Kerkblad 30 april 2023 Kerkblad 30 april 2023

Wilnis

KERKDIENSTEN

Zondag 30 april

10.00 uur: Ds. J.A. de Koeijer, Ermelo

Voorzang: Ps. 148 : 1

Kinderoppas: Matty Nagel, Jopie Verhoek, Abel van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. C.J. Overeem, Woerden

Voorzang: Ps. 144 : 1 en 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

 

Zondag 7 mei

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek (afscheidsdienst)

Voorzang: Ps. 124 : 1

Kinderoppas: Jantine Vermeij, Karin de Haan, Boaz van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. D. Stam

18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

Voorzang: Ps. 115 : 6 en 7

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Foodforlifemalawi (Project Rommelmarkt).

=================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

01 mei 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst ‘Maranatha’ Vinkeveen

04 mei 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag

04 mei 19.00 uur Viribus Unitis speelt tot 19.30 uur in de kerk

06 mei 09.30 uur Rommelmarkt

12 mei 20.00 uur Samenzang met Hiddai t.g.v. 75 jaar Israël

29 mei 11.00 uur Pinkster sing-in met picknick

12 t/m 16 juli VBW

Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’. Er is GEEN bibliotheek op: 5 mei in verband met opbouwen rommelmarkt op 6 mei en 19 mei. (vrijdag na Hemelvaartsdag)

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open Kerk

Elke vrijdagochtend is de kerk open van 10.00 – 12.00 uur.

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 5 mei 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

Jarigen en Huwelijksjubileum  zie papieren kerkblad

Op 6 mei (1998) zijn 25 jaar getrouwd: Dhr. A. Vonk Noordegraaf en Mw. G. Vonk Noordegraaf-Roseboom, Nieuwveens Jaagpad 107, 2441 GC Nieuwveen

 

Bij de diensten

Op zondag 7 mei lezen we uit Openbaring 22. Het laatste hoofdstuk uit de Bijbel. Bij het lezen van dit hoofdstuk kunnen we gemakkelijk geneigd zijn om terug te kijken. Maar dit hoofdstuk roept ons op om vooruit te kijken. De Opgestane zal alles nieuw maken. Daarom verwachten wij Zijn komst met een groot verlangen. Het uitgangspunt voor de preek vormen de verzen 20 en 21. Het thema is: De Opgestane komt spoedig!

Meeleven in en rondom de gemeente

Thuis gekomen

We danken met mw. Adri van Vliet-Turkenburg, Hofland, Mijdrecht, dat zij weer thuis mocht komen. Na haar operatie is zij een aantal weken op een ander adres verzorgd en verder aangesterkt.

We danken met Ella Hulsman dat de operatie aan haar knie goed is verlopen. We bidden om verder herstel en geduld en kracht in het revalidatieproces. We denken daarbij ook aan Evert en de kinderen. Het gezin Hulsman woont aan de Marktschipper.

Rouw

We leven mee met allen die rouw en verlies kennen. Een geliefde verliezen veroorzaakt wonden en dat doet pijn. Pijn die lange tijd voelbaar blijft. We bidden dat de Heere in alle omstandigheden van het leven nabij is.

Examens

We leven mee met de jongeren die de komende periode examens moeten doen. Voor sommigen zijn de examens al begonnen. We wensen jullie sterkte en kracht in de voorbereidingen voor de (laatste) examens. Daarnaast wijsheid bij het maken van de examens. Zet ‘m op! Nemen we onze jongeren mee in onze voorbede?

Huwelijksjubileum Stephan en Petra

Op 24 april zijn Stephan en Petra Vree-van Leeuwen 25 jaar getrouwd geweest. De Heere is hen goed en nabij geweest in hun huwelijksjaren. Samen hebben ze een zoon en een dochter uit Gods hand ontvangen. Dankbaar zijn ze voor de jaren die ze hebben ontvangen. Hij is erbij geweest en tijden van vreugde, maar ook van verdriet. Zijn trouw is ook voor hen een Bron om uit te leven. Het echtpaar Vree woont: Bovendijk.

