Kerkblad 5 november 2023 Kerkblad 5 november 2023

Wilnis

 

KERKDIENSTEN

 

Zondag 5 november

10.00 uur: Ds. J.T. Maas, Ouderkerk a/d IJssel

Voorzang: WK 438 : 1 en 2 (Schoollied)

Kinderoppas: Jantine Meijers, Renate Meijers, Elske van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. R. Berger

18.30 uur: Ds. D.G.R.A. Beekman, Ede

Voorzang: Ps. 89 : 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Open Doors.

 

Zondag 12 november

10.00 uur: Ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn

Voorzang: Ps. 81 : 12 (Schoolpsalm)

Kinderoppas: Annet Meijers, Angelique Mulckhuyse, Lise van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

18.30 uur: Ds. M. van der Zwan, Westbroek

Voorzang: WK 272 : 1 en 3

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Najaarszendingscollecte GZB.

============================

Agenda (Voor alles geldt D.V.)

06 nov. 19.30 uur Interkerkelijke Gebedsbijeenkomst, ’t Kruispunt te Mijdrecht

06 nov. 20.00 uur Mannenver. ‘Boaz’

7,8,9 nov. Vrouwencontact

10 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk

11 nov. Mars voor het Leven

15 nov.       20.00 uur   Bijbelkring

16 nov. 14.30 uur Ouderenmiddag

17 nov. 19.30 uur Gebedsgroep YA/Jeugdwerk


Christelijke bibliotheek Lectuurkeus

Iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur in ‘De Roeping’

Kom Koffie

Iedere dinsdag vanaf 10.00 uur

Open kerk

Elke vrijdagmorgen is de kerk open van 10.00 tot 12.00 uur

Kopij ‘Ons Kerkblad’

De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 10 november 2023 via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, tel. 287495, edithstam#ziggo.nl

 

Jarigen  zie papieren kerkblad

Bij de diensten

In de dienst van zondagmorgen 29 oktober is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan Juda Breman, Ezra Verhoek en Tys Verkerk. Reden tot grote dankbaarheid dat jonge ouders met het nieuwe, door de Heere gegeven, leven bij het doopvont stonden. Zij hebben ja gezegd op de doopvragen binnen een groten getale samengekomen gemeente. Het thema van de dienst was “Kindermonden vertellen Gods lof” naar aanleiding van  psalm 8: 3 “Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden”.  Wij wensen en bidden de ouders wijsheid en Gods onmisbare zegen bij de opvoeding van hun kinderen.

Meeleven in en rondom de gemeente

We bidden voor Piet Vos die deze week weer een chemokuur moet ondergaan. We vragen of de Heere Zijn zegen daaraan wil verbinden.

We bidden om Gods nabijheid en kracht voor onze gemeenteleden die langdurige behandelingen en telkens terugkerende onderzoeken moeten ondergaan.

We danken met de opa van dopeling Juda Breman dat hij een geslaagde ingreep heeft ondergaan. . We vragen om verder herstel.

We willen ook danken met Herman en Anneloes Meijer, de zendingswerkers die kort geleden uit Malawi terugkeerden. Anneloes kon niet aanwezig zijn toen Herman recent voorging en een presentatie gaf in De Roeping. Zij mochten kort daarna hun 2e kindje, een dochter Julia Dija, ontvangen uit Gods hand.

Bij de agenda

Mars voor het leven

Op D.V. 11 november 2023 is er weer de jaarlijkse Mars voor het Leven. In een stille tocht door Den Haag laten duizenden mensen weten grote moeite te hebben met de abortuspraktijk in Nederland en dat abortus geen mensenrecht is. De boodschap is recht op leven. Programma is vanaf 10.30 inloop op het Malieveld en het programma duurt tot ongeveer 15.00 uur. Vanuit onze regio hopen we dat er ook mensen deelnemen aan de Mars. Samen reizen naar Den Haag is mogelijk en bevelen we van harte aan. Neem daarvoor contact op met Eline Peters(Kockengen) 06-10407295, Nelly van Egmond (Waverveen) 0297-582207, Koosje Garavage (Nieuwer ter Aa) 0294 – 233682
Van harte aanbevolen door de diaconie.

Peter en Riek | ontmoeting D.V. 19 november

In de zendingsnieuwsbrief heeft u gelezen dat Peter en Riek in oktober zijn teruggekeerd. Hun werk in Centraal-Azië is afgerond en overgedragen aan lokale werkers. Tot het einde van het jaar blijven zij bij de GZB in dienst zodat ze gemeenten kunnen bezoeken en het leven in Nederland weer enigszins kunnen oppakken. Op zondagmorgen 19 november hopen zij Wilnis te bezoeken tijdens de kerkdienst en na afloop kunt u hen ontmoeten en vertellen zij in “De Roeping” meer over het werk. Van harte welkom! De diaconiecollecte van zondag 12 november is voor de laatste keer voor hun uitzending bestemd. Dank voor uw steun in de afgelopen jaren voor dit werk onder ernstig zieke daklozen. Het hospice is een plek geworden waar mensen na een moeitevol leven met liefde verzorgd worden en waar de kracht van het Evangelie zichtbaar wordt.

Rookworst en Snert-actie  voor Evangelisten in India.

