Kerkblad 29 april 2018 Kerkblad 29 april 2018
Agenda (Voor alles geldt D.V.)
03 mei 14.30 uur Ouderenmiddag, spelmiddag
05 mei 9.30 uur Rommelmarkt
07 mei 20.00 uur Aannemingsavond
09 mei 19.00 uur Kerkradio uitzending
16 t/m 21 juli VBW

Jarigen
01 mei (1921): Mw. G.D.W. Worm-Cats, Verzorgingshuis ‘Zuiderhof’, Futenlaan, Vinkeveen, kamer 35
04 mei (1942): Mw. A.J. Maijenburg-van Vliet, Beatrixstraat, Wilnis
06 mei (1939): Mw. N.S. Pol-Tijsseling, Burg. Padmosweg, Wilnis
06 mei (1934): Dhr. G.H. Tijsseling, Burg. Padmosweg, Wilnis
10 mei (1943): Mw. G. Treur, Eendracht, Wilnis
13 mei (1939): Dhr. C. van Leeuwen, Herenweg, Wilnis

Kopij ‘Ons Kerkblad’
De kopij voor het volgende nummer graag uiterlijk vrijdag 4 mei via e-mail, inleveren bij: Edith Stam, Waterhoen 27, 3641 TP Mijdrecht, email:

Bij de diensten

Woensdag 2 mei is de huwelijksinzegening van Harm-Jan Breman en Rianne Gijzen. We zijn dankbaar dat de vader van de bruidegom (ds. Breman, Christelijk Gereformeerd predikant in Zwijndrecht) de huwelijksdienst kan en wil leiden. De vader van de bruid zal het orgel bespelen. We zien uit naar een gezegende dienst die om 19.00 uur begint, zodat velen de dienst kunnen bijwonen.
Zondag 6 mei in de avonddienst willen we de lofzang op de Heere Jezus lezen uit Filippenzen 2. We proberen te leren waarom de Heere Jezus belangrijk is in Gods verlossingsplan. Dat staat ook beschreven in Zondag 5 en 6 van de Heidelbergse Catechismus. Het kan goed komen tussen God en ons als mens. Vanuit de hemel heeft God Zijn Zoon gezonden naar de wereld en de Heere heeft Hem weer bij Zich geroepen met Hemelvaartsdag. In de preek willen we stil staan bij de vraag: Waarom is Jezus nodig? 
Op donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag. Dan mogen we de Heere danken voor de verhoging van Zijn Zoon. Hij heeft Hem geroepen aan Zijn rechterhand. Dat heeft gevolgen in de hemel en ook op de aarde. We lezen met elkaar uit Handelingen 1 :6-9, 14 en Openbaring 12. Het thema van de preek is: Hemelvaart, verandering met verregaande gevolgen.

Meeleven in en rondom de gemeente

Ziekte en zorg
Dhr. Wim van der Wilt, Gravenstraat, Mijdrecht, ligt nog in het ziekenhuis in Amstelveen. Er was geen andere mogelijkheid meer dan het amputeren van een gedeelte van het been. Een moeilijke weg van revalidatie, maar ook het leren omgaan met de situatie ligt voor hem. We denken daarbij ook aan zijn vrouw Corrie. Voor haar is het ook een weg van onzekerheid en spanning hoe het verder moet en kan. 
Mw. Nel Verburg, Dorpsstraat, heeft vorige week uitslagen ontvangen van de onderzoeken. Komende weken wordt duidelijk welke operatie er nodig is om haar conditie verder te verbeteren. Een spannende periode voor haar en voor haar man.