Huwelijksjubileum Gijsbert en Nelie

Gijsbert en Nelie Tijsseling-Strubbe zijn ook op 24 april 25 jaar getrouwd geweest. Samen met hun kinderen hebben ze deze dag mogen vieren. Zij hebben een rijke zegen van de Heere ontvangen op de boerderij aan de Padmosweg. We bidden dat de Heere hen in alles nabij is. We danken voor het vele en goede wat ze uit Zijn hand hebben ontvangen en bidden dat ze op Gods wegen blijven gaan: Ga met God en Hij zal met jullie zijn. Gijsbert en Nelie wonen: Burg. Padmosweg.

 

Bij de agenda

Dodenherdenking 4 mei

Jaarlijks is er op 4 mei de zogeheten dodenherdenking. Dan gedenken we hen die vochten voor de vrijheid van ons land. Maar ook hen die daarbij het leven verloren. Vrijheid is het waard om bij stil te blijven staan. Zeker omdat we weten dat op vele plaatsen in de wereld fel wordt gevochten en mensen onderdrukt. En vrijheid, zoals wij die kennen, niet vanzelfsprekend is. Vrijheid is tegelijk een geschenk van God en in de Bijbel komt gedenken op vele plaatsen voor als bevrijding van de macht van de zonde. In Wilnis begint ieder jaar om 19.45 uur de stille tocht vanaf de ingang van de Julianaschool naar het monument aan de Raadhuisstraat alwaar een minuut stilte wordt gehouden en kransen worden gelegd om dit te accentueren. Voor het eerst zal ook een krans worden gelegd namens de kerken in Wilnis. Daarna wordt de gang naar de begraafplaats gemaakt alwaar drie Canadezen begraven liggen die omkwamen nadat hun vliegtuig was neergeschoten. Voorafgaande aan deze herdenking zal in de kerk van 19.00 tot 19.30 uur Viribus Unitis muziek ten gehore brengen als opmaat naar wat daarna zal plaatsvinden.

Rommelmarkt

Beste gemeenteleden en verdere belangstellenden,

Zoals al meerdere keren afgekondigd in de kerk en benoemd in het kerkblad, is er zaterdag 6 mei weer de Wilnisse Rommelmarkt. Dit jaar wordt deze al voor de 47e keer gehouden. De afgelopen maanden zijn wij als bestuur erg druk geweest met alle voorbereidingen. We zijn hier begin januari al mee begonnen. Nu is het dan bijna zo ver en dat is ook fijn. Ondanks de vele hulp en gebed van jv-leden en de gemeente, was het toch weer een hele happening. Maar zoals Psalm 124 vers 8 ook beschrijft: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. We hoefden het niet alleen te doen.

Zaterdag 6 mei hopen er ook een aantal mensen van het Food for Life project aanwezig te zijn op de rommelmarkt. Zij hebben een eigen kraam dus loop daar ook zeker even langs om te horen en te zien van het werk van Bo Teerling en zijn mensen in Malawi. Voor de meeste van ons is het heel normaal dat wij te eten hebben en zodra het op is gaan we langs de supermarkt. Maar ondanks het feit dat wij gezegend zijn met deze rijkdom, worden we in de Bijbel ook opgeroepen om hier van te delen: Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ (Lukas 3: 11)

Ons rest dan niet anders om gehoor te geven aan deze oproep. De rommelmarkt is hier dan ook een uitgelezen mogelijkheid voor. Iedereen kan op zijn of haar manier geld doneren aan dit project. We verkopen dan ook niet alleen spullen, maar ook hamburgers, wafels, gebak, koffie/thee, stroopwafels en lootjes. Ook is er om 12.00 het opbod (met de bijbehorende verloting) van mooie en bijzondere spullen en vouchers. Ook is de diaconiecollecte op zondag 7 mei bestemd voor het rommelmarktdoel. Dit komt bovenop de opbrengst die wij de zaterdag behalen. Meer informatie over het doel, de verloting en het opbod e.d. vindt u op onze website: rommelmarktwilnis.nl

We hopen jullie op 6 mei allemaal te ontmoeten op de rommelmarkt om naast het verkopen van spullen voor het goede doel, ook ons christen- en gemeentezijn uit te stralen naar de bezoekers. Tot dan!

