Bijbeltekst van vandaag

Bijbeltekst van vandaag

Uit: DagelijksWoord.nl

 
PaasEcho

PaasEcho

Op zondag 7 april a.s. wordt de Paasecho uitgereikt. Het thema is dit jaar: ‘Sta eens even stil … Ook dit jaar hebt u/jij weer de gelegenheid om uw/jouw buren, kennis of familielid mee te laten delen in het geloof. Hoe geweldig is het om te weten dat het met de dood niet ophoudt! Christus is opgestaan! U en jij wordt ingezet om dat rijke evangelie uit te dragen. Vind u het jammer dat u hem niet kunt lezen? Service voor de bezoekers van onze website: Klik Hier om deze Echo te lezen
 

 
Alpha cursus

Alpha cursus

Het zit er op! Bekende kreet van de VBW maar deze keer gaat dat op voor de Alpha cursus voor volwassenen. Met 5 mensen hebben we 5 andere mensen van diverse leeftijden en achtergronden mogen begeleiden. We hebben de laatste avond gesproeken over de kerken, of eigenlijk DE kerk die God over de hele wereld bij elkaar roept. Je kunt als gelovige ook niet "claimen" dat jij dichter bij God staat als iemand anders, of dat de getuigenis van een kerk boven die van een ander staat. Verre van dat! Wie meent dat hij (of zij) vast staat, let op dat hij niet wankelt! U heeft de groep mischien wel in de kerk zien zitten en ook dat is een hele gebeurtenis voor iemand die de kerk zelden of nooit van binnen heeft gezien. We kunnen ook alleen maar dankbaar zijn voor de (geestelijke) groei van deze groep, op gegeven moment waren de reacties zodanig dat we elkaar aankeken en moesten zeggen: Dit is niet van ons, dit doet de Heilige Geest.. We hebben de groep ook nog gewezen op diverse mogelijkheden om verder te groeien in het Geloof en een aantal handvaten meegegeven. Tenslotte danken we iedereen die met ons mee heeft geholpen en gebeden. Zonder dat was het niet mogelijk geweest! Er is ook nog de vraag gesteld voor een vervolg op de Alpha, dit zou natuurlijk kunnen maar dan vragen wij de gemeente om zelf te komen met suggesties of vragen. 

Nogmaals dank namens de Alpha Groep
Ab Smit, Andre en Thera Visser
 

 
Sponsoractie clubs

Sponsoractie clubs

De kinderen van de maandagclub ’t Kruispunt’ en de donderdagclub ‘Menorah’ komen in actie voor Kenia. In de sloppenwijk van Mathare staat het Wilma trainingscentrum. Het Wilma is een belangrijke plek waar mensen uit de sloppenwijk een opleiding kunnen volgen, zodat zij een vak leren waar ze vervolgens hun boterham mee kunnen verdienen. Financiële steun om de opleidingen in het Wilma goed te laten draaien is altijd welkom! Daarom gaan de clubs een sponsor strandwandeling houden op zaterdag 6 april! U kunt de kinderen sponsoren wanneer ze bij u aan de deur komen! Alvast bedankt!

 

 
Zingen op straat Zingen op straat

Op stille zaterdag 20 april mogen we weer gaan zingen en getuigen op straat. We verzamelen om 13.30 uur in ’t Kruispunt om te oefenen en samen te bidden. Vanaf 14 uur zingen we dan Paasliederen bij de Lindeboom in het dorp van Mijdrecht en zullen we wat uitdelen en mensen aanspreken. Het is zó geweldig mooi om dit te mogen doen. Er worden mensen geraakt door het zingen, de gesprekken en er worden ook Echo’s uitgedeeld en ander evangelisatie materiaal. Prachtig ook om dit met allerlei medechristenen te mogen doen. Na afloop drinken we samen een kop koffie/thee en delen onze ervaringen en bidden voor de contacten die er geweest zijn.
Dus......als Jezus geen steen des aanstoots voor je is maar de Rots waarop je bouwt, kom dan en doe mee of kom gewoon eens kijken, luisteren of meebidden! Laat je gebruiken als levende stenen! Zolang wij zingen en getuigen van Hem, hoeven de straatstenen niet te spreken. Namens het zingen op straat team, Janny Broere en Agaath Visser
 

 
Rommelmarkt

Rommelmarkt

Hier weer een berichtje van de Rommelmarktcommissie! Graag nodigen wij u uit om op zondag 7 april na de dienst naar onze gemeenteochtend te komen. Hier zal u meer verteld worden over ons rommelmarktdoel: de Voor Elkaar vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond. Daarnaast ook een oproepje voor Douwe Egberts spaarpunten. Heeft u spaarpunten die u aan de rommelmarkt zou willen geven? Deze zijn bij ons van harte welkom, daar kunnen we leuke prijzen van maken! Op de gemeenteochtend en in de kerk, vanaf 17 maart, zal er een pot/doos staan om deze spaarpunten in te leveren. Als laatste staat de schuur van de familie Meijers op Mijdrechtsedwarsweg 19 open voor uw ‘rommel’! U kunt het brengen of laten ophalen. Ophalen doen we op dinsdagavond. U kunt hiervoor bellen (elke dag, behalve zondag, tussen 18:00 – 20:00) of appen (altijd) naar 0687127477. Of vul het formulier op onze site in! www.rommelmarktwilnis.nl. Zien we u op de gemeenteochtend? Tot dan!
 

 
Een Bijbel! Maar welke dan? Een Bijbel! Maar welke dan?

Over de hele wereld zijn er miljoenen mensen die de Bijbel lezen. Ze beginnen en eindigen de dag met een stukje lezen uit de Bijbel. Dat lukt niet altijd, als je eerlijk bent. Gelukkig zijn er handige hulpmiddelen voor. Een Bijbel-App onder andere. Daar kun je niet alleen een Bijbel gaan lezen maar ook een dagelijkse tekst toegestuurd krijgen. (Dat is dan eindelijk een voordeel als je maar niet van je mobieltje kunt afblijven..) Maar, zult u zeggen: "Welke Bijbel app is dan voor mij het meest geschikt?" Klik HIER dan voor een overzicht. Het kan zijn dat de keuze nu nog wat moeilijker is geworden, maar je kunt een app openen om te zien wat er allemaal in zit en bij enkele deelt men ook gebruikservaringen. 

 
Update Youth Alpha Wilnis Update Youth Alpha Wilnis

Sinds september komen we op vrijdag met zo’n 25 -30 kerkelijke en niet kerkelijke tieners bij elkaar op een Youth Alpha avond. We starten de avond met een maaltijd en behandelen iedere avond een ander thema omtrent het christelijk geloof. Het is ons verlangen om God beter te leren kennen. We zoeken samen met de tieners in de Bijbel naar antwoorden op vragen die ons in het leven bezig houden. Het is waardevol om zo met elkaar op te trekken, elkaar te kunnen bemoedigen en te genieten van de vriendschappen. Als team willen we de kokers ontzettend bedanken voor de heerlijke maaltijden, iedere keer is er weer genoeg! Het is gaaf om de avond met een maaltijd te beginnen en zo bij te kunnen praten en bouwen aan relaties. Daarnaast wordt er tijdens de avonden ook gebeden voor het jeugdwerk in ‘De Roeping’. Dit is een onmisbaar onderdeel en we weten ons middels het gebed met elkaar verbonden. Wilt u als ouder of gemeentelid ook meebidden? U bent van harte welkom. Voor data en tijden zie de agenda in het kerkblad. Daarnaast kunt u ons ook financieel steunen d.m.v. een gift op het volgende rek nr: NL71FVL0225425866 CvK Hervormde Gemeente Wilnis ovv Youth Alpha. Heel hartelijk dank namens het Youth Alpha team, Cindy v Kreuningen
 

 
Zingen uit de bundel Weerklank

Zingen uit de bundel Weerklank

Mischien is het u opgevallen vanuit de kerkbode of door de afkondigingen, maar zeker bij het zingen want onze gemeente is vanaf januari gaan zingen uit de bundel "Weerklank". Maar wees gerust, u zult nog steeds de oude vertrouwde Psalmen kunnen blijven horen en er van genieten of, mooier nog, ze meezingen. Anderen zullen mogelijk blij verrast zijn doordat er nu wat meer ruimte is gekomen voor andere liederen, waarin God ook wordt geëerd en geprezen zoals de Psalmen dat al deden.

 
‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

‘Kom Koffie’ – in Wilnis Dorp

Elke dinsdagmorgen is de Roeping van 10.00 tot 12.00 uur open en kan iedereen zo maar een keertje binnenlopen voor een kop koffie of thee, voor ontmoeting, een praatje en gezelligheid.
Meestal is er nog iets lekkers gemaakt ook. Soms wordt er wat geknutseld of ervaringen hierover uitgewisseld. We merken dat u dit uurtje waardeert door te komen! Als u ook eens iemand meeneemt die er ook eventjes uit zou moeten, dan is dit meteen een mooie gelegenheid. Contact: komkoffiewilnis&gmail.com (verander de &!) Heeft u geen vervoer maar wilt u toch een keertje komen? Dat kan ook geregeld worden. Bel dan even 06-57434312. Groetjes Thera en Marjan.
PS: Tussen Kerst en de jaarwisseling zijn we gesloten.
 

 
Privacy statement (AVG) Privacy statement (AVG)

In November 2018 is er door de kerkenraad een nieuwe privcacy verklaring opgesteld. Klik Hier als u deze wilt inzien. Er zijn een aantal zaken aangepast o.a. in verband met de nieuwe camera bewaking.
 

 

 
Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD)

Zending is onlosmakelijk verbonden aan het gemeente zijn. Zo was het vanaf het begin van de christelijke kerk in Handelingen en zo is het nog steeds. Door betrokken te zijn bij het zendingswerk ontvang je ook iets: bemoediging dat Gods werk op deze wereld doorgaat op zoveel verschillende plaatsen en onder zoveel verschillende culturen. En we kunnen ook veel leren van broeders en zusters in de wereldwijde kerk!
Als "orgaan van bijstand van de kerkenraad" is het de taak van de Commissie voor Zending en Werelddiaconaat (CZWD) om met en namens de gemeente steeds weer met zending bezig te zijn.
Onze gemeente is verbonden aan het zendingswerk van de GZB, een kerkelijke zendingsorganisatie die namens en samen met gemeenten (binnen de PKN) zendingswerkers uitzendt en contacten met buitenlandse kerken en partners onderhoudt. Wat doet de commissie allemaal?
Klik Hier om verder te lezen.
U kunt de informatie (Blogs) over het wel en wee van de zendingsactiviteieten lezen in de blogs aan de zijkant van de website.
Er worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid:
 
Klik Hier voor de nieuwsbrief van Oktober 2018
Klik Hier voor info over Umoja
Klik Hier voor de nieuwsbrief (samen met de EC) Maart 2019
 

 
NIEUW! de Activiteitengids 2018-2019 NIEUW! de Activiteitengids 2018-2019

Er is opnieuw veel werk verzet om zo veel mogelijk informatie over alle vormen van activiteiten in het nieuwe seizoen bekend te maken.
Klik Hier om de activiteitengids in te zien.

 
Beleidsplan 2018-2021 Beleidsplan 2018-2021

Het beleidsplan 2018-2021 is nu na enkele aanpassingen goedgekeurd en vastgesteld door de Kerkenraad. klik Hier om het beleidsplan in te zien.