Dankbaarheid en thuiskomst
We mogen de Heere danken met dhr. Gerrit Treur, Herenweg, voor de positieve uitslagen die hij heeft ontvangen na zijn operatie. De artsen waren zeer tevreden over het resultaat van de ingreep. We zijn dankbaar dat u en uw vrouw weer samen naar de kerk konden gaan en de plaats in het midden van de gemeente weer kunnen innemen.
We danken met dhr. Wim de Heus, Oudhuijzerweg, die weer thuis mocht komen uit Mariaoord. Dankbaar dat de Heere herstel heeft gegeven dat hij weer naar huis kon om daar zijn plaats weer in te nemen en door mee te luisteren met de kerktelefoon, samen met zijn vrouw, hun plaats in te nemen in de thuisgemeente.
Ook mw. Nel Treur, Burgemeester Van Trichtlaan, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, waar ze opgenomen was met een longontsteking. We zijn met haar de Heere dankbaar dat ze weer bij haar man thuis is. We bidden dat ze weer mag aansterken en dat ze haar plaatsje in de kerk weer snel kan innemen.

Bruidspaar
Zoals vermeld gaan Harm-Jan en Rianne trouwen. We zijn dankbaar dat God hen beiden bij elkaar heeft gebracht en dat ze Zijn zegen over hun huwelijk willen vragen. Het is een groot voorrecht om in liefde en trouw verbonden te zijn in het huwelijk. Gods bedoeling van het huwelijk is dat man en vrouw er voor elkaar zijn. Samen leven tot eer van God. We feliciteren dit echtpaar, samen met de wederzijdse ouders, met hun huwelijk. Het echtpaar wil met onze gemeente blijven meeleven. Het toekomstig adres van het echtpaar Breman-Gijzen is: Centaur, in Vinkeveen. 

Aannemingsavond
We zijn dankbaar dat zeven jongeren uit het midden van de gemeente het voornemen hebben om belijdenis van het geloof af te leggen: Deborah van Kreuningen, Margreet van de Ruitenbeek, Matthias Verhoek, Matthijs Meijers, Nely de Bruijn, Robert Mur en Tristan Blom. De aannemingsavond is 7 mei om 20.00 uur. We zien uit naar een gezegende ontmoeting en geloofsgesprek met elkaar en een afvaardiging van de kerkenraad. We zien met hen en de gemeente uit naar het moment dat de Openbaar belijdenis van het geloof plaatsvindt. De belijdenisdienst staat gepland op 13 mei om 15.00 uur. (Let op: gewijzigde tijd).

Roemenië
Aart en Ria van Rijssel zijn weer voor langere tijd naar Roemenië vertrokken. Ze mogen daar het werk ondersteunen van hun dochter en schoonzoon Sandra en Atilla, die daar werken voor de stichting ROKI in een kindertehuis voor kansarme kinderen. Daar te zijn betekent verbondenheid en nabijheid met de kinderen en kleinkinderen daar, maar afstand van de kinderen en kleinkinderen hier. We bidden dat de Heere hen daar ook tot een zegen stelt. 

Ontmoetingskerk
In de gemeente (broeders en zusters) van de Ontmoetingskerk is op zondag 15 april een nieuwe predikant, dominee Ravensbergen bevestigd. In dezelfde dienst heeft hij ook intrede gedaan. Vanuit onze gemeente is er een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig geweest om hem welkom te heten in Wilnis. We bidden de Heere dat hij in de Ontmoetingskerk tot een zegen is. 

Bij de agenda

Update van de Rommelmarktcommissie
De datum 5 mei komt steeds dichterbij. We hebben al veel spullen ontvangen, hartelijk dank daarvoor! Als u op het laatste moment nog iets in een vergeten hoek vindt, kunt u dit tot dinsdag 1 mei brengen bij de familie Meijers, Mijdrechtse Dwarsweg 19 te Wilnis. Ook is het tot dan mogelijk om uw spullen door ons op te laten halen. Dit kunt u aangeven via de site www.rommelmarktwilnis.nl of door te bellen naar 06-46 67 20 91 tussen 18.00 en 20.00 (dit alles niet op zondagen). Naast bruikbare spullen zijn we ook op zoek naar zoveel mogelijk hulp op de rommelmarktdag zelf, wilt u meehelpen maar heeft u zich nog niet opgegeven? Dit kan bij Loïs Verhoek en Jessica Vos. Ook kunt u zich opgegeven via het opgaveformulier op bovengenoemde site, of mail naar contact#rommelmarktwilnis.nl. Het zou fijn zijn als u dit zo snel mogelijk doet, in verband met het maken van de planning. Daarnaast zal de collecte van zondag 6 mei bestemd zijn voor ons rommelmarktdoel - ondersteuning van 2 kinderopvanglocaties in Bogota, Colombia. Ook willen we jullie vragen om op de rommelmarktdag zoveel mogelijk op de fiets te komen, vanwege beperkte parkeergelegenheid. Als u zóveel spullen wilt kopen dat u ze niet kunt vervoeren op de fiets, zal dit jaar ook de gelegenheid zijn om te parkeren op de Oudhuijzerweg! Dit zal aangegeven worden op de dag zelf. We zien uit naar jullie komst, als medewerker of bezoeker. Bezoekers zijn van harte welkom van op zaterdag 5 mei van 9.30 uur tot 15.00 uur. We hopen dit jaar veel geld op te halen voor de kinderen in Colombia. Tot dan! 
De Rommelmarktcommissie

Christelijke Bibliotheek Lektuurkeus
Vrijdag 11 mei (dag na Hemelvaartsdag) is de bibliotheek gesloten. 
Groet, biebmedewerkers.

Vakantie Bijbel Week 2018
Op zondag 13 mei hopen we na de dienst het medewerkersformulier voor de VBW uit te delen. U/jij kunt het formulier tot en met 27 mei inleveren in de rode bus onder de toren of uw beschikbaarheid per email doorgeven. Ieders hulp is welkom in de week van 16 t/m 21 juli om voor vele kinderen uit Wilnis en omgeving een geweldige tentweek te organiseren. Het is een voorrecht dat we als gemeente het Evangelie mogen delen met de mensen om ons heen. En je wordt er zelf ook nog rijker van! Het medewerkersformulier staat ook op de website. Met vragen kunt u terecht bij of bij de mensen van de PR-werkgroep (zie onderaan het formulier). Alvast heel veel dank voor uw aanmelding!

Kenia reis
Misschien heeft u er al van gehoord. Wij gaan naar Kenia. Op 8 juni vertrekken we voor 10 dagen naar Nairobi. De voorbereidingen zijn in volle gang en we denken na over wat we mee kunnen nemen voor de gemeente van de Redeemed Cospel Church. Op onze vraag aan pastor Joël en zijn vrouw Magdaline wat er nodig is, kwam het verzoek voor schriften, (kleur)potloden en voetbalspullen. Schriften en pennen hebben we al gekregen. Nu de vraag aan u/jullie om kleurpotloden te schenken. We willen graag setjes van ca. 12 kleurpotloden in ‘doosjes’ verpakking. Liever geen blik, want dat kan problemen geven bij de douane. De komende tijd kunt u dit inleveren bij één van ons of in de doos onder de toren. Als het mogelijk is willen we ook graag aan het verzoek voor voetbalspullen voldoen en daarom is uw gift ook van harte welkom, zodat we ballen en kleding kunnen kopen. Uw gift kan ook in de doos onder de toren. Binnenkort vind u in de kerkbank ook nog een brief met een aanvullend verzoek van de Commissie Zending en Wereld Diaconaat om iets te maken voor de gemeente in Kenia. We zien uit naar de reis en uw/jouw betrokkenheid!
Koos, Corien, Siem, Jolanda, Mariska en Annet.

Tenslotte
Voor de leerlingen van de Driestar liggen er droevige en ontroerende weken achter de rug na het overlijden van Rhodé Zondag. We wensen de jongeren sterkte toe om dit verlies te verwerken. Dit overlijden is voor ons een herinnering dat we ons bewust zijn van de kwetsbaarheid van het leven. Ontvang allen een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Koningin Julianastraat 25.
Ds. M. van de Ruitenbeek
terug