Het bestuur, Diederick de Leeuw, Annique Herngreen, Abel van Kreuningen, Jiske van der Schaft, Gido Drost, Levi Kool, Sander Meijers, Arjan Meijers, Jendrick Rosa, Anke den Boer en Mirthe Herngreen

Meehelpen bij de themadienst

Op 4 juni zal in de ochtenddienst de tweede themadienst worden gehouden! Nu lijkt het ons mooi om hier de hulp van de gemeente bij in te schakelen, zodat het een dienst wordt voor en door ons samen. Zou u willen meehelpen door bijvoorbeeld een gedicht voor te dragen, de schriftlezing te doen of een getuigenis te geven? Laat het ons weten! U kunt zich melden bij Renate Meijers (06 46693203 of renate.meijers#gmail.com)

Samenzang Israël

Wij nodigen u/jullie uit om samen met ons (Hiddai) de Heere samen zingend te danken voor het bestaan van Zijn volk en het land waarin zij wonen. Het land Israël wijst op Gods trouw die Hij Israël en ons heeft betoond. De eeuwen door. Hij beloofde Israël een eigen land en dat kwam er. Hij belooft ons een nieuwe aarde bij Hem; als je opnieuw bent geboren weet je dat het komt. Wij danken Hem, omdat Hij ons bij Zijn volk heeft ingeplant/geënt. Wij zijn door het geloof in het volbrachte werk van Christus onderdeel van dat volk. Zijn volk. Snap je dan wat daar allemaal gebeurt? En kun jij begrijpen waarom jij soms zo doet als je doet? Maar de Heere is trouw aan Zijn beloften aan jou en mij en Israël. Ook al gaat dat niet zoals wij denken dat het zou moeten. Van Zijn trouw willen wij samen met u/jullie zingen. Hem groot maken. Op 12 mei zingen we in de Hervormde kerk te Wilnis. . Maar ook luisteren we naar een jeugdprojectkoor en een aantal muzikanten. Wij beginnen om 20.00 uur. Kom jij ook? Na het zingen is er in De Roeping koffie/thee en gelegenheid om samen na te praten over het 75 jarig bestaan van Israël én is er gelegenheid om Israël-producten te kopen.

Vakantie Bijbel Week zomer 2023

Het thema van de VBW is dit jaar ‘Tel maar mee!’ Met een optelsom aan Bijbelverhalen mogen we kinderen en tieners tijdens de VBW vertellen dat God trouw is en ook te vertrouwen. Voor God tel je niet ‘een beetje’ mee, maar helemaal! Dat geldt niet alleen voor kinderen maar ook voor volwassenen trouwens. Zo is de VBW ook altijd weer een bemoediging voor iedereen die erbij betrokken is. Op zondag 14 mei hopen we het medewerkersformulier uit te delen waarop alle taken staan waarvoor mensen gezocht worden. Er is voor bijna iedereen wel een mogelijkheid om aan te haken. Tieners vanaf 13 jaar zijn ook heel hartelijk welkom. Zowel bij de dagprogramma’s om te helpen (12 t/m 16 juli) als in de avonden om mee te doen met het tienerprogramma (11 t/m 14 juli).

Groetjes van het VBW-team

Wat voor jou?

