Bericht over de Kerkgang Bericht over de Kerkgang
Weer onbelemmerd naar de kerk

We zijn de Heere dankbaar dat we afgelopen zondag 27 februari 2022 als gemeente in z’n geheel weer konden en mochten samenkomen. De beperkingen zijn opgeheven, die bijna twee jaar hebben gegolden. 
Wij brengen u en jou in herinnering de dienst van 15 maart 2020, waarin toen werd afgekondigd:
Vandaag is het een historische dag. “Voor het eerst in de geschiedenis worden er diensten gehouden waarbij degenen die een directe taak hebben én de gemeente fysiek gescheiden zijn, als gevolg van maatregelen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus. Toch voelen we ons hier in de kerk verbonden met u thuis. Aan de andere kant ervaart u en ervaar jij wat het is om thuis mee te moeten luisteren; iets wat kerktelefoonluisteraars week aan week ondervinden”.
Dat was toen. Wie had kunnen vermoeden dat we zolang geheel of gedeeltelijk van elkaar gescheiden zouden blijven. Dat zo velen ziek zouden worden, in sterke of mindere mate. En sommigen dat nog zijn, zelfs na 2 jaar. Dat het begrip quarantaine werkelijkheid zou worden, het moeten leven in  afzondering. Dat mensen er aan zouden komen te overlijden, soms helemaal alleen. Dat mensen zich zo eenzaam zouden voelen, geïsoleerd, angstig, zelfs depressief, elkaar mijdend. Denkend aan andere gevolgen zoals de zorg die zo lang al op de toppen van haar tenen loopt, het onderwijs dat grote achterstanden kent, en noem maar op.
Ook geestelijk heeft de afgelopen periode iets met ons gedaan. We beseffen nu des te meer wat een groot voorrecht het is om naar de kerk te mogen gaan. Dat we geen eilandjes zijn, maar elkaar nodig hebben. Een gewoonte werd een verlangen. Een verlangen om daar God te ontmoeten maar ook een verlangen om elkaar te ontmoeten en te delen wat de Heere ons geeft in Zijn Woord. Een gemeente die samen de lof aanheft, samen bidt en samen offert. Dat geeft de Heere ons nu terug. Dank aan Hem, Die voor ons heeft gezorgd en zorgt. Hem zij alle eer van nu aan tot in alle eeuwigheid!
 
terug