Morgendienst 13 augustus 2023 Morgendienst 13 augustus 2023
WK lied 3: 1 en 3
Votum en groet
Ps. 139 : 1, 2, 14 (Weerklank)
Wetslezing. 
Ps. 119 : 3
Gebed
Schriftlezing: Psalm 62
Ps. 62 : 1, 5
Preek over Psalm 62 :2     " STIL"  
Ps. 62 :4
Dankgebed en voorbeden
(Digitale) collecte
Gez. 452 1, 2, 5  (Weerklank)
Zegen
terug