 
Ophalen oud papier

Ophalen oud papier

Al een tijdje zijn er een aantal enthousiaste gemeenteleden die vrijwillig meehelpen met het ophalen van het oud papier. Het is intussen een goed draaiend team geworden. Het brengt voor onze gemeente wat leuks op en je maakt ook nog eens wat mee.. Zie de foto.

 
Uitzending kerkdiensten via internet. Uitzending kerkdiensten via internet.

Onze kerkdiensten worden al een poosje ook uitgezonden via  www.kerkdienstgemist.nl.  De oude situatie (uitzending) blijft nog even gehandhaafd. Via de nieuwe website is de mogelijkheid aanwezig om via tablet of een smartphone mee te kunnen luisteren. Wel moet dan nog de nodige app worden gedownload. ( via Appstore of Google play) Op termijn willen we hier tevens de mogelijkheid geven dat u via de website financieel kunt bijdragen, dus als het ware een digitale collecte.
Tot die tijd hopen wij dat u als u via internet meeluistert, uw bijdrage hetzij later in de collectezak doet, of dit overmaakt naar één van de bankrekeningen van onze gemeente.
De vaste kerkradio luisteraars hebben een busje staan dat elk kwartaal door de diakenen geleegd wordt.
De opbrengst van deze busjes wordt als volgt verdeeld;
33 % gaat naar de diakonie ( hulp aan onze naaste ver weg of dichtbij )
33 % gaat naar Kerkrentmeesters ( instandhouding gemeentewerk en erediensten)
33% gaat naar het kwartaaldoel van de zendingsbussen.

De kerkrentmeesters.
Deze website snel vinden? klik Hier voor een directe koppeling

 
Collectebonnen Collectebonnen

Zoals u weet kunt u collectebonnen kopen bij de boekentafel, elke vrijdag tussen 15.00 uur en 16.30 uur en de laatste vrijdag van de maand ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om collectebonnen te halen in “De Roeping” kunt u contact opnemen met Ada Strubbe, tel.0297 – 25 42 72 of email:
Zij zorgt dan dat de gewenste collectebonnen bij Rijno onder de toren komen. U kunt dan aan Rijno vragen of er een enveloppe voor u is. Als u het geld voor de collectebonnen overmaakt, zou het heel fijn zijn als u de aankoopdatum vermeldt. NIEUW: U kunt ook via deze website aan de administratie een bestelling opgeven. Kijk hiervoor onder het kopje "Giften" daarna op "Collectebonnen" Daar zit een speciaal menu onder om de collectebonnen digitaal te bestellen. Er staat een uitleg bij hoe u een en ander kunt invoeren. Voor vragen hierover: De kerkrentmeesters.

 
Christelijke links Christelijke links

Bent u of jij op zoek naar meer inhoud? op de pagina "Links met een C" staan een groot aantal christelijke websites vermeld. (of..klik Hier) Hier is heel wat meer te vinden, van levensbeschouwend, Bijbel onderzoek, tot aan vakanties toe.
Verder is er ook nog een pagina "Over geloof gesproken" met links naar diverse getuigenissen,ervaringen en pittige vraagstellingen over het Christelijk geloof. Weet je er zelf ook een? We horen het graag.

 
Info Diaconaal platform Ronde Venen Info Diaconaal platform Ronde Venen

Het Diaconaal Platform De Ronde Venen is een platform waar alle kerken in De Ronde Venen bij zijn aangesloten. Wij bieden hulp aan mensen die geen helper hebben en zijn daarvoor een samenwerking aangegaan met de servicepunten in de Ronde Venen, De Voedselbank  en met de NPV. Uit de praktijk blijkt dat vele mensen in de Ronde Venen de organisatie ’t Servicepunt en de NPV niet kennen. Vandaar dat wij dit bericht schrijven naar alle kerken om alle kerkleden te informeren watte doen als zij mensen tegenkomen die in armoede leven.
Klik Hier voor meer informatie over het Diaconaal platform de Ronde Venen