vrijdag 15 april 2022 om 14:30

Middagdienst
Voorganger(s): Ds. M. van de Ruitenbeek

Goede Vrijdag

Bediening Heilig Avondmaal in de avonddienst

Voorzang: WK 564

Kinderoppas: Matty Nagel, Elske van Kreuningen

Kerkauto: Dhr. R. Berger

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

terug