Waar christenen ECHT lijden als gevolg van hun belijden van de Opgestane Heer, daar zijn Bijbels schaars. Daarom is het zo belangrijk dat er evangelisten komen om hen te ondersteunen en te leren. Om evangelisten in India te ondersteunen organiseert de werkgroep ‘het Groene Hart’, van stichting Hulp Vervolgde Christenen, ook dit jaar weer de  Rookworst en Snert (‘van Langeraar’)-actie. U kunt bestellen: 3 rookworsten voor €11,50 en/of een kilo snert voor €7,- of een veelvoud daarvan. U mag ook doneren: stichting Hulp Vervolgde Christenen; NL51ABNA0561455139 onder vermelding van: Evangelisten India – ‘het Groene Hart’. De actie: u kunt bestellen met de flyer (naar secr. Munniklaan. 27,  Wilnis), of mailen naar J.Nagel07#ziggo.nl, of appen 0610140938; vóór 17 november! Het afhalen van uw bestelling kan op 25 november tussen 09:30 en 10:30 uur. Kunt u die dan niet ophalen, dan heel graag van te voren overleggen! Jan Nagel, namens de werkgroep ‘HVC-het Groene Hart’. Voor meer info: https://www.stichtinghvc.nl

Collectanten gezocht

In de week van 20-25 november wordt de jaarlijkse landelijke huis-aan-huis collecte van Kerk in Actie gehouden. Deze keer is de opbrengst bestemd voor de kinderen in Oekraïne. In Wilnis en Vinkeveen wordt gecollecteerd voor dit doel. Heeft u gelegenheid om één of hooguit twee uren te collecteren, meldt u aan bij Lenie Verbruggen, diaconie#morgenstervinkeveen.nl of 06-19582107. We realiseren ons, het is in november donker, regenachtig, wind.. maar u kunt ook ’s middags langs de deuren gaan. Met de opbrengst van dat uurtje of die paar uur kunnen zoveel mooie dingen gedaan worden!  Samen lopen is natuurlijk ook een optie. Even qualitytime met uw echtgenoot/echtgenote, vriend of vriendin, en gelijk geld ophalen! Een win-win actie dus! Ook hier geldt: veel handen maken licht werk, in dit geval: een mooie opbrengst.

Bijbels dagboek 2024

De GZB-dagboekjes 2024 liggen weer voor u klaar. U vindt exemplaren in de kerk (onder de toren) en bij de bibliotheek. Het dagboekje kost € 14,95. Op de wikkel staat hoe u kunt betalen. Van elk verkocht boekje gaat ± € 8,00 naar het zendingswerk van de familie Vogelaar. ‘Een Handvol Koren’ biedt twee overdenkingen per dag: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Daarnaast biedt het dagboek leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt. Gemeenteleden die een kerstbakje van de diaconie ontvangen (75 jaar en ouder en alleengaanden van 65 jaar en ouder), krijgen op die manier een dagboekje thuisbezorgd. Heeft u nog vragen of wilt u het boekje thuisbezorgd krijgen? Neem dan contact op met de CZWD: czwd#hervormdwilnis.nl of bel 06-54706241.

College-tour gemeentegroei | D.V. 15 november
‘Wil de kerk groeien, dan moet ze in beweging komen en buiten de muren kijken.’ Dat is het credo van ds. Manassa Yousef uit Egypte. Met hart en ziel is hij betrokken bij het stichten van nieuwe gemeenten in de Nijldelta. In november komt hij naar Nederland om zijn ervaringen met ons te delen. Oud-zendingswerker in Egypte en voormalig politicus Gert-Jan Segers bevraagt hem tijdens een college-tour op woensdagavond 15 november in Amersfoort. Dochter Eline Segers – opgegroeid in Egypte – zingt tijdens het programma een aantal liederen. Het event vindt plaats in Amersfoort (Hart van Vathorst) en start om 20.00 uur. Meer informatie en gratis reserveren: www.gzb.nl/najaarsevent.

Vrouwenevent ‘Deel je leven’ | D.V. 17 november
Predikantsvrouw en kerkplanter Randa Lotfallah uit Egypte vertelt over hoe vrouwen in Egypte het Evangelie en hun leven met elkaar delen. Schrijfster en spreekster Nieske Selles gaat interactief met de bezoekers in gesprek over dit mooie thema. Zendingswerker Marja Lichtendonk zal vertellen hoe zij haar leven deelde in Bosnië en Herzegovina. Heb je zin in een bezinnend en gezellig avondje uit met een vriendin? Meld je dan aan voor dit – gratis – VITA-vrouwenevent van de GZB en kom op vrijdag 17 november vanaf 19.30 uur naar Hebron Missie, Jan van Zutphenweg 4 in Amerongen. Meer informatie en aanmelding: www.gzb.nl/vrouwenevent.

Vanuit de Kerkenraad

Afgelopen woensdag 25 oktober heeft de ambtsdragerverkiezing plaatsgevonden. Een stemvergadering met grote opkomst gehouden in De Roeping. Tot wijkouderling zijn gekozen Aris Meijers en Hendrik Palm, tot evangelisatie-ouderling Andre Visser, tot diaken Matthijs Meijers en tot ouderling-kerkrentmeester Johan van Dulken.  Op het moment van samenstellen van dit kerkblad loopt de beslistermijn nog. We bidden dat de Heere de weg voor hen duidelijk zal maken en dat zij hierin Gods leiding zullen ervaren.

Tenslotte

De tijd is weer verzet, het is weer wintertijd. Maar laten we ons vooral richten op Gods tijd. In een wereld waar zoveel gebeurt gaat God door met de opbouw van Zijn Koninkrijk en het bijeenbrengen van Zijn gemeente. De kerkenraad.

 

terug