Welkom in Wilnis! Welkom in Wilnis!
 Tegen wie zeg je welkom? Bijvoorbeeld als je iemand spreekt die hier net is komen wonen. Dan heet je ze met deze woorden welkom. Dit welkom staat dan ook in een flyer die we samen met mensen van de Ontmoetingskerk hebben bedacht om de nieuwe bewoners van de wijk Marickenland hartelijk welkom te heten. Een maand geleden hebben we weer een “rondje” gedaan omdat er sinds een jaar weer aardig wat huizen zijn afgemaakt en bewoond.
Hoe ging dat welkom-rondje? We hebben een aantal straten gedaan en de mensen vriendelijk welkom geheten. Een enkeling dacht dat er een collecte was en trok de portemonnee, en weer een andere wilde niets met een kerk te maken hebben. Soms liet men je niet eens uitspreken. Maar de meesten stonden er wel voor open. We hadden ook wel wat gespreksmateriaal want de rommelmarkt kwam er aan en de VBW natuurlijk.
Dus hier en daar had je echt wel even een praatje. Er wonen hoofdzakelijk stellen of jonge gezinnen en het viel op dat ze erg open waren. Maar in een paar straten slechts een die aangaf naar een kerk te gaan. De tijd van aanwas van mensen in de kerk door nieuwbouw is duidelijk voorbij.
Ik herinner mij dat in de tijd dat wij hier kwamen wonen, er de noodzaak kwam om een balkon in de kerk te plaatsen vanwege de toestroom van mensen uit de nieuwe woonwijken van Wilnis van die tijd. Die tijd komt niet meer terug, zo lijkt het.

Dan komen er gaandeweg natuurlijk vragen bij je op. Heeft het wel zin? Wat schieten we er mee op? In ieder geval hebben we ons als kerken laten zien en de ervaring leert dat je de mensen er toch wel mee verrast. Dat doe je zelf toch ook bij een nieuwe buur? Want we hebben de buur wel wat te zeggen natuurlijk! Je komt nog iets dichterbij een contact als je meedoet met het zingen op zaterdag voor Pasen, Pinksteren of Kerst. Dan zie je de reacties van al die mensen die voorbijlopen. En soms even blijven hangen voor een praatje.
Natuurlijk heeft het zin om te gaan strooien. Daar hoef je echt vooraf geen vergaderingen of bezinningen te beleggen of een training voor volgen. Doe het maar gewoon. Ook in je persoonlijke omgeving. Wees gewoon jezelf. Anders heb je eigenlijk niet zo veel nut voor God, toch? Trouwens, mensen onthouden dergelijke contacten en gesprekken echt wel. Je kunt je voorstellen dat dit gesprekje bij de mensen ergens van binnen op een stapeltje terecht komen. En weer iemand anders legt daar ook weer wat bij en zo voort. En op Zijn tijd gaat God daar ook iets mee doen, daar ben ik van overtuigd!

Andre Visser
 
terug