Voor iedereen vanaf de brugklas tot ongeveer 25 jaar. Je kan mee doen met het project-jeugdkoor op de ‘Israël-75 jaar-zangavond’ 12 mei! We gaan 2 liederen zingen en oefenen donderdag 11 mei van 18:45 – 19:45 u en vrijdagsavonds van te voren. De avond zelf begint om 20:00 uur in de Herv. Kerk van Wilnis. Voor info en aanmelden: Liesbeth 06 81119716 – Christien 06 12929052

Woonruimte

Wie is er op zoek naar woonruimte? Wij zoeken een vriendelijke huurder die in ruil voor zorgtaken voor onze moeder tegen gunstige voorwaarden over een etage in een vrijstaande woning in Wilnis kan beschikken. Voor informatie bel of mail: 06-15620705 / jokestapper#gmail.com

Biddend op weg naar Pinksteren

Van maandag 22 t/m donderdag 25 mei organiseert de GZB van 19:00 tot 19:45 uur online gebedsbijeenkomsten met zendingswerkers vanuit diverse continenten. Zo gaan we biddend met en voor elkaar op weg naar Pinksteren. Op maandag 22 mei is dat met Herman en Anneloes Meijer uit Malawi die vanuit onze gemeente ook ondersteund worden. Via een link op www.gzb.nl/gebed (in het oranje vak) kan iedereen meedoen. Bid, zonder ophouden!

Vanuit de Kerkenraad

Afscheidsdienst 7 mei

Ds. van de Ruitenbeek is voorgedragen om beroepen te worden door de synode van de Protestantse Kerk in Nederland als predikant in algemene dienst, ten behoeve van het werk als Interim Predikant per 15 september. Het betreft een parttime dienstverband. In verband met deze voordracht is de afscheidsdienst van Ds. Van de Ruitenbeek vastgesteld op 7 mei in de ochtenddienst. Familie Van de Ruitenbeek heeft gevraagd om geen toespraken te houden. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken in De Roeping en de mogelijkheid om afscheid te nemen. De consequentie van deze voordracht is ook dat het gezin Van de Ruitenbeek in de zomer zal verhuizen naar de Veluwe.

We bidden om Gods zegen voor de komende periode van afscheid nemen.

Na 7 mei

De ontwikkelingen zijn in de afgelopen weken heel snel gegaan en er moest (en moet nog) van alles worden geregeld. Na 7 mei zal ds. Van de Ruitenbeek zich geheel aan de studie tot interim-predikant wijden om deze versneld af te ronden. Tegelijkertijd kijkt hij uit naar aanvullend dienstwerk. Dit alles betekent dat hij niet meer beschikbaar is voor het werk in de gemeente. Vanaf 8 mei dient u vragen en verzoeken aan de predikant te richten aan de wijkouderling of scriba van de kerkenraad. Die zullen u proberen (verder) te helpen.

Jaarrekening 2022 Diaconie

De kerkenraad heeft de conceptjaarrekening 2022 van de diaconie beoordeeld. Deze jaarrekening ligt van maandag 1 mei t/m zaterdag  6 mei 2023 voor u als gemeentelid ter inzage bij diaken Bos. Graag vooraf even telefonisch overleg voor het maken van een afspraak (tel. 274264). Een verkorte versie van de jaarrekening is op aanvraag beschikbaar en zal tevens worden geplaatst in de Solitudo van juni 2023.

De Kerkenraad.

Tenslotte

Loslaten en afscheid nemen doet altijd pijn. Zeker als het mensen betreft aan wie we gehecht zijn geraakt. Maar tegelijkertijd is loslaten niet aan het lot over laten. We mogen elkaar in de handen van de Heere leggen, Die niet laat varen het werk dat Zijn hand begonnen is. In dat vertrouwen kunnen we ook onderweg naar 7 mei. We mogen elkaar in Gods handen leggen, wetend dat niemand ze uit Zijn hand zal rukken.

God is getrouw. Een uur voordat bekend werd dat ik voorgedragen ben als interimpredikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk, kwam ons ouderlijk huis vrij. Het is de bedoeling dat we gaan wonen in het buurtschap Meerveld (tussen Apeldoorn en Barneveld). Na een verbouwing hopen we ons daar te vestigen in de zomervakantie.

Een hartelijke groet vanuit ons gezin in de hectische periode waarin we verkeren. Veel moet er op korte termijn geregeld worden, maar met de hulp van een roepende God zal Hij ook hierin voorzien.

Ds. M. van de Ruitenbeek

terug