoop voor de Janskerk. Om 20.15 uur vindt er een stille wandeling plaats achter het kruis aan (Passion), met onderweg 3 taferelen waar stil gestaan wordt bij het lijden van Jezus Christus. Om 21.00 uur eindigt deze wandeling met een Paaswake in De Rank.

'Pinkster-Sing-in met picknick' vanuit het IKO; op 2e Pinksterdag (29 mei) van 11.00 -13.00 uur. Hier kom ik later in een kerkblad op terug. Laten we onze buurkerken (onze broers en zussen in het geloof in onze God) ondersteunen door gebed en deelname. Noteer de datums alvast in uw agenda.

Corien Bos

Paasconcert Van Liefde Ongekend.

Op Stille zaterdag 8 April is er een mooi paasconcert.’ Het Kinderkoor ‘Tot Zijn Eer’ uit Nieuwer ter Aa en Christelijk gemengd koor ‘Hiddai’ zingen  samen om 19.00 uur in de Hervormde Kerk in Nieuwer ter Aa. We zingen het paasverhaal met bijbehorende Bijbelteksten. We nemen u zo mee van het lijden en sterven naar de opstanding van de Heere Jezus. Het is een afwisselende avond van zingen, muziek en tekst. Komt u/jij ook? Tot ziens, de Koren.

Jaarvergadering Vrouwencontact

De jaarvergadering zal worden gehouden op woensdag 19 april a.s. in ‘De Roeping’. Aanvang 19.30 uur. De stukken hiervoor krijgt iedereen zoveel mogelijk per mail toegestuurd. Aansluitend (vanaf 20.00 uur) kan er samen nog een creatieve verwerking gemaakt worden.

Rommelmarkt!

Zoals afgelopen zondag afgekondigd, zijn we op zoek naar medewerkers voor de rommelmarkt. Voor vrijdag 5 mei zoeken we opbouwers en voor zaterdag 6 mei dagmedewerkers. Ook zoeken we nog bakkers en slapers. U kunt zich opgeven via de aanmeldstrook die in de kerkbanken komt te liggen of neem contact op met Abel van Kreuningen (06-13689244). Binnenkort volgen er daarnaast ook flyeravonden om flyers te verspreiden in de buurt. De exacte datum/data wordt z.s.m. afgekondigd. Ook zijn we nog opzoek naar spullen om te kunnen verkopen, zonder spullen nu eenmaal geen rommelmarkt. Momenteel zijn we op de sorteeravonden nog aardig op tijd klaar, dus jullie mogen ons best aan het werk zetten ;)! Spullen kunnen gebracht worden naar de familie Meijers (Mijdrechtse Dwarsweg 19). Mocht u/jij nog vragen/opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Diederick de Leeuw (06-20892621).
Alvast bedankt voor de medewerking, de spullen en jullie gebed.

Vakantie Bijbel Week zomer 2023

Ook komende zomer hopen we als gemeente aan kinderen en tieners een paar geweldige dagen te bieden in de tent in het Speelwoud. Dagen met mooie Bijbelverhalen en ontspannende activiteiten. Dit jaar start de VBW op woensdagmorgen 12 juli. Tot en met zaterdag 15 juli is er een programma voor kinderen in de tent in het Speelwoud. Op zondag 16 juli is er in de middag een afsluitende samenkomst in de tent. Daarbij is iedereen welkom. Uiteraard wordt er ook dit jaar een uitdagend tienerprogramma aangeboden. Opzetten en afbreken van de tent op resp. dinsdag 11 en maandag 17 juli. Voor het hele programma is altijd allerhande hulp nodig. U/jij hoort er meer over maar fijn als u/jij de data alvast in de agenda zet.

Opbrengst stamppotavonden

Verheugd kunnen we melden dat er een bedrag van € 1.700 is overgemaakt naar de stichting VOOR ELKAAR vakantieweken. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn/haar inzet en bijdrage om deze actie tot een groot succes te maken!

Vanuit de Kerkenraad

Zendingsbussen 2e kwartaal 2023

Vanaf zondag 2 april is de opbrengst van de zendingsbussen bestemd voor het werk van Peter en Riek in Centraal-Azië (omdat het om een gesloten land gaat, noemen we niet het land maar de regio). Met onze bijdragen ondersteunen we als gemeente hun uitzending. Zo kunnen zij het licht van het Evangelie verspreiden en iets betekenen voor mensen die vaak lange tijd een moeitevol leven op straat leiden. Mensen die niet gezien worden en voor wie het leven nauwelijks perspectief heeft worden juist in hun laatste levensfase omringd met goede en liefdevolle zorg in het hospice. Zo mogen zij de liefde van Christus ervaren. Fijn dat u meeleeft, meebidt en meegeeft. Recent is een nieuwsbrief van hen verschenen met verschillende voorbeelden van het werk. Vanwege de veiligheid kunnen we deze niet online publiceren maar wel op verzoek wel toesturen. Mail hiervoor naar czwd#hervormdwilnis.nl.

Paasgroet Friedensstimme

Friedensstimme ondersteunt al vele jaren evangelisten die vertellen over het woord van God in Rusland en omliggende landen. Verzending van pakketten is nog steeds lastig door de huidige omstandigheden, maar brievenpost gaat goed. Dit keer zijn er enveloppen met 3 kaarten ter beschikking gesteld die u zelf ter bemoediging kunt opsturen naar één van de evangelisten. Het adres zit er alvast op en bij de enveloppen ligt ook een groetenlijst en de verzendinstructies. U kunt de enveloppen meenemen bij de uitgang D.V. zondag 2 april. Neem gerust mee! Wilt u liever financieel ondersteunen, zodat er lokaal lectuur pakketten kunnen worden uitgedeeld? Dat kan door uw gift over te maken op NL26 INGB 0004 1323 34 t.n.v. Stichting Friedensstimme en onder vermelding van ‘Paasgroetactie 2023’. Uw gift wordt zeer gewaardeerd!

Commissie van Zending en Werelddiaconaat

Tenslotte

Ontvang een hartelijk groet vanuit de pastorie.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug