Nieuwtjes over Israël

Nieuwtjes over Israël

Onder deze kolom zult u zo af en toe nieuws uit Israël kunnen vinden. Over feesten, gewoontes, gebruiken en archeologische ontdekkingen. Zodat er meer duidelijk wordt hoe al deze dingen zich hebben ontwikkeld.

 
Op 3 December begon Chanoeka

Op 3 December begon Chanoeka

Chanoeka, of Chanukkah.

Weet u of jij wat dit betekent en wat hier mee wordt herdacht?
Chanoeka of Hanukkah is het feest van de inwijding van de Tempel. Het wordt gevierd ter herinnering aan de heugelijke dag dat de Makkabeeën de Tempel in Jeruzalem opnieuw inwijdden, nadat zij de Syriërs verslagen hadden, in het jaar 165 voor de gewone jaartelling.
De koning van Syrië, Antiochus IV Epiphanes, verbood alles wat niet paste in de Griekse cultuur. Het was verboden de Sabbat te vieren, besnijdenissen uit te voeren en Tora-onderwijs te volgen. De Makkabeeën kwamen hier tegen uiteindelijk in opstand en na een paar jaar van strijd kon de Tempel weer opnieuw worden ingewijd. Maar voor deze her-inwijding had men olie nodig. De menora (zevenarmige tempelkandelaar) moest ontstoken worden. Volgens het verhaal konden de joden slechts nog één kruikje bruikbare olie vinden, genoeg om de menora één dag te laten branden. Door een wonder brandde de menora echter acht dagen lang. En het kostte ook weer acht dagen om nieuwe, reine olijfolie te persen.
Na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 van de gewone jaartelling bleef Chanoeka als lichtfeest gehandhaafd. Chanoeka is het feest van het behoud van de eigen, joodse identiteit. Thuis wordt acht dagen lang een lichtje aangestoken, elke dag eentje meer. Uiteindelijk branden alle kaarsjes, plus het kaarsje waar ze mee zijn aangestoken. Bij openbare gebouwen worden ook wel lampjes gebruikt. Er staat er trouwens ook een o de dam in Amsterdam. Chanoeka betekent "inwijding" en wordt ook wel het feest van het licht genoemd. Er wordt ook een soort oliebol, de soefganiot, gegeten. Er is ook een spelletje wat tijdens deze dagen met de kinderen wordt gespeeld en dat is de Dreidel, een soort tol met vierkante zijden. Ze zijn verkrijgbaar. Ga maar eens op zoek hoe het werkt!