zondag 10 juli 2022 om 18:30

Avonddienst
Voorganger(s):  Dr. W.Th. Moehn, Hilversum

Kerkauto: Dhr. S. Kranenburg

Voorzang: Ps. 145 : 1

Collecten: 1. Kerkbeheer, 2. Diaconie.

terug